Skip to main content

Full text of "An ceaṫraṁaḋ leaḃar Gaeḋilg"

See other formats


*iA COLLEGIUM 

Idostoniense THE PADRAIG UA CA3AIDE 
MEMORIAL COLLECTION ^/ 
Ati ceAtttAtiiAt) LeAbAft^r» gAettits 
Af\ n-A cup Am ac ■oo conn UAX) íia 5 a e -ó 1 1 5 e 

1 mbAtte Áca CIiac. 1914. 


•o' U<* CacaiI A^up -o'Á btii-óeAri, 
40 Céib UpmutriAn 1acc<xi|1 

t)Atle-ÁCA CllAt. BOSTON COLLEG -^AWf 

CHESTNUT HILL,MASa 231157 Roinn 1. — 5Aet)it5 wrhe^yoonAije. 

I. SCAin nA héineann ,^ ... . , 1 

II. ponncAn ., . . .. . . ,.4 

III. An T)úil beó, Curo I. .. .. . . ..7 

IV. SAOCAfV ttA UAtrfiAn , , ... . . ..9 

V. buAi* ha Seif|\ige ,. ... . . ... 12 

VI. An "Oúit beó, Ctiro II. . . . . .. ..14 

VII. "SAbÁit pánéAlóm .. . . . , .. ..16 

VIII. Ueaóc p-SnÚAlóm ,. .. .. . . ..19 

IX. An beiéi'óeAÓ ip ÚfÁi-oige, C«it> I. .. .. .«,22 

X. éi]\e mj* An cSeAn-Aimpn. .. . . .. ..24 

XI. bÁn-ónuic éineAnn ÓI .. .. .. ..27 

XII. An beicTóeAÓ if UfAi-oije, Cuto II. .. ., 29 

XIII. SAbÁiL clomne neitnró .. .. .. .«31 

XIV. 11einieAx> .. .. ., .. .. ..34 

XV, t\& héifl;, Cuvo I. .. .. .. .„ ..35 

XVI Co^Ap r>A AmgeAt .. ., .. .. ..37 

XVII. An ceóluf if UiióuAnAc -oo'n £et}\ineoin a fteic Ai^e 39 

XVIII. An t?eintneoin ^Ae-óeAÍAó .. .. .. ..42 

XIX. TlA héifg, Cut-o II. .. .. .. ., ..43 

XX. Sgéim tlintie nA "peinfoe .. .. . . ..46 

XXI. SAbÁit VeAj\ mbolir t , . , t . . . 49 

XXII. Uoif5 VeAn mbolg .. .. .. .,52 

XXIII. tlA hÓAnlAic, Cuit) I. . , ^, .. ..53 

XXIV. riA heow .. ,. .. .. . , s . 56 

XXV. "Oíojjaca , . ... „, ., .. ..58 

XXVI. An SpÁro .. ,. ,, ,. .. ..61 

'ÍXVII. CUACA *Oé "OAnAnn .. . . .. .. ..62 

XXVIII. Coij*g Uuaó "Oé "OAnAnn ., .. . . ..65 

XXIX. TIA hÓAnlAiú, Cuio II. .. .. .. ..69 

XXX. bj\UAÓ 'óúm néitn© M ,. .. ..72 

XXXI. jnótA An -peinmeopA .., . . .. - 76 vi. 1r»rfieA*óóriAif :) e. 

OeAÓe 

xxxii. Ati nuoweAí- ., -, 

XXXIII. An Lia t?Ail 

XXXIV. An "OíbinceAó ó étj\wn «, 
XXXV. Aicmí éAnl<s<t 

XXXVI. ton "óoine Ati CAinn 
XXXVII. AéntngeAÓA mf An Cin 
XXXVIII. ^AbÁil CuAé X)é "OAnAnn ,, 
XXXIX. Coifg -piAcA tilic Ao-óa í bnom 
XL. tlA beiéi-ói5 bólAócA, Cwt> I. 
XLI. An beAnn^A-OA 
XLII. CothAinleAÓA -oo'n £einmeoin, -jnt. 
XLIII. An cSaiI Cuaó .. 

XLIV. tu§ tÁrfifA-OA 
XLV. 11a beiéi-óig bótAÓCA, Ctn-o II. 
XLVL An SionnAóc Án SAogAii 
XLVII. An bó 

XLVIIL. Ájvo Utge CuAm ., « # 

XLIX An CAonA 

L. CAomeAt) eojjAin íltiAif» 11 í néiLl 
LI. Aénu§At> bÁj%n .. 
LII. m© ÓeAnnACc LeAc, a 3gj\Vb-»nn 1*©AfAnAft 

.. 79 

.. 82 
.. 86 

.. 90 

.. 93 

... 96 

.. 101 

.. 105 

.. 108 

.. 118 

.. 113 

.. 116 

.. 119 

.. 123 

.. 126 

.. 127 

.. 130 

.. 133 

.. 136 

.. 138 

.. 140 í.— sudiR 11 a héme<\nn. Se&nn-OA, ancient ; All- 
ege <sn no a, very ancient. 

Ste&tiitui^i), slipping. 

\ ti-ú-óacc ^n bÁif, at its last 
gasp ; lit. in the will (tes- 
tament) of death. Co!iiAi)\le, advice; 
pAittige, neglect. 
S: oc]\U5<Ni), labouring, wcrfc 

ing at, developing. 
&\\ a troicevvtl. diligently. 
ConingceAc, straDge. 1. 1f cói]\ "oo ^ac 5A|Tfún if "oo 50,0 cMtín beA$ \ 
nCinmn eótup a y<sgÁiL a|\ fCAin a "ocíne •oúcc&ip féin. 
If coin x)óib eótup & beic ac& ajt n<s liéAccAib rnó|\A 'oo 
jiinne muinncin, no. héij\e<Min cotii y^T)A fi^N A 5 l1 T T 
péi-oip Tout. t 

*Oo bí ni^ce A^tir pnionnfou, pli ^511^ fin téi^mr», 
<^5ll] , p|\ óaIttia 1 neijunn niAiii, A^uy nÁji b'pu "óínnn 
eóLu |" <n beic A^Ainn An An fniAoineA , OAi i i \y aj\ a n"oub|\A- 
OA|i if An a n"oeA]\riA'OA]\ ? 5° "oeniiin bAú cAinbeAc An 
nut) "oúinn é. 

2. A^uf CAix)é au CAi|\be a x>éAnf Af ah c-ecLuf fo? 
If 10111ÓA CAi|\ue a ■óéATifAf fé, acu 1]" leójt *oú<nn aoii 
ceAnn AriiSni -o'ÁineAni Annro. Cuinpt) fé TonnAmn ^iuvó 
•o'Án "ocín féin. beio cion A^ur rncAf A^Mnn a]\ éittinn 
•oÁ cionn. 

11í yéi*oip ■oíiinn aon nÁ meAf a beic A^A'mn An ]\ux> 
nAc yuib eó'Lti]" a^aittti Ain, nÁ a|t 'óuine tiac yuit ATúne 
A^Ainn Ain. tllunA bpuil ecílur A^Atnn An éi|\mn, *yé 
pn, An ^cat|\ n* liGipeATin, ní beiú cion tiá. meA-p A^Ainn 
uijtci n<s ní benb sjiáó A^Ainn *oi. Aguf bA*ó nió|\ A11 
C|\ua§ ó pn. 

3. 1]' fA , OA riAn a céróeArm aii cunncAf acá A^Ainn 
An éiuinn. "CÁ au ctinncAf yo &\\ fAj^ib i ye>>n-leAbnAib 

4 2 2 

t)o f^ntobAt), cÁ nA cé&*ocA bliA-ÓAn ó f om, uaVL if i bpur/ 
i nétjnnn. UÁ CAmnc ti^ teAbAn tm An-creAnn'OA, A^ur 
50 *ocí tc •oéi'óeAnAige if beA^; X)Uine 'n-A nAib ré An a 
ciitriAf iAt> a léigeAt). Tlí ttia]\ a óéite An 5^ e "ó 1 ^5 Ac ^ 
♦.omvcA A^ur An 5ó,et)iÍ5 acá A^Ainn ^Á tÁCAin. 

UÁ A11-CU1X) ^ÓAÍCA 1Tlf tiA beAbnAib út> A5 CUn f ÍOr 
Atl Jlígtlb, Af, ppiOnnj'AÍb 1f An tAOCj\A1'Ó cnÓ"ÓA tlA 

héineAnn, A^tir ArcA fút) ir jréitnn cuAinim a úAbAinc 
A|\ a tÁn T>Áp tunc ahiac 1 néinmn beir tiA ciAncAib. 

4. *Oeip "OAOine Áijn^ce iiac cperoeAnn riA*o tia 1/eAn- 
f^éAtxA ú*o. TtlunA nibeAt) 5111/ cj\eit) tncc a n-Aicrsníob- 
ca 1AX), ní cuinp , oír 1 n-A beAbnAib ia*o. tTIÁ cnei*o- 
eA"OAn rút) lonnrA, CAt> cui^e tiac cneiTDpniir-ne? 1r Vmn 
yéin nA reAn-leAbAin, A5iir if 'oóib ir cónA -óúmn 
^éilteAt). 

flíon cóij\ *oúinn a -oeAnmAT) ^un 1 n-Án T)ceAn5Ait> 
pétn t)o f^níobAt) ftijniión tia -peAn-teAbAn. UÁ a tÁn 
x>íob y^niobcA o^ cionn mile btiA-oAn. Asur ní't lonncA 
acc i^éAbcA A^ur nu^Ai eite a fUAntAf 1 i'eAn-teAb^Aib 
eite a bí Ann noinpA péin. 

5. 11í nAib t)éA]\lA nÁ 'pnAinncif nÁ JeA^mÁimf Ann 
An ti<M]t rin nÁ Aon vrrKSomeAt) o]\r:A. An An A-óbAn f Ain^ 
bAt) cói]\ 50 tnbeAt) ÁCAr A^tif móinéir onAinn 1 *ouAob Án 
^ceAn^At) fém. UeAn^A feAniTOA ir eA*ó í 5 An Aiiif\Ar, 
A^ur ceAn^A itArAÍ niAn An ^céA'onA. 

Acc x)Á feAnn-OA rp *oÁ iiAirte í, *oo fobAin *oi bÁr 
•o'fAgÁiL. Dí ri a^ -pteAirinujA-ó iiAinn 'oiai'ó a]\ ttoiáit), 
50 'ocí 50 nMb 1 n-út)Acc An bÁi]\ tlí bící '^Á ÍAbAi]\c 
nA ní bící '5Á r^^íobAt). bA "óonA An f^éAÍ f Ain A^Ainn. 

6. *Oo connAic x)ó,ome Áinigce An xDiogbAit ir An cneAÓ 
a bí 'OÁ n*oéAnAiii. T)o cmgeA'OAn' 1 n-A n-Ai^neAt) ? ém, 
•oÁ ^CAittt/eA-o mumnci]\ nA liéineAnn a -oceAn^A t:ém, 50 
nAib •oei]\eAt) te n-A néim 50 bnÁc. *Oo biiAib fé irceAc 1 
n-A n-Ai^neA-ó ^u^b'í An JAeúil^ An c-Aon ceAn^Ab AtiiÁm 
a bí eAco|\cA yé\n A^uf nA 'OAome a niAi|\ 1 néinmn yAt? 
ó. *Oub|tAX)A^ nÁn ceA]\c An ceAn^Ab út) a geAnn<vó. 
Úu5at)a]a coriiAinte x>o thuinnciN nA béineAnn ^An ^ Aittije 
a X)éAnATri 1 n-A "oceAn^ATO. Ati 5coiiiAi]\te tit». UÁit> a^ pNoquig^vó n& S^einl^e &p a 
nt)íce&lt if, be congtiATÍi *Oé, pÁfp&iú fí A]\?-p if te&úfAiú 
yí a $éA5& ó ce&nn 50 ceArm ha cí]\e. 

uíot) eóttif A5 ^&c 5A]\]*ún ip &$ ^&c c&ibín be&^ 
111JICI. UAb]iAit)íf í, AJ511]* 1 5|n'o j^roí]* í. 11U gtií 5&Ó 
t>uitie AgAinn a cion yém 50 m&ic, beiú me&f A^^mn 
o|\&irm ^éin if A]\ Á-|\ -ocíp, ^uf beiú me&y x>& \\éi\\ a$ 
o&oimb coiriugceACA tnpci. A^u-p nÁ]\ rii&té &n y.ut) é 

1. 5A|ApJn = 5Af úp, jji'f *U* 

3. te "oéfóeAnAije = W joijmo. 'Yí-a flátf) £r 4 r.*i\ 

5. StnAOineit) = cinmneAih. 

6. 6aco]aca ^ém = voij\ iax) yén%, 

?i COltTlljCeACA = lAfAÓC** II.— piormuAti. jAbÁit, occupation, coloni- 
sation. 

*Oíte, /., the deluge. 

bit, gen. beAca, Bith, i.e. 
the world personified. 

StiAb = StiAb beAÚA, Slieve 
Beagh, in Co. Monaghan ; 
Bith's cairn is in the 
parish of Clones. 

5 An pún, without secret, 
openly, clearly. 

Ájvo L<vón<Min, Ardamine, in 
Co. Wexford (O'Don.). 

Cult = Cúit CeAppAc, on 
the bank of the river 
Boyle, in Connacht. 

Cut Utnrme, also called 
peApc pionncAin, was 
situated over Lough Derg 
on the Shannon, and in 
the territory of Arra, Co. 
Tipperary. Sonn, Annpo, here. 

SéA*o, ftige, beAtAc, path, 

way, condition. 
£Áp, waste, desolate. 
tliAiíróA, bright, cheerful, 

pleasant. 
5"^f» custom, manner, 

way. 
pip j<5,tiAn, a section of th* 

Fir Bholg. 
pip 'OothiiAnn, a portion of 

the Fir Bholg. 
'Hd gcAobAib ciac $ciAp, in 

their clots (= clouds) of 

dusky mists. 
A he-AppÁm = Af GAppáin, 

Ap An SpÁmn, from Spain. 
Upe^p, combat, power of 

fighting. 
Siop, pAOA, long, continu- 
ous, 
go $té, clearly, truly4 I. Cipe rnÁ piAppuigceAp oíoffl, 
AcÁ a^aiti 50 5pmn 

JJac ^AbÁit te'p £Ab<yó 
Ó cup beACA bmn. II. *Oo §Ab Anoip CeApAij\ — 
In^eAn beAÚA An beAn— 

Le n-A cao^ato wgeAn, 
Le n-A cpiúp peAp. III. C4MI15 'oíle &p bic 
a é n-A StiAb 5^r, ]um ; 

If Ce^&m 1 r.-& CúiU IV. 1 "oUtA Umnne ceAtin : 
tV;o]\ cotA&t>, r.í coi"oeólcA]' v 
eAii-co-ot^t) bu-ó yeA]\]\. V. TJob' Aoibmn 1110 fé&x>. 
tló 50 tDcÁnn^ Pa]\úaLóti 

VI. 

tVhfe 1 néi|\inti yóy, 

go "OcÁmi^ nu\c At;nciri<y.r. , 
HenrieATo — m&iht>A & §n^f 

VII. 

ÚÁti5<N'OA]\ 'iia -úiAit> ; 
CÁn^^-o^iA fi|\ 'Ooirm&rm, 

VIII. 
'iIa ^c&ob&ib ci&c ^ci&p, e IX. ^u\\ ctiix)iu£;<yó •o&iii-f& too; 
5é ^ti|A cféo»n a x>c|\e&f. X. ÚÁ11115 f&og&L \\o\\ 
T)Am-fA, if ní bpé&^, 

Jo *ocÁmi5 C|\eiT>e<Míi 
Ó II15 nnrie néAt. XL 

If in ó ponnc&v» fionn, 

lll&c t)ócn& x;o 5Íé ; 
T)'éif n^ loíte&nn form 

If file u&f&t, méJ 

II. te n-A cao^aio mgeAti = te ti-A -ocicneAbAp h&n 65 ip t>á £iceATfc 
IV. 1?ó = f A01, f Á, under. 

íl : .oj\ ccdIa-5 = nío]A cooUngeA-d, caj\ coolinge-At). 
11) co»x)eólcA|\ = ní cot)ót]:A]A, ní coolóccA]\, úa cooluijeAjA. 
but) feA|\]A = buó fe&]\)\ -ooV fs&Hp. 
V. A = Af, from. 
VI. •pÁ^ = '«a jrÁr-AÓ, 'ha -oíc]\eib. 

cíp Í>íAé/»5 = cí|\ 11 a Spéige, the la id of Greece. 
VIII. Uuaú "Oé=CuAÍ; "Oé "OAiiAiin, the tribe of the god of Dana (the 
mother of the gods in the Irish mythology). 

'11a 5CAODA1D ciac 5Ciaj\ = '11 a f^AmAtl&ib inot)Aij\-ceoi5, 'na 
néAlcAib mtnpínicA, 'tiA pmúiTJ-néALcAib ceo. 
IX. 5ii)\ cuvoiujjao •oAih-fA teó = Ajur* "oo c&icnni teó mo óuro, 
Aguf T)o CAicinn bi<vó 'tiA gcuioeAccAin. O'iajaja fé aija curo- 
ui§at> teif, "he asked him to share his meal with him." 
X. C|\eix>eAih = an CixeioeAih CpíopcAi'óe, Ati CjAÍofCAióeAcc. 
XI. ponncAti (r/iorm -\- cAti) fiotiu = AiinpjA bÁti bÁn, blank lime 
that is really blank, prehistoric time— the expression was per- 
sonified at a later period than that in which it arose, 
til ac "bóciiA, son of the Ocean. 
1f ■oeAf an fu-o «A beiciTMt; a^ ice leó 50 f^cA. 

ni.^-xMi *otnl beó. 

Cino I. An -gúil beó, the living ele- [ 
ment,theamrnalkingdom. 

SuAiceAnc^nAc, remarkable. 

CeAfbAc, summer beak. 

tlomn, division, class. 

tniotnóg^i'b, winged insects, 
mjdges, * ■•"-: 

Slige rh Apt a, means of living. 

5ipppA<>&ó*, hares. 1 n-Ai]ieACAf cpuAit), on the 

alert. • 
Coinítií, rabbits. 
X)e fmbAl omce, by nigafc. 
AnTj]\e^f, suspicion. 
AnACAin, harm. 
CAotftAriiAinc, protection. 
fAtcóíof A n-An&mA, fear of 

their life. J. If AOibmn An juio fwbAt auiac fAOi'n C1 F ^ 
bneA§ fArónAiú. UÁ flÁmce Ann, A^uf 50 león nefce 
yuAiceAncAp&c, An cé a cu5Af f Á *oeA|^A iAt). * Dionn 
tomnin bpe^g aja §&c tnle fónc f a fAmnAó. Dionn An 
yé&\\ a^u^ n&.cfiAinn jtaoi btÁc, A5uj* bionn na beACA A5 
cpónÁn CAnc A5 c|UJinniu^AÓ meAtA. 3 

2, If treAf An \\wo ha beitiúij; a^ ite beó 50 fÁf ca ; 
fin, nó a$ fie be ceAfbAc. " UeA^Ann An bÁ a bf AJAnn 
An bó 5110ÚA 'OÁ heAfbAbb" — bíonn fí uÁ cofAinc f em Af 
ha cmbeo^Aib. If *oeAf A^uf if fí-t)eAf n<s boncA "oubA 
A^nf iax) A5 ceibeAb^f Af f^Át ha ^cpAnn. Aguf mÁ 
feAfAnn cú Af bfUAc Aibne, A^iif 111Á bfeAtmngeAnn cú 
ifceAc 'fAn AbAinn, feicfvó cú nA bfic A5 fnÁiii tAfc, be 
fíniéAt) Af An bó, b]\eA§. 

' 3* ^5 u r *f ^ 1 ^ 10 a JeAbb *Oia nAÓ bf uib cbuit» nA 
ceAf n 'oe'n "ooiriAn, f aoi tnr^e nó of cionn mj^e, A]\ An 
CAbMii ci|\m nó inf An Aef, hac bftnb fomn Áifi^ce "oe'n 
"oinb beó a 5 cottntje Ann. 

4. UÁ An c-tnj^e a$ An iAfg be iriAifeAccÁib Ann. 
UÁ An c-Aef A5 ha béisnbAic A^tif A5 ha niíoLcó^Aib be 
mmteAcc Cffo, Af nóf niAf mitigeAf ha héifg tfít> An 
nifge. UÁ nA cóatjca cmeÁb beicióeAÓ hac n-éifigeAnn 
•oe •óftiim nA CAbniAn Af cof Af bit. SiublAnn fiAt) Af 
ah cAbAiri A5Uf f AgAnn f i^t) fbige liiAfcA Ann. 

5. lieAffAii) cú fAO-1 *oeAfA, Af An ^céAt) fut), 50 
bfinb f$Ác Af 5AÓ tube beitit>eAc foim An "ouine. tluAif 
a feiceAnn fiAt) A5 cigeAcc é, fiteAnn fi<yo uaio. 111 Á 
ceiueAnn cú tun An cnmc, ni fAnfAit) nA CAOifig nÁ nA 
1uiAin beAc, Af fAicciof 50 mbéAffÁ oftA. bionn nA 
^ifffiA-ó^cA 1 n-Mfe&CAf cfUAit) A5 f Ai|\e 0|\c, cé An cAob 
acá miib a^ac a ^AbÁib. If cúif5e a feice&nn f kvo ah 
tnnne 11Á feiee&f feifeAn ia*o. Ua cinx) *oe nA beitmijib 
f i^t)Ame, Af nóf An comin, a téit>eAf 1 bfAbAc 1 bpobb, 
niÁ feiceAnn fiAt) 'otnne. Hi bei^eAnn An fMcéíof *oo 
tmbbeAX) ac;s iax) fern a te^b^inc 'fA bÁ; aóc fAn^nn 
f iax) fÁitue 1 bpobb 50 x)ueA5Ai"ó An oiúce. 1f x>e f itib^b 
orócc a téiocAnn f iat> a$ fobÁtAf . 

6. bíonn nA héAnAÓA An-ÁifoeAbbAc ; ciii|\feAt) An 
cofAnn if bu^A f5Ann]\A'ó ofCA. If niAit acá a fiof aca 
t.o 'OC15 beif An x)ume u]\ca|\ a c<MteAiri beó ; ní f Anf Ait) 
f isN'o 1 bfoif5e6.cc ufCAif cboice 'óó, 111Á féAX)Ann fiA'o é. 
"CÁ nA pféAÓÁm An-gbic. 111Á feiceAnn pféAc<.\n a$ 
cjioniAT) tú, beix> fé 1 n-Aniij\e^f guf a|\ cóif cboice a 
beAf cu. 7- bíonn ]:^iccíoj% jrnetpn, noirii An niA'OAT) ^uf 
noirii An $cac. 11 í cUú *oo'n -oume j:Aiccíor a beic a^ nA 
héininíb beA^A noiróe. Vh'l nA heminí beA^A a$ "oéAnArii 
Aon An&CAine Ain, && U V ^ 3 ^ Q ó}\& "óó 50 rnbeioíf &fi a 
CAC-rii&rii&inc nÁ fAicóíor a n-Ati<MTiA a beic opcA 50 
mA|\bócAt) ré iao. 

1. l/Oinnif\ = tonnjAAt). beAÓA = meACAin, beAcó^A. 

2. CogAinc = cojnAt), cAtijjAibc. Cíj\e = cípeAc. toncA = tuin. 
Clumpn = clop, cLompceÁib. Aibne = AbAfin, AbtiA. UimeA-o^b^oT), 
cói|\céif. 

3. ^eAbt = o'oivotng. ctuit) = cúit. CeA]\n = ceAjvo, aiiac. Ái- 
|M jce = Áic|\it>, Áip^cc, ÁicjMce, ÁijM-oe, Áijuce. A5 cocuije = Af\ n-A 
gcocuJA-ó. 

4. t1lA1]\eACCÁlL = m«M|\eACCAin. AjA COp A|\ bit = A|A AOtl CO|\ 1 

n-ÓAti-óop. 

5. UigeAcc = ceAcc. 5i}\jApA-ÓACA = S 1 rrt' A,0 ^ A » £eiceAnn = 
óíonn, 'ccí. 

6. v\ l -Á1|\ ;; JaIIaÓ = Att-fA1|\eAC, AII-fgÁtni AJ\. CAOrilAlÍlAltlC «a CAOtÍi 

race, CAOirinA*. IV.— SAOCA11 tlA UAtttlAH. T)eAfU5AT), to dress. 

bjuAúnA, words. 

póiihtfotitvó, fulfilling. , 

^AriTicAiiAf, dearth, scar- 
city. 

AnnÍAnn, kitchen, condi- 
ment. CcAoiiitn^eAc, permissible 

allowed. 
tTlí-béAfAc, ill-mannered. 
SeAt^Ai-peAcu, hunting. 
Aige^ncA, spirited. 
Aici-oeACA, diseases. 
lllion-ouigeAcc, small size. I; Huaij\ "oo enticing T)ia Án ^cóa-o ftntifijt, ctnn Sé 1 
n^AnnúA Aoibinn Ábu inn é-oen iat), A^ur xmbAinc Sé beó, 
" péAÓ, Ú115 1Tlé 1Mb 5<nc uite binb a^ cAbAinc ríb An 
"ónuim ha CAbiiiAn A^ur HA cj\Ainn uibe 1 n-A bfuib ríob 
o'Á ^cmeÁb j?éin, be beic 'tia biAt) A^Aib." A^ur *oubAinc 
X)ia te 1iÁt)Aiii An §A]\n"óA a t>eAfu§4<> A^ur a comgbeÁit, 10 

A5ur cut; Sé Aicne -óó a$ nÁf) : " íor ai-ó cú oe ^ac uite 
cnAnn 1 bp&npcAr; acc t>e cn&nn jreAfA rriAiceArA A511]" 

Ultc tlí ÍOrAlD cú." 

2. 1f roiltéi|\ ó ha b]\iAcnAib reo -§u]\ b'é rAoqiutjAt) 
n^ cAttriAn An céAt> obAin a cuineA"ó noirii An T)uine A5ur 
^un b'é *Oia jréin a *o'o]voui5 í. An An &-óbAn pn, cÁ 
An cé acá A5 oibjnugAt) nA CAbriiAn a^ com^beÁiu A^ur 
A5 coimtionAt) nA céAO Aicne a Ú115 T)i<s •oo'n *oume A£;ur 
ir ceAnc "oó meAf a beic Ai^e An a euro oib]\e. 

3. ílí hé fin AttiÁm, acc ir cói]\ oo'n tnle •óinne ineAr 
a beic Ai^e An nA OAomib acá a$ oibjuugAú ha cAliiiAn. 
CAit)é *oo \)éAn|?AX) An r&ogAb 'n-A bféAgni&ir ? 'O'féA'o- 
^AtnAif cinr a -oeAnAtii ^&n ón nó Ain^eAO, 50,11 lucc 
cein"oe A^ur riopAÍ, rriAn nmne Án ^céAt) rinnpn, acc, oá 
nt>éAn<yó bucc oibne nA ca1tti<mi y&iblige An feAt> Aon 
btiA"ónA AmÁm, beA-ó ^AnncAnAr A^ur ocnAf cníp An 
•ooriiAn 50 téin, ótn ir ó'n caIaiti a C15 ^ac biA*ó A^nr $ac 
AnnlAnn "o'Á bjruit A^Ainn An Án rnbojro, cAob Atnuig *oe 
fAÍ&nn A^ur^'iA]^. An An At/b&n rm, ní cóip •o'Aorrouine 
T)noc-ríieAr a beic Ai$e An luce oibjugce nA cAÍiriAn. 

4. 1nr An céAt) Aimrin ^5^r 50 *ocí 1 n-oiAit) ?ia 
•oíleAnn, a cÁmig An An crAO^Al mr An blnvÓAm 2347 
noun Atn Án StÁnuigceopA, ní nAib ré ceAoitiuiJeAc peoit 
•o'ice. Úu^ n& T)Aome a trxMn i y^r\ Aoi-p reo rAojAÍ jta'oa 
teó. t)í Á"óaiti, An céAt) feAn, nAd ^cóat) A^ur -oeic 
mbbiA*ónA An fnceAt) nuAin a fUAin fé bÁr, a^uí" bí 
ITlAcúr aÍa, An -peA^ but) fine *oÁ nu5At) AniAtn, nAoi ^céAt) 
A5Uf nAOi mbbiA'ónA A|\ cní ficit), nuAijA a "o'éA^ ré. 

5. 11lAn fin *oe, ní bAojAÍ oúmn, mÁ bímio reAÍ 5A11 
-peoib t)'f A^Áib te n-ice, 50 ngionnóÓAit) f m Án f AogAÍ. 1 
1T01A1Ó ua 'oíteAnn cnéi^ rtiocc TIaoi TMa Ajiír, AmAÓ ó 
beA^Áti aca, A5ur cu^ cuit) aca cut •o'oibniu^A'ó nA 
CA\irió,n A^ur LeAn pAt) x>o ftije reAÍgAipeACCA A^ur 
cuAii) riA-o An ^cút 50 món 1 ríbiAÍcAÓc Agur t)'fÁr fiAt> 
mí-béArAc fiAt>AncA. 

Acc cui-oig reAbj;AineAcc A^ur oibniu^At) nA cALtriAn 
Leij' nA x)A0inib a The^ou^A-o A^ur be n-A n-oéAnAin bÁnoi^ 
f ottÁm. LeAn Á]\ rmnpn 1 néinmn tjo'n t)Á gnó fo A^ur il 

j*é»vo<Mn<Mu a beic cmnce "oc*, $o hm6 ^iad 'n > bpeA]\Aib 
A^up 'nA nnÁib túcriiAn^ tÁi'one Ai^eAncA. 

6. tli n&ib mó|\&n bMlue mó\\ mp An cí|\ | eo cÁ j:a"o 
ó foin, A^ur níon riión Aii bjieif peo &\\ "óóig, óip ip mp nA 
bAitcib mó|AA ir mó Ú15 tneAC A^uf •0]\oc^tÁinre A]\ An 
cmeAt) "OAonnA A^ur if lonncA niAn An ^coaoiia if coit> 
cmne Aicí"oeACA, pt^igeAnnA, ocp&f A^ur An]\ó, A^uf 
munAb é 50 bptnL An iom&nc& DÚite a^ bun<yó nA ctiAir? 
1 n-mnnce t)o "óéAnAih cun nA ^CAcnAc, ní ^ada 50 nibeA"ó 
mtnnnceAn tia mbAitce mó|\ a^ -out 1 bAi^e A^ur 1 
mionr)ui5eAcc A^uf, fÁ •óeineAt), m beAt) mp An cuid but) 

TTIÓ ACA ACC AbA1C 

7. tllAn fo fóin, ní'b rnónÁn tie nA ■oó.omib a cóth- 
ntn^cAr A}\ ye&t> CAniAitb mp nA bAitdb móp&, a •óéAnjrAt) 
niAlAinc Áice te bunAt) riA cí]ie, a^ *oeA|\bti5Axi) óúititi 
pínmne An cpeAn-nÁit) : "*Oo ^ac Aon m&\\ ottc2A-|\ " ; 
acc iy mAic leó, 'tia thaio rm, cuAinc a r';éAnArii cun nA 
cuAice nuAip acá a rbÁmce CAillce aca fcgur nuAin acá 
pAX) ctnpfeAC rÁnmgte le hobAin. 

3. 'n-A bféAJ1Í1A1f = 5&11 1A-0. 

6 AbAic = ancA-oÁtri, v^cx^e^^x^ 12 v.— buAit) HA seistiije. Connppóix>, discussion, dis- 
putation. 

Ceol, song = poetry. 

C|\v\ob An AonAiJ, the palm 
of the assembly, being 
considered the best by 
the public. 

Saoj\ Á-óniMt), a caupenter. 

Vi5eAt>óip, weaver. 

CongbÁlAióe, ploughman, 
i.e. the man in charge of 
the plough, the man 
holding the plough (a$ 
congb^il/ An cóacca) ; 
pronounced as if spelt 
cowbeÁl&ióe and con- 
■oÁb&vóe. 

■OAnóige, gen. of ©Ajtóg, j 
oak. 

Látii-o|Vo, hand-sledge, 
sledge-hammer. 5]\eitte (for spemte), gen. 

of sneioc^t, /., griddle ; 

^nei-oeAt is also m., gen. 

5|\eit)it. 
Spól, gen. p poll, a weaver's 

shuttle. 
Slinne<vó = ptwne, gen. of 

ptwn, /., a weaver's slay 

or reed. 
An<M|\c, here m. t homespun 

linen. 
1 ngteAnn coitXeAf), in a 

wooded glen. 
SeirpeAc,/., a plough-team; 

local form peircpeAc in 

Oriel. 
'OneApA'oóin, driver of a 

plough-team. 
T)Á T)ciomÁinc, driving 

them. 
5^meAih, gravel, deeper soil. tií ce&c|\&p peAp Aon uAip Aiii&m Ann, A^ur bi conn- 
ppóio e&coppA, A^up An cé b'peApp ac& a cumjrAt) ceób 
0,5 mob&t) a ceip'oe péw, beAt) cpAob An aoiiai^ -M^e. 
bí pAop aoitwo, A511]" 50b a, a^uj* yigeADOip, A^np 
consbÁtMóe Ann, A^ur peo wan a t&bAip piA*o, 5&C 'oume 
aca 1 noi<Mó a céile : — An SAOtl: 
An ^cu^tiS cú piAm ceób bA bmne 

'ttÁ CJUÚJA ]'AO)\ Át)m<M"0 A 5 "Olll 'uil ÍIA coiLteA'ó, 

A ÚIÍA5 beA^ yew 1 bÁiíii $&c •oume 

'S iax) A5 p^otlcect) aiiuai" nA x)A|Aói5e t)<iwne? 13 

An sob A: 

An 5CU0X& cú niAih ceót, bA Dinna 

MH c|\iú]\ ^oibne A5 *oéAn&rii sjteille, 

A lÁm-ójvo yém 1 LÁirh 5A.6 mnne, 

'5 )<yo a$ ce^cc Anu&p bmlte <sn buitte ? 

At) £l£eA"OÓ1U: 

An jjcuóXa cú |ii&iti ceób b& binnc 

'11Á cApuAing i'póib ^5^i]' ceól -ptmnesVÓ ; 

An pocA. a^ puc<yó Agu^ pgeA/oóiu clijxe 

A5 pge An An^jic caoiI ^511]' 5&n é -oÁ. nnlteAt)? 

An consbÁWi-óe: 

An 5CI10X& tzú uiAiri ceóL bA bmne 

'tlÁ -pei|"|\eAÓ feótcA 1 ngbeAnn coitte<vó ; 

*0|\e&|vvoóiu Leóbú<s A$ur é *oÁ xrciom&im;, 

'S ia/o a^ f^AOite^t) An fóit) Aníop ó'n g<Miie<MÍi ? 

'Sí An cyeiyneAc a yu ai|\ ah btiAi-o; a 511^ 'fé Ati 
con^bÁtíMúe C115 An cn&ob teir, t)Á bníg pn. 

Connppói-o = ■oío| , pói]\eAÓc, AigneAp. 

A CUtHfA-O — A 'ÓéAtl^A'Ó, A ceA]D|:A'6. 

Ceót, ■=. AtiinÁn, i'itjúeAcc 

CnAob An AonAig = An buAií> £>n oineAScAf, An •ouAip ó'n oineAÓnAf, 
Saou Á'ómAi'o = páinéip, ceAnpAncAn, jMÚinéAft&róe, fiínnéApA. 
CongbAtAfoe = feA)\ •oeijut), buAÓAill céAcCA, oineAth, cneAbAróe, 
C)\eAbcAc, cneAbA-oóip. 

CoilleAt) = coiUle. . 

"OAjAÓige (^eiiiToe) ; "oajxój = t>AijA. 

An AiiAinc cAOib = nA hAnAiuce cAoite, ' ha 1iAncttAit>e CAOita 
(geiiiroe). 

SeólcA = iliuince, oitce, CLijxe, ^ajxa. 

"0|veAi'A , oói|\= cinni|\e, cionnAine, ceAnnAi]\e, ciomÁnAi-íie yeif|\!§e. 

[An c-AnijAÁn ó eojjAn niAC AnbÁi]vo (peAnAcAiu éx\\\\ tlí ItluingeAp) 
*y& CúL "PuAn, 1 bpeAj\tnfiAi§ ; cÁ yé aiioi]' aj\ fli§e nA fíninne. uÁ 
leAgA-o eite &\\ aii AiiipÁn 1 n^neAnn nA SAe-óilge, i >( ^ mnpnc 
ConnAórAÓ aij\ 1 n1nifteAbA]\ ha ^Ae-oiL^e, 1mt. II., 11. 24.] 14 VJ.— An T)úiL beó. 

Cin-o II. *Oe niiAnAc, inborn in. 

1?eicioe, animal. 

UnéA]\úA, qualities. 

piú tiA bpi&rc, even the 
worms. 

TThonuiJeAnnjturn to mould. 

A5 ^nAr-Áib A^ur a$ •oójja-ó, 
paring and burning. 

Sb<v'xiiiAn fzpAiii&c biotiicA 
cneAC<MiiAib, good-look- 
ing, handsome, polished, 
smooth-skinned. 1f ionnt>MiiAib, it generally 
happens. 

111 1 mi ac, 'family.' 

Siob^tngeAr, increase in 
numbers. 

1p bi<\ a bjruib nÁiiíix)e Ai$e, 
which has such a number 
of enemies. 

1nne<Nbb, a trap. 

A5 éAnnuuóe&cc, frolick- 
ing. 1. UÁ ré >oe riiiAn.\c inr 50.6 tnle feicioe beó ó'n rníob- 
CÓ15 50 *ocí An niíob mó|\ ah concAbAijic a^u]' aii aiiacaui 
a feACAinc. Ce&p *Oia cpe^ncA Áijutjce x)o 5^0 tube ctnx) 
aca ia*o pétii a óorAinc ó'n 5ConcAbAi|\c, A^up ye&c&mc be 
beic beó a p ax) A^ur péA'o&nn pAT), At^u^ <s beAr a bvMiic 
av An pAogAb corhf a*o 'p beAp riAt) Ann. 

2. ^Ái^cevSn iírÁvo wr 5<\c tube ntm *oÁ brtnb beó An 
An x)oiiiAn 50 pú nA bpiApc acá cíor rAoi'n V51^ 1 ^* 
tAUvytnteAnn iu péirce aii cA r b<MÍi a^u]* "oéAnAnn piAt> 
bo>3 é. tlliontngcAiin ru\x) aii cnéAró^, A^ur ctii)\eAnn 
yu>x> Aníor 1111011 í A5 y]\éAiii|\ACAib ah péin. 

3. TIa ptnbb a ^níor nA péirce t\\'w An icin, cÁ 
c^nj^mc An Aei]\ ionnuA, A^ur cÁ beAb&c a^ An tnrge 
be pibc cníocA, 1)Um& nibeAX) pAoúAp íia bpio^c, ip 50 
•ooiiA a •o'fÁrj.'A'ó *o,yoAivi Ap An cAbAih. tllibte^-ó 50 beóji 
c<>btii<Mi 1 n-éi|\mn pA^o ó, ah c-ahi a mbící a$ ^j^rÁib 

A^UT A5 "OÓg&t) 11A VgnACACA. 

4. Leir An méix> pin i'irÁit>e a yeicrmc nip nA péir- 
cíb, níop éeA]\c •oúinn T)]\oc-irieAp a ÓAiúe<MÍi a]\ nut) A]i bic 
c|\ucui§ T)ia. UÁ niAic Agnj' pógAinc -oúnin mr 5AÓ 15 

inbe nut) beó, ah cé a tui^pe^t) a r;cúnrAÍ i 5ceA]\c. 
THÁ'r íreAb nó Áno *oóili), rnÁ'-p beA^ nó món ia*o, rnÁ'r 
niíoctri&n gnMTOA acá fiA*o, nó ftAcciiiAjt r^iAtti^G bíoiiicA 
cneACAiiiAib, "oo néip tiiAn ce^p *Oia -óóib ir AtnbAit) acá 
pM>> 

5. UA^Ann An cuit) if nió x>e beicit>i§ib An t)oth&m 
rtiAf A]\ An toféAn A^iir a|\ úo]\cAib nA cAtriiAn. UÁ 
^Áj' tin a$ ceAcc 50 p'o|\nuit)e -p^oi'n bj:éAn te ceAr ha 
^néme. Uu^Ann An -pÁr ún pn rbige ttiauca *oo nA 
beiúi-óijib acá A5 ceAcc piAf An An bpéAn. 

6. UÁ ctnbbeAt) *oe nA beici^igib, An nór An crionn- 
A15 A5«f ^n caic, nAc n-iceAnn An réAn. UlAnbtngeAnn 
riA"o beici*oi§ eibe ir bAi$e nÁ ia*o rém, Azjur iceAnn fiA-o 
iax>. 1r ionnt)AiriAib ^up'b iAt> nA beicitni; a CA^Ar rtiAr 
An An bréAn a mAnbtngceAn A^ur a hicceAn, cinn 1 ^cÁr 
An *oatti A^ur An ÓAonA A5ur An ^AbAn. 

7. tlí'b miAnAÓ An biú beitix>eAc ceicne ^cor a f íob- 
nrngeAf com rAinrm^ beir An ^coinín ; acc ní't Aon 
beicit>eAÓ óeicne ^cor ir biA a brtnb nÁirivoe Ai$e nÁ é. 
bíonn An c&u A^ur An mA*OAX) 1 n-A -óiai-ó. bíonn aii 
riontiAÓ A^iif An eAr 05 An a cóin. Oíonn p<vóAC a$ An 
oinne Ain ; ní hiongnAt) 50 mbeAt) An coinín 1 bvAic* 
cíor noirii An t)tnne, A5«f An a Aine&ÓAr rém Ain. 11í 
bíonn a por Ai^e cé An Áic a rnbéi-ó mneAÍt cujtúA be 
n-ós §AbÁib, nó cé An pomnce a inbiiAibpóeAn "o'uncAn 
511 nn^ é. 

8. tlí TTiAineAnn Aon cuix) t)e nAbeicit)i§ib 1 brA*obeó. 
Ace, An £a"o ir bíonn pA*o 05 rbÁinceAiiiAib A^ur /\ nt>ó- 
cAin be n' iúe aca, bíonn pAX» -pubctriAn fÁr ca, a$ éAnm- 
ui*óeAcc A^ur a^ cbeAf "oóib fém An nA mACAijn'b A5ur t 
meAr^ nA ^cnocÁn. 

1. -peicioe = Ainiiifóe, x>úil. CjAéApéA = u^éiée. 

2. VA'Sc^t^ = ^AJcA^A, geibceAp. 

3. SiLc = -piteA-ó, ^eilc. 'OA'OAifi = ■oa'oato, catda, 

4. A CAICeAlh A]\ = A CU^ A|A. mÍ0ÓlílA]\ = WÍ-'ÓAé&'rilAll., g^ÁtlTI-í» 

éit)i§. A5 ceAÓc ^tíAf = "OÁ gcoéu^A'ó, aj; coacc 1 -oríp. 
6. lonti"o&mAil, = tnmic. 16 VII.— jAtoÁit pÁntAtom 5AbÁit, cúnncAir , conquest. 

-AiJneAf, a dispute. 

Hi putÁin nó cÁmi^ -oAoine, 
people must have come. 

UnÁccÁit, trading, com- 
merce. 

1TltM|\ÚoinniAn, the Mediter- 
ranean Sea. 

Unix) An ffltnncinn 5AiT)ión- 
ca, through the Straits of 
Gibraltar. Inttedtt Sgéine, Kenmare 

Bay 
1nir cSdirhein, Fish island 

an island at the mouth of 

the river Erne, 

l3év>X Áca Se<snAig, Ball) 7 - 

shannon. 
binn 6AX)Ain, the Hil) of 

Howth. 
GAf^me, curse. 
An §1^5' /•> Greece. 1. "A tflAigifCift," AnpA 'OiAitm&i'o Ó Sóó^-óa, "bí 

Ai^neAp ó ciAnAib 101 j\ mé pern A511P SeÁn Ó Con^ill 
1 T>cAob tiA n*OAOine a cÁini5 50 héipmn a]\ x>cúir B 
*Ouo&i|in *0iAnmAit> z^up ó Sapatia a cÁn5At)A]\. "OubApc 
pém n^p b'cA-ó, acc ó'n SpÁmn. Ci<s aca "óínn 50 pAib 
aii ceApc Ai^e ? t)<vó iíiaic tinn névúce&c ha ceipce rm 
■o'pAgÁit uaic, mÁ'p é *oo coil é." 

"If "0015 Liorn, a T)iA]\m<Mt), 50 ncob; b'péroif, cino 
mó\\ "oe'n ceApc A5&ib Ap&on. 11 í pulÁip nó cÁini^ x>Aome 
ó SApAnA if ó'n SpÁmn Annpo 1 "ocor ac An cpAogAil, acc 
mÁ cÁngA'o&n, CHA1Ó x>Aoine Ap éinwn mp tiA cíopcAib 
f in m^n An ^céATmA, mAn *oo bí cpÁccÁit piA.ni eAuopúA. 

2. T)einu5'0Ai|\ Ái|\i5Úe 50 nAib *oAome 1 néinmn poirii 
An *oílinn, A511P ^up f An *oume ac& 1 n-A beAtAiú 1 n-A 
t)iAit). pionncAn Ainm An *otnne lit) t>o néi'n ua n-uJ-OAp. 

T)ein peAn-ug-oain nA héipeAnn ^nnAb i<vo mtnnnc.n 
pÁntAtóm An céA*o t)pe<Mtt a cÁmig 50 héipmn cAn éif 
nA 'OíleAnn. t)o bí pÁ|\úAtón An An occniAt) ^Lúm aiiiac 
ó 11aoi, A^ur An An peAccmAT) ^tínn ó lAphec, niAC 11&oi." 

3. "-An bpini Aon cpÁcc A5 n& peAn-ug'OAfAib, a 
tilAiJircin, 1 x)CAob ha hÁice Af a "oc^im^ p^|\cAÍón? ' 
AnpA SeÁn Ó CoriAitt. 17 

11 UÁ, a SeÁm. *Oei]\ro $un Ar Áic 015111 1 ^ceAnc- 
tÁjv nA 5^éi5e CÁ11115 ré. ÚÁn^A-OAn q\í*o An ffltnp Úoin- 
|\i<míi, ahaac unit) An TTltnncinn jjAitHAncA A 5 u r ^f Y om A 
noeAf $un f noiéeA-oAn éi]\e. UÁn^A-o&n 1 *ocín 1 nlnbeAn 
Sgéine. CtiAn ílei-oíneAc, An An -ouAob éiA|i T)e Connu^e 
CiAjvpAige, ir Ainiri -oo'n Áic \\x> Anoir. bío*OAn aja An 
bfAinj^e A|\ -peA-ó •óÁ tin' A$ur f j\oiceAt)A|\ caLaiíi n& 
héi|\eAnn An An ^ceAcnAiiiAt) bá. -oéA^ ve ihí ha beAl- 
CAme 'fAn rnbU«yÓAin -o'Aoir An 'OoiiiAin 1978, 'ré fitt, rpí 
cé<vo bbiA*óAin UAn éir nA *oíleAnn." 

4. " Cionnur 'oo éi]\i5 te mumncin pÁnÚAlóm *o'éir 
ceAcc 50 héinmn T)óib?" 

"TTéini^ 50 mAic beó An 'peAt) rAiiiAitt. T)o bi mite 
Tjuine 1 "bfocAin PÁ]\CAlóín A5 ceAÓc 50 héininn. T)o b'é 
An céAt> áiu An cuineA"OAn £;iía Ann 1 n1mr cSAniiéin niAn 
a bptnl béAb Áca SeAnAig Anoir. tlí |u\ib -oadaaii a^ 
^Sr 1 néi|\mn An uai|\ út> acc cnAinn. bí ré 'n-A 1iaoii 
ccnUl AiriÁin. 'OO néi|\ uiaja céióeAt) mtnnncin pÁncAlóm 
1 LíonTTiAi|\eAcc 'oo geAnnAioír cn&mn cun uaI<míi néit) a 
■óéAnAm x)óib i?ém. 

5. Ace 'oo buAit iiinpA Aon Áiu AiiiÁm a bí rAon ó 
cnAnnAib, 'f é rin, 111 a§ iiCaIca éAT)*MjA, An caIa™ acá voijt 
bAibe Áca CliAÚ A^tif binn éAOAin. Vuaija pÁ]\ÚAbón 
;ém bÁr Annro 1 ^cionn -oeic mbbiA-óAn •piceA'o caja éir 
ceAcc 50 hé-inmn *oo. 

An i?eAt) cní coat) bliA"ÓAin 'oo bí nnnnnci|\ Pájica- 
Lóm 1 reiVb nA héineAnn. 1 ^ceAtm nA hAimrine rm -oo 
bí omceAlL nAOi mite peAnf a -óíob Ann. Annrom úÁim^ 
y>bÁi§ éi^m ojaca A^ur i?uai]a An inte -úinne aca bÁr. 

6. *OeinúeAn ^tin , o|\oc-'óuine tdo bí 1 bpÁntAlón 1 
■ocorAÓ a f AOgAib. Umne ré mí-gníoni é^m 'r^ njnéi^, 
^nr b'éi^eAn 'oo imceAcc Af An *ocín T)Á cionn. *Oo 
bAilig fé be céile a tiunnncin, ^nf 5<^c nít> -oÁ nAib 
aco,, A5iir cuA-OAn a]a An bpAim^e. Tlío]\ rcA-OA-OAn ~§u\\ 
y]\oiceA"OAn éi]ie. 

Acc bíonn eAr5Aine A5 beAnAitiAinu An "onoc-gnioiiu\ 
1 ^cóninui'óe. b'é eA^Aine a leAii pÁncAÍón ^e h&]\\\ a 
^ótAoc-gníoTiiA 'f An ngl^éi^, a fbiocc ^ur rbiocc a tiumtn- 18 

cifie 'o'fAgÁil bÁif -oe'n plÁig cní céAD bliAt)Ain -o'éif 
•oé&ncA nA -onoc-toeince." 

7. '"Oo néin íiiaja AT)eittin--pe, a ThAigifcin, ní ó 
SAfAnA nÁ ó'n SpÁmn, acu ó'n njjiéig a cÁmi^ ah 
céA"0 cneAfa a cuiyi jtúca 1 néininn," Af\fA *Oia]uyiavo Ó 
SéA<gt>A. 

" S111 triAn A*oein -peAti-ugtxM^ nA héineAnn, A^tif ní 
fulÁin nó bí eótuf ACA-f An an An ^ceifc. Acu pÁ rriAn 
A"outoAnc ceAnA, if cortiiAil 50 *oci5eAt> 'OAOine ó'n SpÁmn 
if ó'n topnAinnc if ó SAf AnA Annfo 50 héinmn An UAin 
út> itian An ^céAonA." 

" JO J\Alb 1TIA1C a$ac, a ttlAigifcin." 

1. "OubAjvc féin = -oubAipc mife. $o jv&ib = a pAifc H1aj\ aii 

gceA^OnA = COTTI TT1A1C céA"OtlA. 

2. XJ'fA^Áll bÁlf = bÁr "O'í A§AlL 19 
-tiiíiF 

'*t)0 CA1fClt tlA t)áj\CA 
^O ttlAOJVOA ÍAJA fÁiie 

'S a feótcA aca 1 n Áijvoe 

Aj\ LeAC<vó." 

viii.— ueAéu pÁntAtóm. *Oo ÚAifcit y x)o feóL, sailed, 

proceeded. 
Jo tti&o|vóa, majestically. 
S5A0Ú, a flock, bevy. 
'fl-A topAjAfnvó, with them, 

along with them. 
*Oex)|Miim f teAiiiAin, 

smoothly over. 
tl^cAi]ieAcc ÁcAif, glad or 

merry romancing. 
Hac fcÁn)?A-ó, who would 

not yield. 
A5 -oé&n&ni cuipe, lashing 

into foam. 
éi^e^Ti, violence, vigour. 'Oáj'acu, boldness, fierceness. 

TIÁ1-0, anything. 

Hi teOTtiAfoif, they would 

not allow (also = they 

would not dare to do). 
U^i-pre^l, voyage. 
SÁip-fe<yp, Ájvo-feAp, excel-» 

lent man. 
Coif c&t&ró, beside the 

haven. 
CIa^a^, pattering rain, rain. 
1f-tó, in the day. 
A5 cAicne^iii, a^ foilXf w§- 

at), &5 -pp^tpAt), shining. 'Oo CAifcit n& bÁfCA 

Jo m&ojvó& t&\\ fÁile 

'S ^ reótcA &c& 1 n-Áijvoe 20 

bí cném-pn 5 An cÁirn onÚA 
1r f^AOU *oe riinÁib rnÁnl,A 

'VI-a bfAnnAt). 

*Oo gtuAireAt) nA bÁnCA 

T)e f)nuim fteAriiAin An CfÁite 

TTlAn *oo nACA-ó ^aoc tflÁncA 

ÚA-p jreAnAnn, 
If bA cumA 50 bnÁc 
Leir An b-poinmn no-t)ÁnA úx> 
pé aca oit)ce nó tÁ 

T)o bíot) ACA. 

*00 CtlAbAÚAf $ÁfltA 
A^Uf pACA1|\eACC ÁÚAir 

Ó'n bpoinmn 11 ac i'uÁnpvó 

1 ^CAÚAlb, 

A^uf cnéAn-riiAi'oí nÁiiiA 

A5 •oéATiAiii cmpe *oe'n ufÁite 

Le héi^eAn ciomÁnA 

'Oa bA-jiftAib. 

*OÁ n-éi-piJeAt) Ati ^Át/A 
'H-a ^commb te *oÁfACC 
A^uf cormuA no-Án'OA 

Ha IDAnA, 

*0 , í < p^ e °c^i'OÍf -Mi cnÁib 
1f riA -peóbcA 50 tÁn 
1f ní leouiAi-oif nÁix) 

An nA C|iAtinAib. 

1Dai*ohi cunn Átumn 
1 n*oeineA"ó An AbnÁm, 
ITlAn t)o bíceAf 50 rÁrcA 

An An 'ocAi^ceAb, 
CtJAit) L1Ú5 ^a-óa ^ÁibceAé, 
Ó'u mbui-óm tnte 1 n-Áijvoe 
"Sw A^Aib, a cÁin"oe, 

An caIaiti ! " 21 T)'éi|Ai§ An fÁi]\-£eAn 

pÁnÚAtón ÁnfA : 

*OubAinc, — " JJ&b&it) 50 *oÁnA 

Coir caIai-ó — 
UÁ coittue A^iir cpÁi§ Ann, 
1r mreAÓA An ÁitneAÓc, 
gleAnncA A^ur Án*o-cntnc 

1f c|AAi5e. M 

Lá beAluAine ÚÁ11115 
An "oneArn ro fÁ ÁÚA-p 

I *ocín 1nre fÁibbe 

Le ce&nnAf; 
'Oo ceAn^lATí nA bÁncA ; 
*Oo c|\éi<5e<vó An rÁibe, 
1r T)o focnuigeAX) ÁntMf 

An cAÍAth. 

bí nA hAibne 50 z^Ióhac 
'H-a neAÚAib cun bócnA 
A^ur ém beA^A ceótriiAn& 
1 ^cjiAnnAib ; 

II a rléibce 50 rnónx)A 
5^n ctA^An, 5^n ceó t)ub, 
Ace An gniAn geAt ir-bó onúA 

A^ cAicneAiii. 

tlíon t)eire bí Pó-oIa 

HiiAin g^ib pÁncAtón í 

tlÁ mAn cimit) a cló-ó Anoir 

An mAire ; 
Ctnnpmfo cóin tnnti 
Ir cmtA/peAm bneir gtóine "ói 
A béAn^Af 50 veóiti í 

"PÁ gnA^Am. uónnA. 22 IX.— An beiti"óeAc is úsÁi-oije 

CU1T) I. Ap cut te spém, m the shade. 

A 5 cpeAbAt) A$uf A5 ftnp- 
peAt), ploughing and har- 
rowing. 

CeAt nAc, why don't you; 
lit, it is a want that not ; 
ce n&c is also so used. tTlocujAt) A^up pppeACAt), 
motion and vigour. 

biAt), food (on the table) ; 
beACA, food (stored up). 

Aicit), a plague. 1. Di c&pAtt A5 *out AtiiAC tÁ Ap pu-o nA n^AppAncA 
nu&ip a cu^tAit) pé ^éim bó. Cuavó pé 50 -oci An áic a 
•ocÁini5 An geim Ap. ConnAic pé An bó 1 n-A tinge an 
cut te 5pém pAoi p^Ác cpAinn, A^up í A5 co^Ainc a ci|\e. 
VluAip a connAic pé An bó, cpoc pé a ctoigeAnn A^uf 

2. " Cé n't) cÁ An lAppAit) uaic," Apr' An bó teir, 
"té 50 bpuit cu A5 peicpig rriA|\ fin?" 

" UÁ mé A5 cópuigeAcc An péip ir nntpe 'fA bpeitm 
50 'océi'ó mé t)Á ice," App' An CApAtt, " ip x>Am ir cópA 
é pA§Áit." 

3. " Ca*o cin^e a n-Abp&nn cú $up "ouic if cópA é?" 
App' An bó teir. 

" 5^c u1 ^ e cuige," App' An CApAtt ; "if mé if peApp 
acá a^ obAif "oo'n feitméAf Ait>e Ap a pon. bím a^ 
cneAbAt) A^up a^ pinppe<yo 'p An eAppAÓ 'oó, $ac tnte tÁ 
ó t>ub 50 -oub. bím A5 lomÓAf UAtAig -óó Ap mo t>puim, 

A^Uf Ag CApfAWC UAt<M§ 1 ^CAipC 'OÓ, A^Uf t)Á lOmÓAf 

pém copp-UAip. Uu^Aim p^íc "OÁ cnÁmAib Ap $ac tnte 

CA01." 

4. " CeAt nAc ^ceAp^nn cú," App' An bó, "sup peApp 
mocujAt) A^uf pppeACAt) a cup 1 n-A cnÁmAib nÁ p^íc a 
CAbAipc T)óib ? Uu^Aim-pe cocuJat) mAic x)ó a gníop túc 
tÁroip é, A^up 1 n-mnme ^ac tnte pope a "óéAn&m. tli 
péAT)Ann pé bi&*ó nA mAi^ne a cAice<sm 50 ^cuipiú pé 
cu^Am-fA A5 lAppAit) bAinne A^Uf ime." 23 5. ÚoruigeAOAn ^5 rÁnugAt) An a céite. Tlí cmbAn- 
y&t> ceAccAn aca ruAj* nÁn b'í pém An beicmeAC bA 
úpvmige. *0'Aini5eA-oAn cao]\a a$ méi-ótig. Jt&oit) An 
capaVI AnAbt An An ^CAOipig. "O'mmr ^&c émneAC aca a 
■p^éAÍ féin "oo'n cAoipig. 
"O'mmf jaó émneAc aca a fgéAt féiti -oo'ii óaoijm§. 

6. "tlí't Aon niAic^óAoib a beic a$ rÁningeAcc níor 
^ui-oe," Anr' ah ÓAon^ teó. " 1r mó An urAit) acá 'f A 
LomnAt) otnA acá An mo *óntnm nÁ cÁ ionnAib-re ie céite. 
An n*oóig, munA rnbe<yó rrnre, ní ^ÓA-opAt) ^eAn nÁ beAn 
nÁ pÁirce rriAineAccÁib 'r^ C1 T V T eo 'f A n^eittineAt) — 
pnéACf ATóe beir An bfUAcc 1A"0." 

7. " 1r p'on -ótnc-re rm," AnrA buc A5 ^obAt) attiac 
Ar pobt a bí A5 bun mócA Ann, " A^ur cÁ rmre úrÁit)eAc 
yneirm, cé ^u^ beA$ *oÁ btn-óeAÓAr a fÁgAim. Uíonn 
oipeAt) bnnr^Ain cAitce ÚAnc An nA ci£cib A^ur 50 ^cmn- 
eA"ó ré aici'-o An An níog&cc, •oÁ b-pÁ^CAOi Annpn é 50 
tobA'ó ré. Da*ó beA^ An ttiaic bA A$ur cAoi]\ig Agur 
CApAiLb -oo X)Aoinib, ^uf ia*o -pém a$ ^AgÁit bÁir be 
ViAicí"oeACAib, Agur — " 24 

8. Acc bi An cac a^ ^AineACAr ÚAnc An An mócA. 
"Lémi ré AnuA-p 'oe'n itióca, A5ur nu^ fé ^neun ctnt An An 
tmc Agur rh^pl!) ré í. 

9. " Sm nut) nAÓ n-oéAtipA'ó ceAÓCAn i-^ib-fe," A]\r' 
An cac, "a|i éir a bpuit *oe ^Air^e AgAib. fAn Annrm 
50 rocAin, a ípoUlA bi^," a)\ reireAn teir au Luic, A5 
bAinc -pA-j^Ait) eibe Airci. " T)Á -ocu^oonn co"oÍat> ha 
noit)ce 50 rAnii T)Am jréin, A^ur 50 nibeA*ó ceAt) nmnce 
A^Ac-pA A^ur A5 "oo teiceit), ní beA*ó bt,Ar bi-ó nó beAÚA 
le -pAgÁil A5 *ouine nó A5 beiciúeAC — beAT) ré rÁÚAÓ ^Ann 
A^Aib--pe. T)Á -ocu^caoi ceAT) x>AOib ríotnugAT), bí An 
■O01Í1AH món no-curiiAn^ A^Aib." 

1. n5A]A)AAnCA=:t15A]A]\A1'ÓCe. COgAIHC r= COJHAt), CAgtlA*, CAtlgAllc. 

2. CÓjAA = CÓfVCA, CÓjACA. 

3. VeitméAjAAVÓe == •peijvtvieoip. 

4. CeAb = cat> Af, cAt) ómje. túc = tiiciriA^, búbAÓ. 

6. PpéAórAi-óe = "LeAcpATOe. niunA tnbeA-6 rnife = ni6]\A''ó niiye, 
acc niunAb é (ac' nrnp b'é) wife. 

g. 5Aipje = gAi]"5>óeAcc. Sácac 5A1111 = ^Atin 50 beóp. bí = 
beA-ó, béróeA'ó. X.— éme ins An cseAn-Aiinsni. S^oIcaca, police, f^oit- 

eAnnA, schools. 
tóAn, téin, clear, manifest. 
AiiiAib, mAn, as, like. 
THAncAnAc, bu&n, lasting. 
'Oío^bÁib, eAfbAiú, tJi]\eAf- 

ba 6, want. pÁ comne, fÁ coriiAip, te 
IiaJai-ó, for. for the pur- 
pose of. 

Cu|\Ai-óeAcc, agriculture. 

TtomnuigeA-ó, were dug. 

Seif|\eAc, a plough-team, 
also a division of land. I. T)ubnAr ceAnA hac nAib mó)\Án ve bAilcib mópA 
a$ Án pnnreAnAib 1 néinmn f at> ó fom. 1f te linn nA 
LoctAnnAig *oo teAcc cum nA cine ro a x>'£Ár An óui"o if 
mó *oe nA bAibuib *oe coir nA irAinn^e, A$ur ir 1 n-Aice nA 
rgotcAca món A^ur nA mAunrcneACA a •o'f Á*p An món-cuix) 
x)e nA bAilcib aca 1 tÁn nA cine. 25 

2. 1f béAn -oúmn m^n ro $un An fAocnusAT) n^ 

CAÍlTIATl, A^Uf T1AC A"|A *Óíob ^UT A T* CeAnnAC, AITlAlb 

nA bAibcib rnónA, "oo nmne Án pnnpn a rnbeAÚA. 
rjí An c&bArh nAnncA eA'OAn 1 íia cneAbAib A^ur tia 
cbAnn&ib, acc ní nAib reibb rhA]\cAnAc a^ Aon-otnne An 
Aon cuit) *oe. Dí nó. cmeÁbA cee/onA AnbAin aca acá 
A^Ainne, ni&n ci., cpincneAÓc, coince, eonnA A^ur feA^Ab ; 
bí meACAin, rneACAm bÁnA A^ur ubbsN aca; bí yeoit, 
b&mne, im, cÁir A^ur rmb 50 fAinrms aca ; acc ní fiAib 
pocÁcAÍ 2 nÁ cAe nÁ riúcnA aca. 

3. 11 í nAib *oíc nÁ "oíogbÁib An Án pnnreAnAib 1 
•ocAbArh pAb -pAinrm^; nA héineAnn, ru'i-o *p 50 •oci^eA'ó 
bbi<yÓAin An 01 r a^ur Aníf 1 rnbíot) meAc An conAt) tia 
CAbriiAn, acc ní cigeAt) "onoc-bbi<yÓAin rriAn yeo acc 50 
íiAnnArh. 

1 bi;A"o ó fom bí An cín ro beA^riAÓ cuTíroui^ce te 
coibbcib, be bnorriAigib A^uf be htnr^e. tliiAin a cÁmic 
PA]AÚAbón 50 héinmn, cpí coatd bbnvóAin 1 nt)iAit) Aimrine 
riA "oibeAnn, b'éi^e&n t)ó ctn-o *oe'n Atmió/o •oo ^eAnnAf), 
ionnur 50 mbeA-ó Áic q\eAbcA Ai$e pÁ comne p'b "oo 
cun. 

4. Vlí ^An Át)bAr\, 1T1ATA fin, a ftiAin éine a céA*o Ainm, 
1nif riA b^iOTóbAt), 'fé j/m, OibeÁn tia ^Coibbce, a^ut* 
mmrceAn •oúinn 1 beAbnAib An cpeAncAir 50 nAib -pí 50 
béip 'tia hAon-ccnbb, acc AriiÁm TTIa§ nCAbcA, A^ur 50 
|\Aib rí cní huAine rriAn ro : " Uní huAine *oo ctnn Cine 
cní mon^A Agup C]aí itiaoLa <>t." 

5. 1 5Cuix)eAcr<x riA ^coibbce bí ^úmAitM', ^bAifeAÓA 
A^up cu|\}w\ige, An yut) nA cine. 1f ■pobbu'p x>úmn m^n 
■po 50 |\Aib obAip iiió|A noirii An céAt) xjpeAm vo toiy^ aja 
cun<Mt)eAcc mf An zi\\ reo. b'éi^eAn x)óib nA cpAinn a 
bAmc Ar An UAÍAm An "óóig éi^m a^u^ nA cunnAiJe a 
tiopmugAt), -pub a mbAinp-óe bÁnn Af An uAbArh. CATXAn 
ÁiceACA onAinn An bAnnAib nA fbiAb, c^bb A^ur 1 bpir, 1 
n-A pAib cunAiúeAcc -oéAnuA fAT) ó foin, A^ur ir -oóice 
^Ain yÁ'n ath ro a nmneAT) í. 

tlomnCe 1T)1]A. 2 PjAéACAÍ, fAUAÍ» 26 

6. Hi n&ib nA cpmn a^ rÁr com ciu§ An bAnnAib 
nA ^cnoc ; ní jiAib cionmugA-ó le *oéAnAm An nA 
hÁiceAÓAib ájvoa ro, Agur bí rArgA-ó nA 5C01II tAnc 
cimcioUl aca, A$ur An An Auto an fin •o'fÁrrAt) bÁnn 
'-pAti Aimrin rm 1 n-ÁiceAÓAib nAc brÁrrA-ó ré Anoir. 
tlíon b'pinur cneAbA*ó nó rtnnreAt) a -óéAnAm 1 mónÁn 
x>e nA hÁiceAÓAib rléibceAmlA ro, mAn cÁ rÁnA"ó no-món 
aca, A^ur An An At>bAn fin réAt)Am<Mt) a beic cinnce ^un le 
rpÁit> a noriinuigeAt) ia*o. *Oo néip An nit) A*oein plmiur, 
bi rli^e cneAbcA i n-A Aimpn rem a^ Án n^AoltAib caII 
'r^ PnAinnc, A^ur ir "oóice 50 nAib An crli^e céA'onA, 
nó fli§e corAmMÍtéi, aca 1 néinmn rÁ'n Am rm, acc ni'l 
cmnceAcc An bic A^Ainn Ain reo. 

7. 1r pollur *oúmn An Aon caoi, ó nA mion-n&nnc&ib 
a cu^at) An Óinmn mr An creAn-Aimrin 50 nAib reirneACA 
aca. InmrceAn *oúinn 50 n^ib occ , oc]\íoca TíéA^ 'r^ 
tfh-óe ; cníoÓA bAile 'ye^n cpioÓA céAX) 'oíob ; t>Á f eij'nij 
lóéA^ 'rAn bAile, A^ur cní ricit) AcnA 'fAn creirnig. fóí 
nA cúi5i"óeACA eile nAnncA An An *oói£ céA*oriA. foi occ 
^céAX) Agur *oeic mile r eir neAó 1 ^ConnAccAib ; cní rici-o, 
nAoi ^céAt) Agur "ÓÁ mile -óéA^ reirneAÓ 1 ^cú^eAt) 
UIat> ; cní rici"o a^ur céA-o A^ur Aon mile "óéA^ rei]neAÓ 
1 l^Aignib ; *óÁ céAX) "oeAg ^uf ceiq\e mile An yiceA*o 
reirneAÓ 'fAn tflumAm. 

8. 1r runur Aicne Af ro 50 nAib céAócAÍ reirneAÓ aca 
1 néi|\inn cÁ rAt>A niAth ó f om ; acc ir cmnce ^un "d'ax)- 
mAt) a bí riAt> t)éAncA, a^ur ní'l ré acu cAmAll 501^1*0 ó 
f om ó bí nA céAÓCAÍ A-ómA-m coicceAnncA 50 león 'r^ C1 P 
reo, acc bíot) foc lAnAinn oncA. 

1r éigeAn a nÁ*ó ^un reirneAÓ ré n5eAnnÁn a bí mr 
nA nAnncAib a bi aca 1 néinmn, An An cnÁccAmAn An 
bAll. 

5. CU|AA1t)eACC = CU^A'OÓlJVeAÓC. 

8. A|\ b^ll = ó ciAtiAib, cÁ CAtr>Abb beAj; ó foiti. 27 XI.-— bÁn-cntnc émeAnn ó! Síot^AÓ, f íot, race, progeny. 
SÁm-cjunc, a gentle, pleas- 
ant harp. 
CÁf , affliction. 
CAom-cntnc, (the) beautiful 

hills. 
"OiogA ^ac ftéibe, the worst 

of every mountain, even 

the barrenest mountain. 
1VlAoitinn, dat. of mAcnt- 

eAnn, bare hill-top. 
S^ri^" » youths, young men. 
FeA^A-coin, manly heroes 

[lit. man-hounds). 
5^oit)e, splendid, puissant. 
11 ac ctAoit>freAt> céAX)UA, 

whom hundreds would 

not subdue. 
AccuijAfe, great grief or 

sadness. • 
jAttA-ptnc = J^^-putc, 

English bucks, English 

men. ITIuan = mon, great. 
Cjauaca, ricks, bills. 
A ^cuit) meAtA '^uf uAccAifi, 

their honey and cream. 
'ÍIa ytACOAib, in (their) 

heaps, in swaths. 
geAmAyi, corn-grass, corn in 

the blade. 
Cuttia^ca, fragrant. 
biotAjA, water-cress. 
S Atri At), sorrel. 
A5 bnucc, bursting. 
0^5 Aitce ac, open-handed, 

hospitable. 
Uo]\<yó ha ftÁmce, the fruit 

of health, Í* the bread of 

life.'» 
t)éife, gen. of "OKvp, an ear 

of corn. 
5éim|\eAc, lowing of cows. 
UAicneAm, brightness, 

shining. I. 

Deip beAtitiAcc óm' cyioroe 50 cíp ha heijieAnn, 

t)Án-cnuic éipeAtin Ó ! 
'S cum a TnAipeAnn x>e fíotttAC In if éibin 

An t>Án-cnuic CineAnn Ó ! 
An Á1C tm 'n-Att b'Aoibmn binn-^uc éAn, 
niAn fÁm-c]\tnc ÓAOin a$ cAomeAf) 5& e "ó e ^ J 
'Sé mo cÁf a beiú mite mite 1 gcéin 

Ó bÁn-cntnc CtneAnn Ó ! 28 

II. 
Díonn bAnnA bo^ rtím A]\ CAOin-cninc CineAnn, 

DÁn-cnuic éineAnn Ó ! 
'S ir jreAnnA 'nÁ'n cíp reo •oíoJa ^ac rtéibe ^nn, 

OÁn-cnuic CipeAnn O ! 
*Oob' Ant* a coitbce 'r bA 'óíne&c ^éi-ó, 
'S a tnbtÁú m&n Aob A]\ triAoitinn ^éA^ ; 
UÁ 5nÁx> AgAm' cnoit>e irn' mcinn jréw 

X)o bÁn-cnuic éineAnn O ! 

ill. 
UÁ 5Arn<vó tíonniAn 1 t)cín n^ héineAnn; 

bÁn-cninc ÓineAnn Ó ! 
1r fe&n&-com Jnoi-óe nAÓ cbAOTopeAT) céA*ocA 

An bÁn-cntnc éineAnn Ó ! 
ttl' Accui|vpe cnoiúe 'r mo cuniine rgéAt, 
1d/o a^ gAVtA-pinc ríor fÁ gneim, mo téAn ! 
'S a mb&itxe ida noinn fÁ cíor 50 *oao|\, 

An bÁn-cnuic CineAnn Ó ! 

IV. 
1r f^i]\png *f ir muAn ia*o cjuiaca nA héineAnn, 

UÁn-cnuic éineAnn Ó ! 
A gcint) me&l& '^ur uAccAin A5 ^luAire&cc 'nA rb&o'Oó.ib 

An bÁn-cntnc éineAnn Ó ! 

Ó, nACA"0-rA Aj\ CUAinC, T1Ó 1T tllAC tTlO fAOjAt, 

T)o'n caIa™ mín ruAinc ir *ouaI "oo JAeóeAl, 
'S 50 nib'j:eAn|\A Uom 'nÁ •ouAir, *oÁ UAirteAcc ó, 
beic a]a bÁn-cnwc éi|\eAnn Ó I 

V. 

S^AipeAnn An *onúcc An ^eAiriAn ir jréAn Ann, 

An bÁn-cnuic éipeAnn Ó ! 
1r fÁrAit) ublA cutTiAncA a]a ^éA^&ib Ann, 

An bÁn-cnuic éineAnn Ó ! 
bíonn biot^n ^ur rAtriA-ó Ann 1 n^beAnncAib cecnj, 
'S nA rnocA 'r^ 11 crATTinA-ó a$ b&bAi|\c um neom, 
Uirge nA Sim^e A5 bnúcc 'nA flógAib 

Cotr bÁn-cnoc éi|\eAnn Ó ! 29 VI. If 0f$&itceAc pÁitceAC An Áic fin Cine, 

bÁn-cninc éineAnn Ó ! 
bíonn conAt) nA ftÁmce 1 rnbÁnn nA t)éife, 

1 rnbÁn-cntnc éineAnn Ó ! 
t)A bmne Uom 'nÁ rnéAfA An céAT)Aib ceoit 
Semm Az;uf ^éimneAc a t-AOi; if a rnbó, 
UAicne&rii nA ^féme oncA, AOfOA if 05, 

An bÁn-cntnc 6i|\eAnn Ó ! 

'OonncA'ó íltnvó TTIac ConmAfA ccc. 

I. mo óÁf = mo cuiíiA, mo téAn, &c. 
II. bAf\fVA = bAj\|\, top, summit. • 
peA^\A = -peApp, better. 
A5Atn'= A^ rno. 

III. 5AfJ\A , Ó = 'lAOCp<yÓ, CUJAAOA. 

m'Accui]Afe = mo léAn %é&]\, tno 6iaó c|\Ái-óce, &c; 

IV. U&CAO-f A = ]\AJA-0-fA, ^AJAIX) TTlé, ]\AÓA1-Ó mife. 

V. Um neoiti = Aj\ tieom, 'j\& cjAÁcnótiA, tim c|\Á6tiónA, cpátnóiiA. 

A5bj\úcc= a^ b|\tiécAij. 
VI. Oi'gAibceAc = -popjAilceAÓ, .1. fAi^png, -plAiteAmAiU 
5énnt\eAÓ = j;éimneAc. 
CAicneAiii=x)eAlt|\A'ó, foiltfe, ■poitl| , ivi§A'6. XII. --dn beiíróeAC is úsÁi*oi5e. 
Cuvo II. 1x)i§ce, consumed. 
1onbAiT> cAince, time for 

talking. 
CaLIac, m., stock. An itjaic a cmneAf onm, the 
good I cannot help. 

CAirmte^nAcc, gen. -a, 
crooked tricks. a I. "Hi "oóig 50 néi"óceocAit) cufA An cÁf eAt>nAmn," 
Aff' An c^pAtb teif An 5CAC, " A^ur a Oftnt -oe ttiaoit)- 

eATTI A^AC Af "00 f AOÚAn f Óm." 

" itl'AnAm 50 mb'pinnrcA x>o óÁf-f a a nénóceAÓ," 
Anf' An cac, A^ur é a^ meÁró&iípt, " -oÁ mbeAt) ^An Aon 30 

coipce a toeic le fA^Áit itroiu a^ac aj\ t>o toéile, hac 
mbeAt) í-oi^ce a$ nA tticAin." 

2. " péACA1"Ó AlltKVf An mA-OA-ó A^ur é A5 CAltlCAnn," 
Ant/ An ÓAonA. " £Á yé m' Am a^ahi-va a toeic A5 im- 
ceACc." 

" fAn niAn cÁin," Anr' An cApAll, "ní bAct?Ai"ó yé 
teAc. jAto 1 teic," a]\ reireAn teir An mA-OAt). 

3. *0'mnif 5<sc émneAc aca a -p^éAÍ-pém x)o'n ttia'oa'ó. 
"Hit Aon 1 onto Ait> cAince a^atti lito," Anr' An TnA*0A-ó. 

" UÁ *oeipn op ctin mo toéite. 'Sé An Áic a nAito mé, 
ó geAt An lÁ mx)iii, cuAr 'r^ scnoc a$ cnuinnuigA-o 
CAonAc. UÁ x>Á cAoinig nAc toyuAnAmAn, A^ur, com Íuac 
A^ur toéAf mo toéite c<Mcce a^ahi, CAicreAiriAit) a •out 
cun An cninc Anir An a -ocóin. 1r onm-ps acá ciipAm 
eAU,Ai§ tiA yeilme 111I15, a^ur cin^px) pto 50 torinl mo 
f Áic An mVine reAó A^ur a toeic a$ CAinc bito-re Annreo." 

4. T1uai|\ a toi An mAX)At) imcigúe, cuAlAX)An ArAt a$ 
geimnig, A^ur é a$ *oéAnAm cuca. t)'innir 5AÓ émneAÓ 

ACA A fgéAt *00'n A]'At. 

" UÁ mé rem com 1iúrÁit>eAC be ceAocAp A$Aito-re," 
Any' An c-AfAb. 

" Cé An c-ug-oAn acá cú a cAto&inc beir rin ? " Any* 
An too. 

5. "UÁ," Any' An c-AyAb, "50 toyuit An *otnne do mo 
cocu^a-ó 50 rriAic le yeAn A^uy le coi]\ce; A^ur 'meAfAnn 
yito 50 mbeAt) yé com T)íccóibbi-óe A^ur 50 n*oéAnyAX) yé 
yin, *oÁ totréA'OAt) ré X)éAnAm Dom' yoiyeAytoAro?" 

6. " 111ai|A5 a •o't:Á5i:a'ó a óÁy A]\ toneiceAmriAy ArAiL," 
AyyA $uc ó'n CAoto eibe *oe'n mócA. 

" Cé cuyA acá Annrm ?" a 'outonA'OAn tnbi^. 

" UÁ miye," Any' An yionn^c, A^ur AniAn teir *oe 
lémi ÚAn An mócA cuca. 13'innif ^ac éinneAc aca a 
rgéAt -oo'n crionnAc. 

7. " 'Úo|\At) -óíto, a AmA'oÁnA," A]\r' ah ponnAc, <f An 
loniAncA mAiúeAfA auá yito a •óéAnAth ! tlí t)éAnAim-re 
mAic An toic t)o'n t)ume, acc An tíiaic a cmneAf o]\m, A^uf 
cn^Ann yé -puAr "OAm ^un A^Am ir mó acá ciaUI } a^u^ ^nn 
mé if ^lice." 31 8. Úoping An c-Af aL a$ ^Áine. 

" C<vo cin^e a bftnL cú A5 £Áine ?" Anf' An ponnAc. 

"UÁ," Anf' An u-ArAÍ, "50 mbei]\ceAu aja An ponnAc 

An -oeineA-ó, oÁ fA*o x>á Dcéi-óeAnn yé Le n-A cin-o CAimiL- 

ÓAnACCA." 

1. ít)i§úe == icue, CAicce. 

3. tHt/15 = tnte 50 léif\, tnte. SeAÓ Aguf = feAÓ if, fe^ó, feAÓAf, 
•peocAf , 1 'bfAjAfVA'ó Ajuf, 1 hy A}\j\At> 'f- 

4. Cé Atl C-Uj-OA^ = CA1X)é 'tl C-U§1)Af\áÁj\ 

8. CAimiléApAccA = goicí, cimíní, cl,eAf. XIII.— SAbÁit ctoírme nentnx). Ceircnm^At), ceA^nugAX), 
ceircmgA-ó, questioning. 

CLtnnirní'o, cLoirnní'o, we 
hear. 

S51CIA, Scythia, now Tar- 
tar y. 

UAoifeAc, a chieftain. 

OiLeÁnÚonAi§e,Tory Island. mAccnAtii, pondering. 

CorrinAc, cac, cnoix>, fight. 

bunut)Af , the greater part. 

UAOToe, CAOToeAt), CAOiLLe, 
tide. 

IDAoinpe, cnÁiLLeAcc, -p^LÁ- 
bAi-óeAcc, slavery, bon- 
dage. I. " A T)iAnmAi , o," Anf' An 1TlAi§ircin, " bír -pém 
A^nr SeÁn Ó ConAiLL x)om' ceircnm^A-o An Lá -pÁ -oeineAt) 
1 'ocAofo nA n*oAome a pjAin reiLb nA héineAnn An 'ocúir. 
1f ctnriiin Lib 5un mnfeAf f^e^L -oAoib An ceAcc 
PÁncALóm ir a riiumncine. 

Dí é\]\e 'n-A jrÁfAc An jreAt) *oeic mbLiAt>nA pceA*o 
-o'éi-p niumnuine pÁncALóm 'o'jta^áiL bÁir t)e'n plÁig. Hi 
nAib -oume An bic 'n-A comnunbe mnci. 1 ^ceAnn nA 
ViAimpne pn cÁmi^ CbAnn tteimi-ó, ó pÁinc -oe'n ÁriA An 
a ^ocu^caoi S51Ú1A. UAn^A^OAn yux) An beALAC céA-onA 1 
T)cÁini5 pÁnÚAbón An a ceAcc 50 héijnnn. *Oo bi ceicne 
LongA -oéA^ An pcit) A5 ílenTieA'ó, ^nr bi o-p cionn miLe 
peAn-pA An a fLuAg. 32 

2. 1 n-Ainif in Ctomne tleimi*ó *oo beic 1 reibb nA héin- 
eAnn if eA*o cbinnirni*o An céA*o cnÁcc An ha potnóncAib. 
*Oein nA hu5*OAin ^un 0111*0 *oe fbioóc Cahh nA poiiió|\<yig 
feo. *Oo cAici*oif ftinrrion a n-Aimpne Af An bfAiffse. 
trAn^A'CAn An ceiceAt) noun fbiocc Senn ó'n Afn&ic 50 
néinmn. Ace if cof iiiAib 50 *ocÁmi5 0111*0 aca ó SAf aha, 
ó UAccAn nA hAbbAn, ó nA hoileÁnAib, if , b'y ét*oin, ó 
LocbAinn f éin. t)A gnÁc beó beic a$ *oéAnArii f o^Ia ir 
A5 cneACA'ó 1 n-gAc cín "o'Á *océi*oíf Ann. bío*ó a Unn^eAr 
An An bf Ainf5e aca 1 ^cóihnui'óe, A5Uf niiAin *oo btiAi*ó- 
fix>e ojica 1 5CAC ní biot) be "oeAnAtri aca acc mib An bon*o 
bum^e A^uf imceAÓc beó An An bf Ainn^e ahiac. 

3. Hi nAib rntnnncin tleurn'ó 1 bfA*o 1 n6inmn ntiAin 
cÁmig An ceAt) *oneAni *oe nA PotrióncAib A5 *oéAnATTi 
•^AbÁbA oncA. T)o bí An bÁ be mumncin tleirint) An 
•ocuif : *Oo b]\ifeA*OA]\ fó cní An ha poriióf cAib, A$nr *oo 
mAnbA*ó beinc *oe nA CAoireACAib *oo b'feAff a bi o|\ca. 
Hi nAib Aon jiac An inumncin tleiriivó Af rom aiiiac. t)o 
buAix> tiA poThónMg o]aca 1 n^Ac caú, A^iif cui|\eA'OAn fin 
CineAnn 50 béin fÁ cnom-cíof." 

4. " CAi*oé An f ónc cíor a a bío*ó aca An thuinncin 
nA héineAnn, a ÍÍlAigifcin?" AffA SeÁn Ó CohaiVL 

"1f *oócA 50 mbíot) ré cofrii&ib beif An ^cíor íocÚAn 
Anoif?" AnrA T>iAnmAi*o Ó SéAg-óA. 

"If niAic biom -giif cmneAbAin An ceire fin onm ; 
ctnneAnn fé 1 n-tiriiAib *OAm 50 bftnb fib A5 UAbAinu 
cof ai*ó Af mo cAinc if A5 *oéAnAiTi m<NccnAiiti *óíb fém 
An An 5ceifc." 

5. Hi cíofA *oe'n cmeÁb acá Ann Anoif a biot> Ann 
An uAin u*o. An nu*o An a "ocu^cAn 'Ain^e^t)' Anoif ni 
bío*ó fé aca, nÁ eóbiif aca aija. Acc *oo bi bA A^uf 
CApAibb, AfbAf A^uf nun, pbun A^tif mi aca. 1f ctno 
•oíob fo *oo b'éi^eAn 'oóib a cAbAif c *oo nA forhóncAib. 

6. T)o bi feAf Af nA foitiófCAib x)'a|\ b'Ainm *oó 
ConAm5. UAOifeAc oncA *oo VeA-ó é A^tif bi cuitiacc 
Thón A^e. X)o córnnuig ConAin^ feo 1 *ocúf nó 1 n*oún 
*OAin5eAn bÁi*oif 1 nOibeÁn Úon Aige Af An *ocaoo cíof *oe 
ConncAe T)úm nA n^Abb. Uúf ConAm^ *oob' Aintn *oo'n 33 

oún úx). T)o bícró An jre^n ro 1 jjcoriimii'óe a 5 rnéAmigAt) 
cíorA A^ur cÁnA An írminnan nA héij\eAnn. tlí ^ib 
lei^eAf aca aija. b'éi^eAn "oóib riA cnom-cíorA a *óíob tió 
•oo ctnnp'óe cun bÁir ia*o. 

7. *0'i'uitiri5 inumncin nA héineAnn An "OAoinre reo 
An j?eA"ó rnónÁn btiAt)AncA. Acc niiAin *oo bící a^ *oub 
nó-t>iAn onúA, "oo §Ab fe^ns iAt> A^ur *oubnA"OAn teó f éw 
^un tíiicit) x)óib rcA"o a cun te ^nó ConAin^. CÁmtg a 
•ocAOipg 1 bjroÓAin a céite cun cotiiAinte a *óéAnAiri. 

T)o ciiA'OAn yÁ "óém Ántnr ConA-m^, -oeic mite pceAt) 
jreAjv An coXmti A^ur An oineA'o céA-onA An mtnn. *0'éini5 
Leó 50 rriAic. *Oo rriAnbAt) ConAin^ 'rAn ^coriinAC. "Do 
^AbAt) reitb OiteÁm ÚonAige A^ur *oo leA^At) Uún 
ConAin^. 

8. Annrom T)o bí CbAnn& tlenrnt) rAon ó fnAÚAnnAib 
An ]peAt> CAmAitt, A^ur ia*o 50 rocAin rÁfCA, ^ah cíor nÁ 
rnAic onúA. Acc -o'imcig tT!oj\c, -oeAnbnÁúAin ConAin^, 
fAon ó'n 5CAÚ. *Oo bAiti$ ré fUiA§ eite porhó|\AC, A^ur 
•oo Ú115 Uíir 50 héininn iax). T)o CArAt) aja a céile ia-o 
-jpéin A^ur mumncin tlentiit) An £]i<^5 OiteÁm Úo]\Aige, 
*Oo cAitteA"ó bunu-óAr a nAib An 5AÓ tAob mr ati ^cac 
ú-o ; An melt) nÁn rnAnbAt) Ann *oo bÁi-óeAf> iad miAin bí 
An CAOToe A5 LíonA"ó. flíon éAttnj -oe riiumncin lleirrnt) 
Af An Áic acc cniún cAoireAÓ, A^ur -oeicneAbAn ir f ice x»Á 
-ocnéAn-]j:eAnAib. 

9. *Oo bí biiAit)ce a^ nA ponió|\cAib An Ctomn Tleitrn-o. 
T>o ctnneAT) An bun An cnom-cíor A^ur An -OAOinre Aníf« 
1 ^cionn -peAcc mbbiAt)An 'n-A x)iAit) rm -o'imúi^ An cpiúr 
CAoifeAÓ *oe thnmncin tleitTUt) Af éinmn A^ur cugA^An 
teó fbiiAg tíontiiAn. tlío|\ tíiaic teó ^ó.nArhóinc ipÁ, *óAoinre 
nA bponiónAc. 

2. -pujMiiójA a n-Aimpt\e = bunut)Af a n-Atr>&. 

4. ÍOCCAp = t)íolcAi\. 

7. T)o jAb f eA|\j 1A-0 = jl/Ac y iAt) cO]A|\ui-óe. 

8. S|\AÚAnHAlb = ÍOCArítlAlb, CÍOfAtlHAlb. SpAié ;«; íoc, CÍOf 
bunu'6Af=: fupriióp, ti]Atf»órv« CAOfoe = cAoitte, CAOit>eA , ó, cuile. 34 XIV.— neitfieAt), S^íc, wearied out, exhaust- 
ed, destroyed. 

LeAcc, tomb. 

5Á, ca, cia, what. 

An Alt, from yonder, from 
foreign parts. 

Jo, bnéA^, a falsehood, an 
untruth. 

é t)o cinn, it is he who 
fought it, he it is who 
won it. Caú fnujVbtnLs, the battle 
of Murbholg, i.e. Mur- 
lough, in Co. Antrim. 

S^tnn, he ceased. 

T)ún, fierce, obstinate. 

*Oo bi AnAbb, which was 
from of old, which hap- 
pened long ago. 

Cnij% skins, flesh ; pi. of 
cne&f. 1. *Oo bjiif HenTie&t) — niAriit>A a neAnc 
(T)o fÁiceA-ó a leAcc, *0An teAm) ; 

"Oo cuic pAt) teif, ceAnn 1 ^ceAnn. II. JeAnAnn be tleinieA-o bA y 51'c ; 

A teAcc ^níc, 5Á beAÓc ip mó? 
Le ScAnn rii&c tleitTieAt) AtiAtb 

T)o cuic 5 Arm , ^Z U T ™ 5°* III. Cac tTiunbtnb^, é t>o ótnn; 

fló ^utt V$uin 1 T ® ^ A "oúft; 
*Oo biiA*óAT) be TleiTTieAt) tiA n-Ajirn, 

5é 50 x)uÁini5 ScAnn An ^cúb. 

IV. 

be cac CnÁTTinoif *oo bi AnAbb 
1f món Ann no cionnbAt) cmr; 

An cún 1obcÁn *oo ctnc Ann, 
5é gtinb Ann a]\ §Ann *oo bpir. 

I. t)o fÁiéeAt) = t>o fÁfui^eA-ó, was sated. 
"Oa]\ teAtn = "OAj\ Viom, methinks. 
f,peif = ]auaca]\, ionn^Aije, fo§A, attack, onset, sally. 35 CeAnn 1 ^ceAnn = -oiai-d 1 n-oiAit) (-oiai-o aja n-oiAix)), bor*ii j\a oonti 

head into head, i.e. one after another. 
II. S51Ó = uj\aocca, cneAfgAncA, 'nA cj\.Nttnn^ ; SeAtiAtin Le tleimró oa 

y^i = bi ^eATiAim 'nA cnAtinnA'Ag neithró, cnAOÓCA aj tleinu-6. 
pnic = fUA|\cA|* .1. t>o cÓ5A"ó, "oo ninneA-o, was built. 

III. An 5cúL= 1 ti-éAj, 1 n-éA^Aib, "o'éA^. 

IV. "OO CIOnpOA-Ó = OO teA-OJAA-O, t>0 ^eAjAjAA-Ó. 

"Oo b|\if= r:uAi|\ ré An "buAró, fUAin fé ati ÍAm UACCAin, t)o óuai-6 
Aije, he overcame, he defeated. XV.— ha hélss, CUTO I. SAriitAcÁm, rnAe-óní, rpntnc, 

sprats. 
1omÁm, brown trout, 
tlóifcig, roaches. 
AlbcnAÓA, cliffs. 
pionnrAX), hair or fur of an 

animal. 
l^AnnA, scales. 
TIac -oeineAt) An bic An nA hiAf5^ib A5 rnÁni iat>, 

they do not delay the fish 

in swimming. 
TDeit^ne, thorns. 
6ice T)|\omA, dorsal fin. 
T)eACAn, ixnjvoevNlu^AX), *oei- 

rnmgAt), difference. 
1V)eAt-ce, bneAC-te, warm, 

lukewarm. 1. UÁ nA coa-oca cmeÁb éi-p^ Ann. UÁ An fAinn^e 
beó teó. UA^Ann ctnx) Ái-pigce Aníor An n& bocAnnAib 
A^n-p An nA hAibneACAib, A^ur Ar pn An n& rnucÁnAib 
beA^A. Áic 1 mbíonn rnucÁm beA^A a$ ceAcc AnuAr Ar 
bAnnAib nA ^cnoc, ir lonroA uAin a geobcÁ rAThÍAcÁm 
rriAice beAc beAt-Ai^ rtiAr 50 bAnn. 

2. ^AigceAp iomÁin beA^A A^ur nóircig conn-uAin An 
bocÁn 1 mbAnn cnmc. bAt) -ooitig -oo bneAC An bic rnáíri 1 
n-AgAix) eArA A^ur ruAr AttcnACA, nAÓ bréA"orA"ó ca'oa a 
"óub Ann acc An c-éAn. 1r -oeACAin a ctn^rmc cé An caoi 36 

a bréA'orA'ó nA bnic a 'out An nA boóÁnAib 1 nibAnnAib nA 
^cnoc, rnunAb cat) ^un *OAome a cuinreA*ó Ann An -ouú^ 

lAt>. 

3. f)í f-ÁrAnn ^nuAs nó rionnrAt) An tiA hiAr$Aib. 
l^AnnA a bior oncA 1 n-Áic ponnrAi-o. 1r yeAnn a 
yeibreAr nA bAnnA "oóib nÁ robAó aja bic eibe. bionn 
nA ÍAnnA *obiiiú be n-A ^cnoiceAnn, A^ur cÁ ri<vo corn 
rteAiriAin pn, A^ur nAc -oeineAt) An bic An nA hiAr$<vib 
A5 rnÁTTi iax). UÁ uéA^An •oo'n bneAc rneirm mrnA ÍAnn- 
Aib ; ni bei^eAnn riAT) "oo'n tn-p^e yuAn bneiú An a 
cnoiceAnn. UÁ cuit) *oe nA hiAr$Aib a mbionn t^ib^ne 
7 a*o a. ^éAnA 1 n-A n-eice •onorriA, A^ur cornAnn nA iDe-ib^ne 
ó lAr^Aib eibe iat). 

4. Hi bíonn bÁih nÁ cor An An mbneAC Ace bionn 
ceicne cmn t)e eiceACAib rAoi 1 n-Áic nA ^ceicne ^cor. 1r 
beir nA heiueACAib A^iir beir An eAnnbAbb a f nAtiiAnn ré 
únvo An mr5e. 

5. UÁ ctnt) t)e nA hiAr^Aib a "oci^eAnn beo rnÁrri An- 
biiAc. fóí tJ5*OAn éi^m A-oubAinc ^un bu<yice nA béir^ a^ 
-oub unit) An tur^e nÁ nA bém a$ imceAcc 'rAn Aen, acc ni 
ríon é. 1r btiAiúe 50 món nA bém. *OÁ mbeA-ó riAf)Ac 
a^ac An bnA*oÁn, A^nr 50 mbeAt) ré a^ lAnnAif) imceAcc 
«A1C, ir btJAice a •o'féA'orÁ-fA nit An ah mbntiAc nÁ 
•o'féA'orAt) An bjiA-oÁn miueAcc 'y&n 111 rge. tlí'b coiri*óe 
An bic t)Á f'eAbAr a comneocAt) be héAn. *OcinceAn 50 
brtnb ctnt) t>e lAr^Aib nA rAinn^e a comneocAt) be binn^ 
A^nr í a$ miceAcu rAoi bÁn-crmbAb. 

6. Hi yeA*orAt) boicit)i§ nA CAbtriAn mAineAccÁib rAoi 
tnr^e, niAn triAineAr nA béir5» 1r ^eAnn a beAt) beicit)ig 
nA cAbrriAn vaoi mr^e 50 bpbúccAoi *o'yoineArbAit) AnÁtA 
ia*o. An An nór céAtmA, t)Á "ocó^caoi Aníor bneAc Ar An 
tnr^e, ní niAinreA-ó ré 1 brAt) beo. UÁ ah c-mr^e coth 
niAccAnAÓ A5 An mbneAc A^iif cÁ An u-Aen a^ beici-ói^ib 
nA cAbthAn. 

7. UÁ rmb A^ur c]\oi-óe mr An iAf5 mAn cÁ mr ^ac 
tube beiá"óeAc. UÁ t)eACAn món it)in ftnb An éif^ A^ur 
rmb An beicitng CAbriAn. t)íonn ruib An éir^ ^tJAn, A^nf 
•00 néin ceArA An ir.r^e, céiúeAnn rí A^nr riiAntngeAnn rí. 37 

bíonn |;uiL ha mbeiúiúeAc cAÍtriAn rneAc-ce 1 ^comntn-óe, 
Agiif commgeAnn rí a]\ Aon ceAf Allium i nic nA btiAT>nA. 

i. beó beó = beó -óíob. AibneAÓAib = Aibmb. 

3. •peibveAf = oijxpeAf, oipnu, f-óit\]:eA|*, £Aj\pAr. IpionnpA-ó = 
piomiAt), fiomicAc. "Oei)\e»yó = bAc, bACÁit, bACAT>. 

4. dceACA = eicí. 

6. t)ptÚCCA01 = 111ÚCCA01. 

7. X)eAóA]\ = -oeipp, "Oifip, t>eif)MóeAcc. ITIeAÍ: fce = bj\eAc-ce, 
LeAc-ce. XVI.— C05AH ha tiAingeAL. bÁb, nAoi"óe, tiAonbeAn, 
babe, baby. 

50 jniAmriAn, in repose, 
asleep. 

go 5puAii)-ytiuc, with tear- 
ful cheek. 

50 t)iac]\ac, fierce, terrific. 

5&n t)úf5At), 5AH t)úireAcc, 
not awake. 

A5 únnAi*óe, A5 pAi'oneoiji- 
eAcc, A5 ^in-óe, praying. 

*Oo ctAonAX), she was bend- 
ing. 

1r jtó-Átt, liom, it is most 
pleasant to me. 

polAineAtii, notice, warning. 

A5 cium-cAinc, talking 
gently. "tein' nun, to my love, to 

my darling. 
"DuaI, natural. 
LonnnAó, bright. 
Aiu, pleasant ; 5 tin bVice 

teAc, that you would feel 

more pleasant, that you 

would prefer, 
go rmíottf&i'oíf, that they 

should protect. 
'11a flÁmce. in his health 

= alive and well, safe and 

sound. 
t)'f:Áif5 teir, clasped to. 
bÁbÁn, nAoi'óeAnÁn, babe, 

baby, infant. 
Lem' riiAom, with my 

treasure. I. 

bi An bÁb beA$ 50 ruAnriiAn, 

*S An niÁcAin 50 5nuAit>-f:Uuc : 
bi a céite 'b^AT) uaici An nA cnéAn-connAib bAogAit ; 

bi An 5 At a 50 '01ACHAÓ 

CinicioUl Ánvnr An lAr^Aine, 
Oc ! a ThAnmuvo, a §nÁx) Uoni, cau cu^Am &\\\\\ 38 II. bi An bÁb rór 5&n •oúrgA'ói 

'S An riiÁc&in Ag ú]\nAi , óe ; 
T)o rméi-oeAt) 'íia Iia^aix) ntiAi]\ "oo clAonA'ó a ^tún ; 

1r no-6.it tiom *oo fot&i|\eAiii, 

111 A]i cím 50 brtnt j?Ác teir, 
111 aji ir "oiiAt •o'Aingtib ^téi^eAtA beic A5 ciúin~ÓAint 
tein' nún. 

III. 

Ó cÁit> i'in coiii tormn&c 

ITlAn •óíon or *oo cionn-rA, 
Ó, ^nit) cuca tiorn-rA, a temb 1110 cnoit)e, 

A^u}" AbAin 511^ b'Aice teAc 

50 nt)íonr<M , oír cVtAin •omc, 
HlAn ir "oiiAt "o'Ain^tib ^téi^eAtA beic A5 ciúin-ÓAinc 
tem' liiAom. IV. 

Jo rnoc An n-A bÁine&c 
*0'ptt *OiAnmuit) 'ha ftÁmce; 

^S^f 5 W1 ^ T 1 ^ c n ^^V ^uAin connAic rí é Anír» 
A^ur ^'^Áirg te n-A c|\oit>e 'rceAc 
A bÁbÁn te tn'o^nAir, 
A gnAt), ir vío]\ Aingit gtéigeAtA beic A5 aúin-cAinc 
tem' riiAOW. 

An cAúAin *Ooriin&tt Ó SúitteAbÁm 39 XVII.— Atl ceÓUlS 1S rUACUAttAC T)0"11 

ineom a belt Aige. rem. RiAocAn^c, necessary. 

IIIiauac, nature, soil. 

beAfugAt), manuring. 

giobbAcc, attention, service. 

bneiceAtrmAf, judgment. 

5aocac, sAociiiAn, windy. 

gnoice, 5110, business. 

CmbneAnn, ^onc, a field, til- 
lage field. 

£aic, •oa'oai'ó, CAf nAir>, any- 
thing. fAbbf acc, teif^e, laziness. 

SpAtiAncAf, fpA*oÁncAcc. 
lethargy, indolence. 

tTHoconicnom, uneven, un- 
fair. 

tTleAf A*oóiní, valuators. 

tliA]\Áirce, ia^a^a, arrears. 

CoiVl&nfAnCACC,COirmffnACC, 

ceAnncAn, " neighbour- 
hood," district. 1. UÁ bAfAiriAib coicceAnn a 5 nA *OAomib, 50 
ntDÓAnfAvó AinA'oÁn An bic feinmeoin itiaic, acc, cm ^un 
coicceAnn, ní f ion é. Hí'b Aon obAin eibe a bf 111b f é niof 
niACCAnAige A5 feAn f iof a gnoite a beic Ai^e 50 itiaic 
nÁ odaiii feinmeoineAccA. inÁ'f iniAn beif cAi]\be beic 
Ai^e 'oe bAnn a cum oibne. 

2. UÁ ye niACCAUAc Ai^e pof a beic Ai$e A]i 
riiiAriAC a cuix) caIauti ; An nA bAjinAib a fóineAf X)ó ; Af 
An leAfugA'ó a^u]' ah giobbAcc bAÓ coin x>ó a fÁ^Aib; 
A|1 r»A cmeÁbAib fit ^y feÁnn t)ó a cun, A]\ An atii be n-A 
gcun; An An cineÁb Aimrine if feÁnn fÁ n-A comne fee- ; 

An An globbACC 1f flACCAIIAC X)Ólb A fA§Alb 1 tl'OIAI'Ó 

<s 5CU|ica; An An Am ceAnc be n-A inbAinc A^uf a 5CUJ1 
ifceAc i n-A fgiobót nó a 5&]t]vÓA, ní «ipigtm céAt) ntm 
eibe. 

3. 1 n-A cuToeAOCA fo tube cAicpó bneiceAtrmAf a 
beic Ai^e 'f ah Aimfin Aguf féAÓAinc \\ oirhe fÁ coriiAin An 
bAe 1 mbAfAig, An niAic nó obc, fbiuc nó anm, ^aocac nó 
ciúm, a cuicfeAf An bÁ aitiac. 

1f éi^eAn *oó niAn An sceAtmA f iof a beic Ai$e f Á 
no. mAf^Aióib A^uf CAi*oé An c-Am if feÁnn fÁ comne 
•oíobcA A^uf ceAntiAccA; fÁ'n cmeÁb e&bbAig a fógnAf o'Á ctno caIahíi A5Uf ah btiAc ir coin "oó a CAbAinc o]\ca; 

pÁ tlA 1lA1CÍ"0eACAlb A CI5 OjACA A^Uf ATI "OÓI^ be n-A 

léi JeAf ; -pÁ'ri biiAÓ bAt) ceAnc a gbACAi) ojica nuAin acá 
ré *o'Á ttoíoI ; rÁ "óéAnATTi ime A^ur cÁire A^ur rÁ riiónÁn 
■oe neitib a bAineAf be 510IÍAÓC tia tAbriiAn Agur be ceAÓ 
^5 u f ^ 1C ^ cowgbeÁib. 

4. ílí beA^ An rnéit> reo acc CAicpt) An reinmeoin 1 
bpAt) níor 1110 001111]" nÁ ro a beic Ai$e, niÁ'r tniAn teir a 
gnoice *oo cun cum corAig mA]\ ir cóin. 1r reAfAÓ -oo'n 
tnle t>tnne a pubbAr cní-o An cín nAc $ctnneAnn ctnt) 
irión *oe nA reinrneoiníb mónÁn ruime 'n-A ^cuix) oibne 
A^ur ^un mime a ^níor riA*o rAibliJe 1 n-A n^noice. 

1 rnójiÁn *oe ÁiceACAib rtiit>eAnn riAT) ríor 1 ]\ic An 
^einini"6 50 rocAiji ruAiiiineAÓ, £An 'oío^a nÁ cbAiT>e nÁ 
cÍAif a *óéAnAiri, nÁ cmbneAnn a beAru^A-ó. féADAim a 
nÁ"ó 50 bruib chit) aca riAc nt>ém jtaic oibne ó Lá SAtiinA 
50 "oci An cóat) bÁ "oe'n Aib|\eÁn, 'r® pn be nÁt>, An reAt) 
CÚ15 liií •oe'n btiAf)Ain. 

5. 1r otc A$ur ir nó-obc ail cteAccA-ó é ro, A^ur bA-ó 
*cóin é •oo t)íbi|Ac av Án x>cín coiii buAC A^ur ir réi-oin é. 
1p coin "DO §ac "oinne a brtnb ré 1 n-A cuniAr é a 'úéAnAtri 
•oei]\eA*ó *oo cun beir An gnÁr •óíogbÁÍAc ro. £einmeoi|\ 
hac TToéAnAnn rAoúAn mr An geiriineA-o, ní réit>in *oó rúib 
a belt Aige be bÁnn ítiaic 'rAn £o£niAn. " Acc CAit>é Ú15 
bmn a 'óéAnAtTi 'fA geiirineAf) ?" ADéAnrAf cuit) *oe nA 
-pei|Ameoiníb fo teAc, mÁ §eib cú bocc An An -f-AblrAcc 
A^iif An An -ppA^AncAr a com^bigeAr iax) ó beic A5 
obAin. 

UÁ "ÓÁ -piceAX) btiAt)Ain ó fom bí -pneA^nA níof 
■peAnp ac,\ nÁ ceirc niAn -po a ctin o\\z : -oeAinrA-o fiA"o 
teAC, A5tif, mo cniiAi5e, bí An fípmne aca, "mÁ gním-fe 
^AoÚAn be mo cnix) caíahíi, ctunfio ah cigeAnnA ctJibteAt) 
cíorA op," A^ur ní cioc]:a'ó be Aon"oinne cun 1 n-A AgAit> 
po. Sm é An fÁc a bftnl nA yeipmeoipi Anoir A5 cbeACCAt) 
nA i?AbbrAcuA niAn acáix). 

6. 'Sió^t) 11A , o|ioc- , óbi5ce, A$ur 50 hÁinigce t)noc- 
•óbitúe nA CAbitiAn, a bí A^Ainn mr An cín *po be cní céA*o 
bliAt)An, ir cionncAc beir A5UP ní ^unuf éipi^e Af t)]aoc- 11 

cleACCAÚ 110 Ar "onoé-jnÁf. Anoir rém, ntiAin acá An 
cíor t>'á bAg-ougAT), *oein nA yeinmeoij\í, A^tir ní $An pÁc, 
5U|\Ab ia*o nA *oAome T)o §eib An bAi^re ir jreÁnn, nA 
t)A0ine tiac n-oeAnriA r aocaj\ 'rAn Am a ctiAit) CAnc aj\ a 
^CtHT) cAbAim. 

If cmnce iiac bpinl nA *obi§úe cAbmAn acá A^Ainn 
Anoir j?ém z;An bocc„ 1r iiiíocoriicnoni An cíor a 
ctnneAr tiA nieApvoóij\í An nA ^AbÁbcArAib, rriAn ir 
reArAÓ -oo'n mbe *óinne a beineAr yÁ "oeAnA mAn 
gnít) riA*o beir nA -peinmeoiníb ó n-A ^comAnrAncAcc 
yém, mr tia cúinob CAbmAn, 'ré rm, An yeAn a •o'oib|Ai§ a 
cult) cAbAim 50 TT1A1C *oíceAbbAC, ir Ain ir cnuime fÁ^Ar 
riA*o cíor. UÁ mónÁn món •oe nA reinmeoiníb nAc "01:15 
l.eó *úub va ^ctnnc yÁ n-A^ctJiT) caÍahti, mAn cÁ niAnÁirce 
o|\ca tiAÓ j? éix)in beó a íoc ; A^ur ní ceAnc ceA*o a beic A5 
An ctnnc cíor *oo cun An X)tnne An bic oe fiocAin a f ao- 
cAin rém. 

7. ITlAtt ro rém, cÁ An buntÁirce a^ An cé oibni§eAf 
a cuit) cAbAim 50 H1A1C A^uf a^ An 'oume ir mó gÍACAr 
rAoúAnbeir, A^ur, An An A"óbAn rm, cÁ ré "o'pAÓAib onAinn 
tube nA *o|\oc-cbeACT:cA acá 1 n-Án meAr^ a 'óíbinc, A^ur 
nA uAibce a beArugAt) A^nr a ^eAbArn^AT) com niAic Agur 
ir féi'oin bum. 1r feAnn rompbA nÁ comAi|\be A^ttr, An 
An A^obAn rm, ir ceAnu *oo tia ip einmeoiníb a bptnb eóbur a 
n^novce 50 cnumn aca rompÍA ttiavc a cAbAinc t>'^ ^com- 
unrAnAib. 

2. 5 10 ^b&óc = gioiÍAfóeAoo. 42 XVIII.— An peiiiineom 5Ae*óeALAC. UneAbpAt), I shall plough. 

lloriiAtvrAT), I shall dig. 

go héAf5^i-ó, cheerily, 
quickly and handily. 

Lon-oub, male blackbird. 

A5 rion-femm, always sing- 
ing. 

Siot-cun, setting of seed. 

ClAoice, distressed, in dis- 
tress or poverty. 

blAireAt), btAf, tasting. pnoinn, a béite, cum, 
meal. 

SÁiLe, teAjA, f Allege, sea. 

Cóacca, plough. 

bnÁcA, harrow. 

tTIÁcAitt, stain, defect. 

SsAr-Aine, fine-looking fel- 
low. 

PunAnn, a sheaf. 

*Oo nar^At), to squeeze. 

1T1eice&t, a band of reapers. I. 

UneAbt^AX) ir nóriiA]\t?At>, 

1r cuippeAT) An eópnA 
1r* bAmtreAT) An Aro^riiAn 50 héAf^Aió ; 

belt) An bon*oub 'r An rmóÍAC 

A5 pon-fewm ceoit •OAtn 
An niAixDin 'f mé a^ reótAt) mo caojaac. 

II. 

A córiiAnrnA mo cnome Y C1 5» 

'Onvii'01'ó Aníor tiom, 
A^ur $eAVlAim-re *óAOib-re nAÓ bnéAj; é, 

"flíunA mbeAt) fíot-cun, 

50 mbeimír-ne ctAOice, 
jAn blAireAt) An bí-ó nÁ béile. 

III. 

Ua|a fÁite rriAn céi-óeAr fiAt), 

tlí iaacat) tem' né Ann; 
LeAnt?A"o mo céAccA 'f mo bpÁCA ; 

beró oÍAnn mo caojaac 

T)Á CAiceATÍi niAn éA*oAc 
'S nAc geAÍ beAr mo téme $An ttiácaiU,? 43 IV. 5 ac p£ApAine r ú 5 AÓ 

Cum pun Ann -oo núp^AÚ, 
^5 u r niei éeAt "oeAp riitnnce do bnéA5A"ó, 

X)nui-oix)íf Liútn-fA, 

50 n-oéAnpAmAOio cúnncAp, 
1TlAn if "oume ^An AriipAp "oe'n cnéib tné. 

A cómApftiA = a cómup^AnA, a cómunftiACA. 
TYlo bnÁcA = tno Ól/IAC f Uf\fCA 
beAf zj=. benb. 

mÁcAiLL = béim, Ainnfi, 01L, fmÁt, ftnÁilc, bAVl. 
[t)Á cun 1 n-oipeAtriAinc -oo'n teAbAn yo ; b'é comÁf Ó hÁooA fUAin 
^n bun-ATTipÁn 1 x>UtJAcriiuiiiAiti, f. "An ^iobÍAcÁn," \X. 34-35.] XIX.— nA héisg. 

ClllT) II. S^Athó^A, lungs. 

Cion, share, portion. 

*Oío§a nA polA, waste pro- 
ducts of the blood. 

JeoUoAC, a gill. 

bob^ pnÁm&, swim-bladder. 

SteAg, a spear; pi. p leA^ACA. 

CAn^ACA, nets. 

5&ibceAn (pron. soiceAp), 
are caught. 

ttlogAlt, a mesh. 

Aengem, oxygen, vital air 
(Aen beo). An 5UAtAinn, f in comparison 
with. 

Ctnleo^A, flies. 

eocnAr ac, female fish. 

CocnAig, peas, eggs of a fish. 

AipeACAn, AibmgAt), matur- 
ing. 

Aipi$ce, Aibigce, Aibit), 
ApAit), matured. 

S^eic, to spawn. 

pon-bpeAc, male fish. I. 'Sé An c-Aen aca niAp aháiI a$ beicitngito nA CAb- 
rriAn. 1r ipceAc mp nA p^Arho^Aib a céiáeAp An AnÁb. 
JbACAnn An puib a cion "oe'n Aen up a cénbeAp ipceAc mp 
&n f^Atrió^Aib; A$up c^icceAp cuix) *oe xnogA nA poÍA aítiac 44 teir An AnÁit. Hi riiAinfeAi) An beicióeAÓ beó ^An An 
Aent;ein Af An Aen ún a beic tJA meA^At) te n-A ctno 

folA. 

2. Hit nA ^attió^aa^ An iAf5 te 50 'ouAnnAin^eocA'ó 
fé AnÁt wAn beititngib nA CAtriiAn. Ace jrognAnn An 
^eotbAc A^tir An bot^ rnÁtriA *oó 1 n-Áic nA r^Aii'iot^. *OÁ 
reArcÁ A|t tonuAc Aibne A^ur AiiiAnc a beic a^ac An b]\eAC 
1 n-A bm§e, 'o'-peiepeA é mAn beAt> ré a^ cAnnAinc a 
AnÁlA. 'O'feicfeÁ é A5 jror^Aibc a geotbAig A^ur t)Á 
•onnAO ; tqungeAnn ré a cuio jtoIa niAn rin beir ah Aen a 
bíor unit) An tnr^e. 
3. 1r iomt)A cmeÁt éifg a CA^Ar An boÓAnnAib A^ur 
An AibneACAib nA héineAnn. 1r ia*o nA bnA-oÁm A5ur 
nA bnic geAÍA A^ur nA 1uomÁm An ctifo ir mó a nibíonn 
cóin onÚA. UéiúeAnn 50 beón x>Aome a^ iav^ac An nA 
tocAnnAib A^nr An nA bAibneACAib 'f a rAiiinAt). Sm é An 
UAin a bíor An c-iAr5 1 f éArún. 

4. 1r "oeAr An nu*o uAmAbb *oe bÁ a cAiceAiri a$ ia^ac 
te rbAic. 1r "oeipe ah $béAr iAr$Aine&ccA An crÍAc nÁ 
An c]'beA§ ; acc inAnbcAn 50 teón éif5 be -pteAgAÓAib 
ÍAeceAnncA bneA^A rAriinAit), nn<\in a bíor A/riiAnc niAic An tiA hAibneAÓAib. JTeicceAn nA héip^ 1 n-A ttn^e ciop 1 
•ocóm An pmtL. Lá bÁipcge ir peAjtn a oippeAf *oo'n 
crtA*u. 

5. 1p te 1ie<Mi£ACAib ir mó a ^AibreAn éip^ An no 
"LocAnriAib. th'onn nA héip^ a^ imceAcc 1 n-A p^AUAib 
'p An oi"óce, ó Áiu 50 hÁic An put) An Loca, .A^tir céiúeAnn 
piA*o 1 bpApcot) mp n<\ nio^AttAib. Acn ní héA*oÁi"l An 
bic 5AÓ a n^AibceAn *oe 1&P5 An nA "LocAnnAib An guAlAmn 
5AÓ a n^AibceAn Ap An bpAinn^e. 

6. 'Si An beACA a bíop a$ nA hiAp^Aib ^ac a bpéA*o- 
Ann riAT) a pob&cAn *oe péipuib ciop rAoi'n bpoUl, A^tir 
^Ac a bféA'OAnn piAt) bneic Ain *oe míotcó^Aib A^up x>e 
cmleo^Aib or cionn tnp^e. Stm^eAnn ctnUleAT) aca éir^ 
beA^A ir tugA nÁ ia"o rem ; A^up, mÁ bíonn ocnAp oncA, 
iceAnn riA*o An cmx) 05 x)Á $cineÁt rém, munA mbíx') a 
iriAÍAinc te rA^ÁiL aca. 

7. bíonn An eocnArAc 1 réArún pvo A^up bíor nA 
heocpAig a$ AipeAÓAn ; nó 50 mbit) riAX) Aipigce te r^eic. 
bionn An rion-bneAC 1 péA-pún An c-Am céAX)nA. *OÁ 
•oueA^AT) bneAC 05 Af ^ac tnte ceAnn *oe nA heoónAi§ib, 
beAtb uir^i An *oomAin tíoncA Le hiAp^ 1 n-imceAcc *oa , 
btiAt)Ain. Ace iceAnn nA bnic eite An cmx) ir mó *oe 
nA heocnAi§ib A^up CAiUlceAn cuiUleAt) aca. Hi bionn 
ceAnn Ar An mite a xDceA^Ann bneAC Ap x>e nA neoc- 
nAiJib. » 

1. Úéi-óeAf = céiT>; céiT)eAnn. Aengem = Aej\ beo ; cth. AingeAt) 
beo, bAige beo, -jjVl. 

2. "O'feicreÁ = T>o-cí]:eÁ. UAnnAmn = uAnnAinz;; CAnf\Ac. 

4. reicceA|\ = ciueAn, 'cóíúeAn. 

5. SjACAib = -pgAoiccib, f5«Aicnib. 1 b^Afcót) = 1 n-ACj\Ann. 

6. An beACA = An cocujat). munA mbix) = munA ]\Aib (rnun. «Ab), 
niAnA mbeix). mAbAinc = niAtnAic, AcnAc, acajvjaaó. 

7. AipeACAn = Abti^AT). UeA^AX) = d^eA*. 4 xx.— sgéitfi mnne riA pemsT)e. LóigeA'ó An, to proclaim, 
make known. 

tlinn n<N peinfoe, a point 
of land in Tullaghanbaun 
townland, in the parish 
of Kilcoramon, Erris, Co. 
Mayo. There is a ferry 
thence to Ballycroy. 

CAcn&f , Aughness, a town- 
land to the east of Einn 
na Feirsde, on the op- 
posite side of the river- 
mouth. 

Ó iocuAn, from the north. 

t)eAtlnAt>, refulgence, 
brightness. 

"OinbceAn, darkness, dark 
sky. 

5<Mn"bf ion, rough weather. 

fAonúAnn, long, coarse 

gras3. 
CiúeAcc, at the coming of, 

by, against. 
tlli The<vóóin, June. 
Ha feinpoe, gen. of An 

£eAnrAo, the Ballycroy 

Ferry. 
VHincib, dpi. of min, a bit 

of mountain pasture, a 

"misk." 
ITlAcnAfAc, sportive, frisky. 

A5 neACA, running. 

Cínín, comb, little comb. Cíbe, gen. of ciob, coarse 
grass. 

C<M|\]\pA-ó, hart, male deer. 

TDi^eAn = 5^ eAnn nA *CÍ5~ 
eAn, Glennadeegan, in 
Tarsaghaunmore town- 
land, on the western side 
of the mountain Cor- 
sliabh, in Erris. 

An riiÁg^nnAib, on plains. 

SiAinrATiiAil, playful. 

ITh'ol tninge, hare. 

CnorAc, cnocAc, curlew. 

CeAnc £ |aaoic, female grouse. 

SiottTiAn, prolific. 

An a' crnÁrii, on the wave. 

LéAn-nócA, a clear note (of 
music). 

1nnbi)\, estuaries, river- 
mouths. 

1 T)CAncuirtte, in contempt, 
despised. 

An f5oic, the choicest, the 
most excellent. 

AbAinn Citt-cSéme, Kil- 
teany Kiver = Owenmore 
Kiver, in Erris, Co. Mayo; 
the old church of Kil- 
teany is on its banks near 
its junction with the 
Munhin Eiver. 

CAeb, wave. 

A ceApA-ó, to stop or catch 
him. I. I] 1 micm -OAtn léigeAt) An f^éim limn' nA ^einr'oe, 

An CAob *po "oe CAcnAr ó íoccAn. 
U15 •oeAttnA'ó ó'n gnéin le féAn An mAit>m, 

'S ní téTÓeAnn An Air j;o "ocí'n oróce. 47 tlí'L ■ouibce&n *oÁ róéAT) nÁ pbéAr5<vó ceAÚAnnA, 
\y cumA cé'n CAob a$ a reiorit) An ^Ainbfíon, 
TIac brtnb rA^AT) if réAn te rA^ÁiL a$ An e&Lt&c Ann, 
'S m' bnéA^ nAÓ rA*OA a cuit) rAoncAinn. n. 

UiúeAcc nA tTlí TheA-ócnn tiac b^eAg -oeAr An c-AiiiAnc, 
A beic An bnuAc nA 'Peinr'oe ^ac CAob T)1, 

An reAnnAÓ 'r An Iao§ An nA rníncib rriAcnArAc, 
1r iiAin a$ neAúA te cAoincib ; 

UÁ'n coiLeAc 'r^ brnAOc ir a cínín t>eAn5, 

An ceAnc te n-A cAOib 1 T>com cíbe ir neA"o aici ; 

1 mi nA b^AoilU bíonn rpíonÁm AbAit> Ann, 
1r ubtA A5 teA^^n íia ^cn^ob Ann. III. 

UÁ'n CAiniiyiAt) ó'n TDí^eAn r&cn n-A cuto beAnnA 
5o ríonnui"óe A5 reiceAth An riiÁgAnnAib ; 

UÁ'n eitit) 'r A ^Acng 50 riArnrAriiAiL rriAcnArAc 
Since An "LeAbcACAib rÁrAig ; 

UÁ'n bnoc 'r An míot rrmige, An nAor^ 'r An ^eA-oó^ Ann, 

CnorAc, ceAnc f nAOic, cneAbAn caoc A^tir ÍACAin Ann ; 

UÁ nA comíní rioLniAn UomtiAn -pAi^pn^ Ann, 
'S nAé AOibmn An eA^A An a' crn6.ni Ann ? IV. 

CÁ'n cnAtmA 1 mómféAn cnÁcnónA ir rnAiT)in Ann, 
'S 50 món-mon 1 ^cAiceAtn nA hoi-óée; 

X)e AdbneAf nA Pó"oIa ceotcA A5 beAÓAib 
A5 có^bÁit meAÍA t>e cnAobAib. 

UÁ cuaca 'tiA rlóijcib te ceó nA mAi-one Ann, 

A5 remm téAn-nócA ceoit A^ur cAncAnnAir; 

An ton -oub 'f An rmóiUn te cóntir a$ rneA^Ainc 
An bó|vo nA 'peinr'oe 50 rionntn-oe. 48 

V. 

UÁ mnbin nA héinmn 'ti^ •óéi'ó 1 "ocAncuirne, 

'Sí reo An f^oic beir An bpnmn, 
AbAinn Cibt-cSéme fséitii ^ac ^t^n-tn^e 

1 mbéAÍ An tÁm niAnA 'r^ 11 oit>ce. 
UÁ bn&*oÁn An créArínn a$ éinge An ÓAnn&i^ Ann, 
An bneAc An a téim 'tiA "óéit) 50 mAcn&rAc; 
Hí'b lAf^ An An ^CAeb, t)Á tnéA'o a Jn^voAm, 

Hac j?éi-oi|\ a ceApAt) be lion Ann. 

VI. 

An peAn a fmbAib éi|\e be pbéiriún reAbAt), 
piiAin fpónc A^ur Aice&r An cr&ogAib reo, 
CeAnnptnnc a' §éim n&c réi-oin a bAC<vó 

An réArcAib A5 niAicib nA cíjte, 
1r iomt)A rm r^eim 50 $éAn a bjteAcntiij ré 
Coir VAinn^e, rbéibce, ^up éAt)An rriACAiní, 
'S $un'b é cAnATiiAinc a béib, eit)ip réAn A^ur c&bo.m, 
Jo bptnb néim beir An bfeAnrATO a comce. 

T)oitimic Ó Cof^Ain ccc. 

[Af 1|\irteAbA|\ r»A ^Ae-óitge, 1mt. II., tJ. 21, LU 277-279, acc bAmoA-ó 

c eAC|AATÍ1A II. Af Atl teAgAt) ACA AN Atl AITtpÁtl 1 "TlAlfl|AÁin ^Ae-Oltge At) 

A^CAip," I., II. 6-8.] 

I. 'OeA'ltjvA'ó = foittfe, CAicneAuY 
"OuibceAti = "ombeACAn, "ouibeA^Ati. 
A cum -pAO|AÚAinn = a cuto fíopúAmn. 
II. UmeAcc = ceAcc, cum. 

UeACA = JUC, |VU1C. 

SpíonÁin = -ppíonógA, fpjMÚtiÁm. 

III. beAllílA — AÚA^CA. 

■peiceAiri : " •pAi^e" (iieA^Af) eile auá ajv au áic yeoh 

C]AOfAC, C^OCAC = COJAJA t/lthtl. 
IV. TlA pÓ-OÍA =± T1A VléljAeAUtl. 

Có]\uf = tomneog, jtójAtnAÓ, cpótiÁn, cupfÁ, 

V. teif An bpíjurm = leif au bfíj\imie. 
An cféAf úij\ = au cfAO|nn)\. 

A|\ Ati jc&eb = A|\ au cuinn, mf Ati AOAWti. 

A ÓeApAX) = A COf5, A §AbÁlL. 

VI. CeAtinpuipc — cAOipeAó, ceAtiti. 

A "bjAeAcnuig yé = a connAic fé, do "óeAjAc fé, •o'inp'úc |\£. 
1léim == buATÓ, f\Ó, bA]A^. 49 XXI.— SAbÁit peAU tiibotj. LíonriiAineAóc, state of being 
numerous ; a$ *out 1 bíon- 
niAineAcc a^ur 1 -ocpeire, 
becoming more numerous 
and stronger (as a people 
or tribe). 

InbeAn SlÁmJe, the mouth 
of the Slaney Eiver, at 
Wexford Harbour. 

U]iÁcc tluónAiJe, the strand 
at Dundrum Bay, Co. 
Down. 1 r-eitto a gp&'OAim, in posses- 
sion of his dignity. 

tHAineAÓCAin, rriAineAccÁib, 
m&ncAin, to live. 

Luce AiiroUge, lawless 
people. 

tVlAg Uui|\e^t), a plain in the 
parish of Kilmactranny, 
Co. Sligo. 1. fhiAi|\ a bí Ct^nriA tteiihtó a^ r-Á^Áib 6ine<Min, 
A|t ceióeAt) nonri -oAOipfe nA bpomón&c, -oo nmneATX\n c|u 
cult) "oá, rtuA§ y& n-A , oc|uú|A caoi^cac. 'O'inici^ ^ac 
CAOireAC *oiob a bedAC yew aguy a cui"o yew -oe'n rytuAg 
1 n-emyeACC teiy. *Ouwe "oe nA UAOiyeACAib 110 -oo b'e&t) 
Swieón Dne^c. 

"O'wicií; Smieón A^uy a ybu^g Ay au byAiyy^e ó 
•oeAy ^5«f nion ycAT)A-OAy 50 n-oeACA-OAy -oo'n njyei^. 
T)o cuiyeA"OAy yucA wy ad ciy pn A^uy bA 5AINIT) ^o 
yAbA"OAy A5 ■out 1 UoniiiAi|\eAcc A^uy 1 -ocyeiye Ann. 

2. tliiAiy *oo connAic ha 5l A ^ A 5 A1 5 yow, "°° cuiyeA'OAy 
yA y m&cc if yÁ "oAoiyye iat). buó é obAiy a bíot) aca be 
•oéAn&rii ^Ac bÁ An caIatti a yoriiAy, An óyé a có^Áib, ír 
■o'lomcuy 1 mbob^Aib nó 1 mÁtAíb beAÚAin iy í cun an 
cAinn^eACAib bomA ciw u&b&m yogAnuA a *óéAiiAiii. ]Tiy 
bob^ iy eAt) Ú115CA01 o]aca, ó nA bol^Aib, 'yé f 1ri > ó n& 
mÁbAÍb beAÚAin a bío*> aca a$ iomc«n nA eye, A^ur *oo 
leAn An c-Awm yw -oóib yiAm ó yow. 

3. Do goilt -o-doiiire nA n5réA5AC 50 mop .dy flioóc 
Simeóin. tlíott ni^it leó 50 mueroiy 1 scórhnui-óe 45 
cavzaí) ctté -AStif -oÁ niomcutt ^ a nsiMitniD -oo rhuinnci|t 
n<* Sréige. T)o oí cin^e^y Cdoife-dc x>Á tnumncitt yew or 

4 5 50 

a ^cionn An uAin út> 'r^ 11 n5pé 1 5* Seo 1A "° A n-MnmneACA: 
StÁmge, Ttu-onAige, 5 Arm > 5 eAriArm A 5 u r Se-AnJAnn. 
Cui^eAn "oeAnbnÁcAn btm eA*ó iat). 

4. Cuait) An cúi^eAn CAOireAc ro 1 ^coiiiAinLe be n-A 
rntnnnan, A$tir focntng riA-o eAConúA -j?éin An Sl^S 
•o'-pÁt^ib A^ur ^An -pAnAtriAinu mnci níor 'pui'oe |*Á bnoiT) 
nA nJt^é^S^c. Huaiji a bí rocntnjce aca An An ^coriiAinLe 
reo, *oo t)Aiti§ ^ac *ouine aca rníte -peAn *oÁ róumncin. 
T)ein chit) *oe nA huJtJAnAib 50 n'oeAnnA'OAn bAncA *oe tiA 
mÁtAÍb teAÚAin a bío*ó aca a^ loincun nA cné. T)ein 
u§t)ai]a eil,e ^nnAb attiLato a goi'oeA'OAn bum^eAr TIÍ05 
nA Jt^éi^e. 

5. Cibé An bic cumA An a bpiónA'OAn lon^A, "o'-pA^ 
CÚ15 mite t)tjine aca An §néA$ t^Aon lAnnAóc AÚiÁm, A^ur 
fCAt) nÁ cótrimiróe ní •óeAnnA'OAn ^un fnoiceA"OAn 6i]\e, 
-pÁ n-A ^cúi^eAn cAoireAc. ÚÁn^A'OAn 1 T)cín Annro reAcc 
mbtiAX)nA "oéA^ An "ÓÁ cé<vo CAn éir ueAccA t>o tleitrnt) 50 
hé-inmn. 

tlí 1 n-Aon Áiu ATTiÁm a cÁn5A*0An 1 t)cín 1 néinmn, 
acc x)o f noiceAt)An 50 Léi|\ Óine An cre&ccmAin ceA-onA, 
St&mge a^ InbeAn SlÁm^e 1 boc J^T™ * 11 * ^Ann Atjiir 
SeAn^Ann 1 n1o]\nur T)oTTinAinn 1 ^ConncAe ttltnje 60, 
A^ur JeAnAnn ir ílu-ónAige 1 -oUnÁcc ilu-onAige 1 
^ConncAe An T>úm. 

6. fii<snA*OAn reitb ha cíne ^An "ouat). Corii tiiACA^nr 
bí 5AÓ nfó fÁ n-A rmAÓc aca, "oo nomneA'OAn An cín 50 
béifi 1 5CÚ15 nAnnAib roin An cúi^eAn cAoireAÓ. Dí ^ac 
cAOifeAÓ t)íob 'n-A níj An a cui*o fém "oe'n cín A^uf *oo 
nmneAi) Ájvo-ní *oe StÁmge, -o'Aiíri-óeoin ^un b'é An *ouine 
•oo b'ói^e bí oncA é. t>ut) é An StÁmge reo An coax» 
Ánt)-ní *oo bí An éqnnn. 

7. Tlíon rriAin StÁmJe acc bliAt)Ain 1 reitb a gnAOAim 
50 bptiAin fé bÁf . *Oein bncc reAncAir ^un b'é SbÁmge 
An céAt) *oume t)'£eAnAib bot^ a -piiAin bÁr 1 néinmn. 
*Oo bí a t>eAnbnÁiú|\eACA 'n-A n-Án'o-nígcib 1 n-A xbiAit), acc 
ní nAib Aon -otune aca 1 n-A be^cAit) 1 ^cionn *oÁ btiAt)Ain 
t)éA5 CAn éir bÁir StÁmge. 

*Oo cÁmi^ cniún eibe 1 nt)iAit) a céile acc do niA^A-p 51 

5&c "otnne *óíob. tlí nAib fUAnrmeAf nÁ cornpójvo aji 
ititnnnci}\ nA hCineAnn An UAin pn. Oa irnnic ia*o a^ 
bntngm 11" a$ cnoi"0 te céite. 

8. Acc 'n-A itoiató -put) cÁmi^ cAoipeAÓ rriAic 1 ^ceAnn- 
Af nA cíjie. CocAit) X)0 b'Ainrn T>ó. *Oo riiAnb f é 1 ^cac aii 
CAoipeAÓ &bí mAnÁnTD-níg tn|\ci noiriie. 11uaiu t)o nmneAí) 
Á]vo-ní "óe fém, *oo ctnn fé An bun neAÓCA pógAncA "otije. 
Ctnn fé *o'yiACAib An ^ac "otnne mAi|^eAccAin *oo néin An 
•olige A^ur unnAirn a beic Ai^e t>ó. *Oo |\uai5 yé A-p 
éinmn An y&v tucc Airrolije A^ur 615111. *Oo bí 
rntnnncin nA héineAnn 50 coinpójvoAc fÁpcA te n-A tmn 
A^ur ctiA'OAn 1 bpe&bAf 50 món An An tiiAic a *óéAnAiii if An 
An otc a -peACAmc. *Oein lucc peAncAir nAÓ |iAib "peAn- 
CAinn nÁ -oomeAnn Ann te n-A tinn A^ur nAÓ nAib btiA- 
•óAin ^An meA-p A^u-p conA*ó. Da iíiaic An ní é. 

9. T)uai|\ bí 6ocAit) T)eic rnbliA-ónA 1 n-A Ájvo-ní^, 
cÁmi^ Uuaca T)é T)AnAnn 50 hé-inmn. *Oo mAnbA'ó é 
1 $cac tíluige UuineAT). T)o bnifeA-ó An £eAnAib bot^ 
Yah ^cac út) A^ur 'oo iriAnbAt) a ní. but) é Gocait) An 
ní *oeineAnnAc *o'peAnAib bot^ a bí 1 ^ceAnnAr nA 
héineAnn. 

1. A]\ Ati b^Ai^^e = Af\ Ati -pAip^ge. 

4. PAnA1Í1AinC = fATIACC. 

8. rhajVb — iiiAi]Vb, liiAjVbtng. ComyOjvoAO sw cowtó«r> B4 { ( 

9. niApbA-ó = niA]\'buigeA'6. 52 XXII.— T01S5 peAít mboLs. UoiJeAÓc, cróeAÓc, ceAcu, 
coming ; a$ coige&cc 
•oóib, when they came. 

Ar ah njnéi^, from Greece. 

CnAnn*OA, cnAnncA, de- 
crepid, weak. 

CotoL&c, luingeAf, fleet. 

TTIiii|\ ÚoinniAn, the Medi- 
terranean Sea. 

Unoim-teACAn, great and 
broad, very extensive. 

go hCArpÁm, 50 -ocí An 
SpÁmn, to Spain. TléiriieAr, a space of time. 

Ar pn "ooib 50, thence the} 
went to. 

An, df. Ám, noble. 

1on§An, suitable, seasonable. 

Illéi-oe, greater, better ; 
méi-oe Ann, it were bet- 
ter, it is a proper thing ; 
mei-oe is still in use : 
•p^in'ob beA^Án níor 
niéit>e, write a little 
larger. 

Cteic, /., concealment. I. T)eic ton^A pceAt) An coat) 
A^ur mile — noÓA bnéA^ — - 
1r é lion cÁim^ Anoi|\, 
SlÁm^e m<Mc 50 n-A jtógAib. II. *Oob' iomt)A fin ^ot^ ^An bnéi$, 
Aj; coigeAcc -ocnb Af An njnéig ; 
iTIaic T)neAin nACAn tíiaLIa ahiac 
táOCAn bA c^AnnoA An coblAC. Ill, T)1A CéAt)AOin *00 CUA"OA]A -piAn 

Ua]i tTluin cnomi-LeACAin ÚoinpAn ; 
UéiTTieAr cní Lá An bl/iAT)Ain bÁm, 
Jo nÁn^A'o&n 50 h6Arp<Mn. 

IV. 

Ar pn x)óib 50 heipim Ám, 

SeolAt) lon^An a he-ArpÁm : 
TDéi-oe Ann ó các ^An a ct,eic, 
íléitiieAr z\ú *ocnÁú An a *oeic. 

I. "Oeic longA yiceA-o aj\ ceA-o A^tif mile, 1130 ships. 

nocA = ca, ni, not ; nocA b]\éAg = ÓAti bpéAg é, ní bjvéA^ é, it is 
no untruth, it is true. 53 Lion — An unhin, An méit), the number (of ships). 
jgo n-A fLó^Aib == le n-A f luAigcib, with his hosts. 
£1. "Oob' lom-OA pp O0I5 gAti bnéig, the Fir Bholg were certainly 

numerous (or many). 
111 aic "oneAtn = triAic An *oneAin, t>A itiaic An "oneAin iat>, they were a 

goodly company, 
tlACAn triAltA = nÁn triAVt, who were not slow ; hiaLIa is the plural 

form, an older usage. 
Am ac, in going forth. 

tlocAn li»A = cAn, nion, not (with past tense). 
III. Aja bli<yÓAin bÁir>, [added] to a fair (complete) year = Aguf b"liAt>Ain 

lomiÁn, and a complete year. 

Ó cÁc, from everyone, that everyone should. 
IV. 5aii a cteiú = 5A11 é *oo ceilc, not to conceal it. 

ttéinieAf cní "ocnÁc = -peAt) uní Iá, Aitnpn cní LÁ, the space of three 

days. 
A]\ a oeic, added to ten, and ten. XXIII.— nA héAnUMt. 

Cui*o I. 6atiIaic, collective plural of 
éAn, a bird, applied to the 
entire class, also to each 
separate order, as é&ntAic 
An mv5 e - 

CmeÁt, species. 

AiLpeAnriA tuAcrAi), aij\c- 
eAnnA LuAcnA, eAr^AnnA 
tu AcnAc, eAncAnn a rt éibe, 
lizards, newts. 

OLtpeirab, reptiles, snakes. 

beici-ói^bótAccA, mammals. 

ChUreAfi, are reared. 

1ÍAnnAito, dat. of romn, a 
class, a division. 

TDiút, suck. 

Sninb 05, the young of ani- mals; fAOi-oe An, the young 
of fish. 

beici-óig cnÁm , o|\omA, ver- 
tebrata. 

A5 eiceAÍt, flying. 

eilcpeAc,/., flight of a bird. 

Scuaic, a pinnacle. 

£iú (governs gen.), even. 

JTionnA -pAnnA, light inner 
quill, quill-lining, popu- 
larly called " nothing." 

bruACAUlÁn, a swallow. 

Cuac, cuckoo. 

Un<vóAn, corncrake. 

*OnuroeACA, starlings. 

CneAbAin, woodcocks. 

An 1on]uiAit), Norway. 1. 'Sé nÁ*otnn n& n-éAnl<Mc a beic A5 imceAcc 'f&t) 
b,e\\ niAn toior nA héipg 'f Ari ui r5 e * ^'^ cuimfiugAt) An 
hie An a bpuit "oe éAnACAib cAnc A]\ -put) An "oomAin. UÁ 
com niAic te reAcc mite cineÁl Áipi^ce Ann, nó or a 
cionn. UÁ cult) aca a$ "out 1 ^corAmtAcc ie céite. UÁ 
ctntteAt) aca A^ur ^An *oe corAmtAcc aca te céiLe acc 54 

AiiiÁin *oeitb A^nr •oéAnAiii An éin. 1r beA^ rriAlnAC i 
néinmn nAÓ bpé<yo}:A"ó beiccéAT) cineÁt Ái]\i5ce T)Á bjrACA 
fé -péin a comAineArii. 

2. bíonn r^iAcAin A^ur cbeiceACA An §ac inte éAn. 
OeineAnn ^ac ctnt) aca tnbeAÓA, Agur if Af nA btnb- 
eACAib a ÚA^Af riA héAnAÓó. ó$a. 1r av mbeACAib, f|Aei^in, 
a úA^Ar nA 1iAilpeAnnA buAcnAÚ A^ur nA holbpéircí An 
nór uiAn CA5^f nA ViéAtiWic. 

3. 1V)Aitn]\ Leir nA beitiúi^ib bób<sccA, beinceAn beó 
iad, A5UP -oeibb A^ur *oéAnAiri lombÁn onÚA; A^tip oitueAjv 
An cin-o 05 te bAmne ha rnÁCAn. 

4. 1 n-A 5CÚ15 ]\Ann«Mb ac<n An cmx) *oe'n mnt beó a 
bpnb cnÁnri t)|)oniA lonncA. 

I. 1r t)e nA beicitngib cnÁiri *o]\omA nA beiciuig 

ból&ccA, 'fé pm, An nomn a cu^&f *oiúb •oo'n 
crntnb 015. 

II. A^ur *oe ha beici-ói§ib cnÁtri -onomA tia héAntAic, 

'ré pn, ^n nomn a bptnb cbeiceACA A^ur f^iAc- 
Ám onÚA be VnmceAcu 'f Ari ^ e T*' 

III. A^ur "oe n& beicitn^ib cnÁrii "onomA tia ViAitp- 
eAnnó, A5ur riA nobtpéircí, 'fé rm, An nomn a 

bíor A^ piÁITlAlglb A|\ An CAb^tTI. 

IV. A^ur "oe nA beici-óijib cnÁrii -onornA nA liéirg, 'r é 
fin, An nomn a liiAineAf pAOi tnr^e. 

V. A^ur "oe nA beiciingib cnÁtri t)nom<s An toir^eAnn 

A^ur An ]\omn a "GUi^eAim beo rriAineAccÁib j:aoi 
uip^e nó An An CAbAtti anm. 

5. Acc ni't Aon noinn "oe nA CÚ15 nAnnaib rm a 
•oci^eAnn beo éi|\£e 'rAn Aep A5 eiceAtb ó Áic 50 liÁic, 
An nor nA n-éAnÍAiú. 'Sí eitcneAÓ nA n-éAnbAic An 
nut) ir lon^AncAiJe 1 n-A ucAob. UÁ cóin aca An a beic 
A5 imceAcc 50 bÁnt). tDÁ bíonn beA^AC jnvoa be t)ub aca, 
f^emneAnn pA-o tAn bA]AjAAib nA ^cnoc A^uf jrA^Ann fiA*o 
nA ^teAnncA 1 n-A n-oiAi-ó. TluAip if miAn beo ír^iu5^"ó» 
if An An -pcuAic ir Aint)e iDe'n cAbAiti a feArAnn ^ia-o, rm 
nó An bAnp c|\Ainn. 

6. 1T!Á bíonn cóin ^Aoiée beó Agtif iat) a^ eiceAlb, if 
|:éit)in teó miteAcc ACAn ^ada 5An Aon ^iACÁn a conp- 55 

in^fc. If feAff An eibcfeAÓ acá A5 cuio aca nÁ A céibe. 
U15 Le cino aca miceAcc An-tuAc A^Uf pú n& 5A0ice 
rnóife a beic 1 n-A n-AgAio. 1f lonnoAiiiAil 50 n-imcig- 
eAnn fiAO if eAt A5 out 1 n-A50.1t) nA ^Aoice óóib. 

7. flí'l nit) Af bic 1 n-A itieAt)ACAn corii bÁioif te cleice. 
fli't nit) Af bic 1 n-A neAf c corii héAOCfom teif. UÁ bun 
An cbeice foiAm, acc 50 bpuit fionnA peAniiA ifcig Ann. 
UÁ nA cnÁiiiA folAtii ^An fimof 'fArnbfUACAUlÁn A^uf 'f^ n 
loÍAf A^Uf mf 5AC éAn eite a bfuil eilcfeAc riióf Ai^e. 
Séit)eAnn fiAt) 5AC Áic folAiri *oÁ ^coÍAmn te 1iAef. 
UéiúeAnn ceAf a ^coÍAinne T An c-Aef , A^uf éAocf omuig- 
eAnn fm iAt». UÁ bunuÁifce eite óóib Ann ffeipn ; ni 
biunn tUfeAfbAit) AnÁÍA o-fCA. 

8. UÁ óauaca Ann A5Uf imcigeAnn fiAt> Af Óipmn 
feAb t>e'n btiAOAin. UA5Ann fiAt) Afíf be tmn Aniifife. 
UA5Ann An bfUACAbtÁn A5Uf An cuac A5Uf An cf AÓAn 'f^ 
fAiiinAt), A5Uf imcigeAnn fiAt) 'f^ bfogiiiAf 50 ciofCAib 
aca níof ceó nÁ 6ife. UA5Ann nA ofuioeACA Agtif nA 
CfeAbAif caoca A5Uf nA 5ÓAt)A f iAt)Aine 'f a n^eniineAt), 
A5Uf imcigeAnn fiAt) 'f Ari eAff ac. Af ceAcc nA huAife 
bfeA§A, imcijeAnn éAnlAic An genii fit) fiof 50 niogAcc 
nA hloffUAioe, A5Uf f AnAnn fiAO Amifm 50 oceA5Aio An 
5eniifeAt) Afif. An cAob ó oeAf a có^eAf éAnlAic ah 
cf Atiif Ait) nuAif a AifigeAnn fiAO An uAif §Afb A5 C15- 
eAcc o-fCA 1 n6ifinn. 

9. Cé Af bit ceAfn a 5Cocui5eAnn nA héAnbAic 'f A 
f Aiiif At), if Ann a gnionn fiAO a 501110 neAt)f aca, A5iif a 
beifeAnn fiAt) a 50111-0 inbeAÓA. T)éAnAnn éAnÍAic An 
cfAitifAio a 501110 neAOf aca 1 nGifinn, mAf if 1 n€hpinn 
a ÓAiceAnn fiAO An fAirifAó. Hi beifeAnn éAnWic An 
gentif 10 Aon tib 'f^ cif f eo. Dionn fiAO micigce Af Cif mn 
'fAfAirifAÓ. Úiof ó CUA10 a bionn fiAO, An c-ahi Ainbionn 
a bine te bfeic aca. 

1. ni't cuimpu§A-6 (curnife) aja bic aja = ni't Aon ceopA te. 

5. eitc]\eAc = eilceog, eiceAttój;, eiceAttAc (/). 

6. Aóajv = cAtnAtt. A cofvjMiige = a cojajaujjat). 

7. A 5ColAinne = a jcoItia. 

8. O^uitDeACA = •opui'oe, cjMii'oeogA. 5^ a "óa = géAnriA, ^éACA. 

9. Cé A|\ biú = cé bic (cé bí), cibé, pé. CeA^n = ceÁjvo, Ái]A"0. 
tine = -oine, Át. 56 XXlv.-nA tieoin. Ha lieom, the birds. 

beóóA, lively, spirited. 

bjiAon, •onúcc, dew-drop, 
dropping of dew. 

An f ile^t), shedding, drop- 
ping down. 

Uireo^A, |?uifeo5A, sky- 
larks. 

College twb, blackcock. 

A5 •oújroAt, cooing. 

1 ttnb nA coitleA'ó, in the 
recess of the wood. Scuaic, eminence, top, pin- 
nacle. 

11a ^Unne, of the glen, 

11a heA^A buAt>Aij;e, of the 
joyous swan. 

bomneo^, sLónniAc, cnónÁn, 
cunyA, chorus. 

gleoice, handsome, splen- 
did. 

Jnmne, pi. of ^yvinr», ele- 
gant, neat, lovely. bomneos» 

Cttnmm nA heom ; 

1]" binn biorn da heoin, 

11a heom, nA heoin beóóA bmne ; 
Clinnini nA heoin ; 
1]" binn tiom nA heoin, 

11a heoin, nA heoin 'f a ^ceóLcA binne. 

I. 

lr binn tiom rém cnÁc bím a^ éirceAcc, 
tV!Aioin x)]mjcca if bnAon An rileAt). 

Ctuinim nA heom, -\\íl. 

II. 

lr binn bom rrnólAc an bAnn ^é^e, 
1p tn^eo^A 'fAn rpéi|\ A5 innnc. 

Cttnnim nA heom, -j]\L. III. 1f binn tiom coiteAÓ •oub at; •oún'OAb, 
'S An ceAnc 'nA •óiaió 1 túib nA coitleAt). 
CUnnim nA heom, -jnt. 57 IV. 1f bmn tiom ^uc Af 50b n^ entice, 
'Sa triAiom citnn ah fctiAic ha gtitine. 
Ctumnn ha beom. *jc. V. If bmn tiom 511c ha beAÍA buAt)Aige, 
Ceób if ^boine fUAim, x)An bmne. 

Clumnn ha beoin, -jpl. VI. 

1f bmne 'nÁ iat) ftm 50 Léin 
Uoí;a ha gAe-óib^e cuaLa rmne. 

Loinneo5. 

Cbtnnim ha beoin ; 

1r bmn biom ha beom, 

11a beom, ha beom gteoice ^ninne ; 
Ctumim ha beom ; 
1r bmn biom ha beom, 

Ha beom, ha beom 'f a ^ceóbcA bmne. 
1 

11a Vieoin = riA hern, tia néAtiACA, tiA héAntAic. 

"OÚ|VOaL = COJAACU ; AJ , OÚf\X)At = AgU]' Atl CO)\ACÚ X)Á CAtlC-in A1§e. 

Scuaic tiA ^linne = bAj\)A Ati gteAnriA. 

5teoice = geAtiAiiiAii, ÁtAinn, mAifeAC. 

[AmnÁn AtbAtiAc ó butiAÓ, acá Atioif -oÁ óuj\ 1 ti-oineAiriAinc "oo'ti 
teAbA^ fo. An cé ctJAnuócAt) é aj\ a cum a bunAit), geobAit) 'pA Cóip]\ 
Ciuil é, A]\L. 28. j 58 
XXV.— "OÍOSACA. go bnÁcAÓ, 50 bnÁc, for ever; 
with neg., never. 

UionmugAt), cniomu§AT>, to 
dry. 

T)Ó15, CAOi,rLi5e,mo-ó, curnA, 
way, manner. 

So ^nmn, sharply, accu- 
rately. 

CuttlOAC, ctÚOAC, ctúoug&t), 

covering. 
Lo^Iac, 105, hollow. 
"OoirhneAcc, x)oiitine, depth. fÁnAit), r-ÁnÁn, slope. 
UrÁi-oeAó, AorÁioeAÓ, ^AnAÓ, 

useful. 
LmbceAnnAc, pAt)Aite, 

weeds. 
Piatca^ac, P&C&151L, 

" sprits," a kind of growth 

intermediate between 

grass and rushes. 
Ainc, *oic, eArbAió, tnneAr- 

bAio, want. I. tlí CU5 CaLa1Í1 fUAJA y1\uc bÁnn niA1C AniAHl A^Uf 

ni cAbAinpt) 50 bnÁÚAc. An An A-obAn fo, rtiÁ cÁ rriACAine 
■oe'n cmeÁt, ro A5 yeinmeoin, 'ye An cé<vo nut> if ei^eAn 
•oó a -néAnMTi teir, '0Í05ACA a •óéAtiAiri Ann A^ur é cion- 
mutjAó. 1r mr An geirhneAf) A^ur 50 Luac 'rAn eAnnAc 
if coin ro 1)0 "óéAnAiii, A^ur at AnnAíti, A^ur ir no-AnnAiti a 
gníéeAn An An 'oóij ceAnc á. An cé acá An cí "oío^aca a 
úéAnAitij-oeAncAt) ré 50 5fimn An An pÁinc A^tir V^S^ V^ 
AmAc An Áic ir írLe mnci, A5ur T)éAnA*ó ré An "0105 liión 
cun nA hÁice reo corn t)íneAC A^ur if rénoin, tnít> An 59 Lo^t^c if mó. 1T1Á cÁ bo^bACA beAj;A Ann, CAicpean 
•oío^aca a "óéAnAm c]\íoca A^ur a^ cuicim irceAC m-p An 
t)í$ ttiói|i, A^up "oéAncAn rmon-tno^&cA a^ nioc ipceAC 
lonncA reo A^ur mp An "oí^ nióin niAn An ^céAtmA, AiriAit 
mAn cíceAn m-p An pioccuin yo cior : 
2. 1TIÁ ca por a gnoice 50 mAic A5 An peinrneoin a^ur 
eólur Ai^e An linAnAC a cuit> caÍaitti, ní mói'oe 50 nibeAt) 
ré ni^ccAnAc Ai$e oipeAt) -oío^aca a *6éAnAtti A^ur beAt) 
A5 *oume AmeótAC. 1r t:éit)in "oo 50 mime "0105 t>o -óéAn- 
atti cun nA hÁice 1 n-A bpuit An c-uip^e a^ éin§e atmac, 
Agur a cuit) CALA11T1 a tionmu^At) in An rm ^An An oineAt) 
c-ío^aca a cup Ann. 

t)At) cói|\ t)o'n "015 rhóin a beic it)i|\ ceicpe cnoi^ce 50 
leic A^ur CÚ15 cnoigte An t)oinineAcc. A^ur ua •oío^&ca 
meAt)ónACA inf ua bo^Aib beA^A, cní nó ceACAin 'ó'ojA-obAig- 
ib nío-p bug^ nÁ rm A^ur ha inion-t)io5ACA itia|\ An 
5céAt)nA, A$up 11 í ceA|Au "oo iinon-t)Í5 An ÚAob AiiiÁm 'oe'n 
tn'5 riióiji a beic op comne irnon-tn^e au An cAob eite. 

3. Áiu An bic 1 bpuib cIoca be pÁtjAit 50 f^pp in 5> 
cuince&n ia-o 1 n-ioccA]\ ua ntn'05 nuAip AUÁtAn t)Á 
líonAt). t)eiú yÁ uuAi|\im CÚ15 n-ont>bAige "oóa^ t)e 
clocAib b]\ipce t)e 'óíc pÁ comne nó, nt)ío^ món A^up ^^ 60 

cuAipim cnoig aj\ -oonrineAcc t)iob va coinne nA rnion-t)io5. 
tlu&ip acá iia cbocA bpirce rocnuigce m&]\ b<vó cóip 
inr nA "oio^ACAib, ir reAjtp cuittoac buAcpA nó cocAin a cun 
oncA, An *óói§ nAc n&cAit> An cnéAró^ ríor tniocA, A^up 
r^nAic ni§m or a cionn r m, A^ur if ceAnc *oo nA •oio^Ac^ib 
a beic com t)oirhm A^uf n&c ■ociocyAt) An crnrneAc An 
An cunroAc ro nuAin acá An caIaiti t)Á cneAbAt). 

4. 1 •ocaIaiti bo$ if reA|\]A píopAÍ nÁ cbocA, acc ir 
piAccAnAc, 1 n-ÁiceAÓAib, beACAÓA *oo cun vaoi ceAnn tiA 
bpíopAÍ, le n-A ^com^beÁib cotftcnom, A^ur if éi^eAn 
rÁnAió beA^ a beic be ^ac 015, lonnur 50 mbéit) beAbAc 
imceAccA A5 An uir$e. 

Hi cói|\ "oeó,|\m^T) a -oeAn^m ^up cnít) An uifge a cig 
cocu£<yó t)o nA bmbeAnnAib, oo'n féAp, t>o 11A cp&nnAib 
A^iir t)o gAc nut) fÁf Af Af An cAb^rh, acc cAicfit) riubAb 
éigm nó conpujjAt) t>o beic An An uirge. An An At)bAn 
rm, cÁ nA "oío^aca úrÁit)eAc, niAn beip p<vo beAbAÓ oo'n 
bÁircig be imce^cc Af An Áic 1 n-A -ocuiceAvm p ^£Uf a 
beic niAn fm 'nA fbige cocuigce A5 ^ac nró acá a$ rÁr 
Ar An cAbAtti. 

5. Hí'b 5&|\ An bic Aob no Le&r a cup Ap úAbAiri fbiuc. 
Com^bigeAnn mp^e An c&b&in ruAn ^ur ní véioin 

■oo'n peipmeoip a bpuib a cuio caIaiiíi rbiuc ríol a cup 
ríor 'fAn eAppAÓ, 50 •ociopmuiíp'ó ceAf iia ^néme An 
c-uir^e Af a icip t)ó, A^ur, An An A*óbAp fin, bíonn ré 
rn&bb be n-A cuit) oibj\e 1 nic nA bbiAÓnA, A^ur if oóice 50 
^CAibbeAnn ré cuit) riióp *oe copM) a fAocAip be ^aoic 
Aguf be re&ncAinn. Hut* eibe, ní bíonn bÁnn coiii niAic 
nó com cAi]\beAc An tAbAtn pbiuc A^ur bíop a|\ ÚAbAiii 
cinm, A^uf if ruf a 50 món An CAbAth ci|\tn •o'oibpiu^At) 
A^up a com^beÁib 5bAn ó'n uibe cmeÁb buibce^pnAi^e. 

6. 1T1Á cÁ fi<NrcAb&c A^uf buAÓAip A5 rÁf 1 -ocAb&tft 
^\ bic, if coitia|\ca é pn 50 bpuib ré 1 n-Ai]\c t)Í05AÓA 
^ t)éAnAtti Ann. UÁ mópÁn *oe buibeAnnAib eile a CAif- 
beÁnAf m&p An ^cé^tínA 50 bpuib au cAbAth po-pliuc, 
A^up bAt) cóin "oo'n feipmeoip Aicne beic Ai^e opcA, Aguf 
nA coriiA|\cAÍ a bei|\ fiAt) t)ó a ÚAb<Mnc fÁ -oe^pA Aj^ur a 

CUIt) CAbAlTÍI "OO jlobbACC t)'Á ]\éip fm. 
2. miAtiAó = nÁ-ovujA, nature. 61 XXVI.— At! SPÁ1T). SpÁit), nÁnn, nAtriAnn, 

bÁige, spade. 
A$An, act of implorÍDg; 

•o'A^An, to implore. 
5téAr, order, trim. 
Le<ypiity<yó, mending, repair. 
OéAÍ, edge. 

TThtir, pleasant, splendid. 
An 171 Air, gen. of An 1T)Ár, 

Maas, a village in Iochtar 

Tire, near Glenties. 
Sai^a-d, arrow, dart. 
Léici-o, leicéix), like ; a 

teici-o, the like of ifc; -oo 

téiciT), the like of you, 

one like you. 
pt&ireAr , heaven. UnéAncA, anything made by 

skilled labour. 
Ua]iai|aí, UAineAcÁm, UAip- 

eAX)óiní, bAicfeAnnA, 

watches, timekeepers. 
Uéim, btiAit), ''sway'* ; $n]\ 

teAc aca néini c]\íoc "PÁit, 

that you are the most 

successful in Erin. 
Céit), céib, pone, quay. 
pÁitleA5Án,"gem," ''jewel"; 

•pAitleA5Án pijt, a fine or 

splendid man ; also Á1U.- 

eA^Án. 
"Ooine, Deny. 
SU^oac, Sligo ; SU^eAc n<N 

féA-o, dear Sligo. 1. 
UAimc mé d'a^a];, a VléilL, 50 ^ciiippeA "CAtii ^téAr &\\ 

fpÁro, 
LeArugAÍ) a cu|\ An a béAÍ, béA*ó rmUr $ÍAn $éAn 'va 

bÁ, 
^eAnnfAT) *OAiri cIoca '^Uf c\\é 'r nA cnomn acá An ÚAob 

An tTIÁif, 
go nDéAnpAt) 54c -otnne gu|\ rAige^-o í 'r nAc brACAr a 

léiri-o 'rAn Áiu. II. 

(A^ CAbA1]AC buróeAcAif t>o niAtl-.) 

Sao^aL rnón rA-OA Le réAn 50 bpÁ^A curA, a tléitb, 50 

bnÁc, 
Jac mte nít) A5AC te pbéipiúp, ir fÍAiúeAr nA nAOth 50 

hÁn*o ; "ÓeÁnr-Á An ^tmnA 'r An ct&róeam, 'r $ac mle fó]ic 

cnéAnúA aV yeÁpn, 
ÍIa hiiAnAiní 1]" "oeire ]:AOi'n gném, 'r mo feAÓc n-An^m 

ill. • 
*Oeinim-rA teAC-rA, a TléiUl, 511 p LeAc acá nénn óníoc 

5u|\ cú •óeÁnfAt) Afl minteAnn beAC £ém, An CMrteÁn, 

An céit>, ']' An b,vo ; 
1r -pÁitteA^Án pn cú, $bAn néi-ó, 'r m fAC&r *oo téiciD 

Y^n Áic, 
Ó *Óoi]\e 50 Sti^eAÓ nA -peAt) An feAnAib An crAo^Ait 

50 bnÁc. 

DniAn ITIac An OÁi|vo ccc. xxvii.— uuaúa *oé *OAru\nn. A Luce, their followers, their 

following. 
"OnAOi-oeAcc, druidism. 
6aIa-óa, art, science, now 

often " trade." 
Cacai]a nA hAicne, the city 

of Athens. 
bnireAt) An, to overcome, to 

rout. 
Aicbeot)AU, Aicbeo*ócAinc, Aicbeo-ón^At), revival, re- 
suscitation. 

1Thiinncin nA SiniA, the 
people of Syria. 

Cpioc nAb^ionn-LocbAnnAc, 
the country of the Fair 
Scandinavians (= of the 
Norwegians or Norsemen). 

An 1onnuAit>, Norway (origi- 
nally only South Norway). I. 1r cm mm bb ^un mnpeAr- *OAOib ^un fÁg enmn 
CAOireAc *oe Ctomn Heniivó Cine A5 ceiceAt) ó x>Aoirre 
nA bfomónAc. *0'mnreAr x)Aoib mAn An ^ceAtmA ^nn 
óume *óíob Snneón t)neAC, ir ^un CAoiriJ *oá ftiocc-rAn 
ck ct>5 pin fóot^ ÚAn n-Air 50 héinmn Anír. 63 

Cuait) An *o&nA UAOireAc -oe Clomn t1eimi"ó 50 "oci 
UAcc^n ha hAlbAn A^ur "oo bAin ré rém A^ur a luce 
leAnAmnA rúcA mr ah cín tm. *Oein chid *oe tia hug-OAji- 
Aib ^unAb UAiti-reAn a cÁim^ bneACAin a beic ir»An 
Amm An SAfAnA ir AtbAin. bniocÁn TDaoL *oo b'Ainm x>ó. 

2. "but) é íobAÚ, triAc beócAig, An cníomAt) uAoireAc t>e 
Ctomn TleimiT>. Cuait) roireATi A^nr a fluAg 50 -oci An 
jnéAT; mAn An ^céA'onA, A^tir ctuneA'OAn rúcA y y&\\ •oúúaiJ; 
ACÁ cimceAtt An CACAin nA hAicne. *Oo bi Simeon bneAC 
A^iif pin bot^ Y Ari ^Snai^ An tiAin reo, acc nion comnuig 
riAt) rém A^ur mtnnncin íobAc 'r Ari A1C céAtmA mnci. 

3. 11íon b'£AO&t)o mumncip íobAc'rAn ngnéi^ 50 nAib 
A 5 éinge teó 50 ^caÍ. CtuneA'OAn rpéir rnón 1 brogltnm 
ceÁjvo, A^nr 1 nonAOit>eAcc A^ur ir ^ac rónc eile Léigmn *oÁ 
pAib An An rAotjAt An tiAin út). T)o leAnATJAn^AbrogtAnm 
50 nAbA*OAn ctirce 50 mAic An ^ao eAtaóAin voin oic A^tir 
mAic. SaoiL a LÁn *oAome tjun -oéice a bí lonncA, A^tir 
Uuaca *Oé t)AnAnn ir é cii5Ai*oír onúos «16« geAÍL Ain rm. 

TTlAn rw *oo bío'ó cuaúa T)é T)Anónn 'f An ^Sl^S» 
acc *oo ctnc nux> ahiac Ann a ctnn x/paÓAib onúA An aic 
•o'f Á5Á1L. Sao rriAn bí ye : 

4. ÚÁmi^ tum^eAf móp ó'n SiniA cun co^At) a cun An 
mumnon nA St^ 1 ^» Y^ T 1ri > An mumncin nA ouicce 1 n-A 
bruit CACAin nA hAicne. bío-OAn a^ comnAC ó tó 50 to 
An reA'ó 1 bpvo. 1 ^cionn cAmAitL b'rotlur 50 j\Aib An 
iÁ A5 -out An rhumncin nA Snéi^e. X)o mAnbúAoi íat) *n-A 
rtiiAiguib. 

Cmn Uuaúa *0é *OAtiAnn ceAccAine 50 t)cí Tli nA 
5néi^e, x)Á mnrm t)ó 50 n-oéAnfATOír yém «a |?in a 
mAnbcAoi mT)iu "oo có^Áit Anír 1 ftige 50 mbeAó yé An a 
^ctimAr "out/ 1 ^comnAC 1 mbÁineAc. bí ÁúAf An An nig 
ntJAin cuAtAit) ré An r^éAt ro, A^uf geAll yé rnA*OAm 
A^ur |\Ai"óbneAr *oo ÚuAÚAib *0é *OAHAnn t>á oAnn. 

5. T)o cnom Uuaca *0é T)AnAnn An a ^cteArAib 
T)nAOTóeAccA o'imi]ic An conpAib nA mAnb. TDeinci 50 
^cmni'oír 'oeAiTiAn 1 n5AÓ copp cun é ÚÓ5Á1L Anir. Annrom 
•00 ctnncí ArtiAC a^ comnAc ia*o. 1f An An ^cumA ro -oo 
meArAT>An bnifeA*ó An a iiaitiaix). 64 

1 5 c10n11 cattiaiIA ■oo ct.15 mumncin nA Si]\ia fÁ 
nt>eAnA ^ujAAb iA*o nA pji a teA^At) itroé a bíoi) a^ ceAcc 
'n-A ^commb inx>iti. Do b'ion^nAt) teó rom, A^ur "o'innr- 

eAT)AJt A'«1 V^éAl/ "00 t>nA01 A bí ACA |?éin. 

ó. "Utnguri An rséAÍ," Anr' An ■onAoi. "UÁ-oAome 
onÚA rúx> 'n-A bpuil eólur An únAOiúe&cu aca. CmneAnn 
pAt) ■oeAtrs&in inj* nA cojipAib cun iao a có^Áit Anír> Agiif 
Annrom cu nceAn 111 bun n-A^Aitj-^e iat> a$ coiíi]\ac." 

"An bpht leiJeAf A^Au-rA 1 n-A Ag^i-ó pti?" an 

p AT)-]* All. 

"UÁ," Anr' An "onAcn. "CtnnxeAjt pn a$ pAine An 
VÁÚAin ^n gaca 1 mbÁineAc. SÁicroír ciiAiUle -oe bion 
cAoncAinn cné éonp $ac mAinb t)Á mbeit) Ann. TTIÁ'r 
•oeAiiiMn a ctnnreAjt ionncA cun ia*o a có^Áit, "oéAn^An 
piArtA *oe nA conpAib iÁicneAc. Aóc rnÁ'r Aicbeo-ÓAT) 1 
ntDÁínínib a gníceAn oncA, ní ciocpAix) "oíogbÁil An bic 
onúA." 

7. Lá An n-A bÁi|\eAÓ "oo biiAite>vó cac ptnlxeAc, acc 
t>'fAn An buAi-ó a$ mumncin riA SiniA. Cuij\eA"OAn buóc 
^Ai]\eAcÁin aja tÁcAin An caca pÁ coiiiAin iu hoit)ce. *Oo 
fÁiceAT) An ciiAiVle CAO]\ÚAinn cné co|\pAib nA rriAnb An 
tÁCAin An caca, Agnr ninneAt) cnuriiA -oíob aja An roij\c. 

An n-A bÁineAÓ 1 n-A tnAit> rom, ntiAi|\ cÁnA^cAr 50 
lÁcAin An caca, níop fAn bpíg nÁ mirneAÓ 1 rninrmuin nA 
5néi5e, Aguj* "oo bniyeAt) onúA ^&n 'oua'ó. 

8. tluAin connAic Uuaca *Oé "OAtiAnn 50 nAib bnAi-óce 
a$ rntnnncin nA SiniA, x)ub]\A*0An teó yé\t\ 50 mb'feAnn 
t)óib beic 05 imceAcc, An eA^tA 50 "ocioc^at) otc t)óib aj\ 
•O'-fÁ^A'OAn An 5péA^ •o , Aon-buiT>in, A^ur níon rcA'OA'OAn 
•oe'n rcÁin pn ^un fncnceA'OAn c|aíoc íia bpionn-"LocÍAn- 
nAC, 'f^ f 111 -' An loiM^^ 1 ^' 'O'f'AnA'OAn Ann^oin An ye&t> 
CAmAibt, A^ur bí-oíf a^ rnúmeAt) ceA^D a^u^ "opAoi-ó- 
eACCA x)o itiumncin nA b1onniiAi , óe. 

UAn^ATDAn Ar rom 50 *ocí ctiAirceAnc ha hAlbAn, 
mAn a nAib fÁilce nompA ^e cionn nA n-eAtAt)An a bí 
aca. A^tir if Ar An Áic no a cÁn5At)An 50 héinmn. 

1. "Oo 'bAin fé fém = -oo éuip fé fém. 
6« Aic'beo'ÓA'ó = AicbeocAitic, AitbeoÓAn 65 XXVIIL— roisj; tu&t T)é -oAtiArm. TIa féAO ftittn, of the pre- 
cious jewels, possessing 
great valuables. 
S&oTóe&cc, culture, cultiva- 
tion of arts. 
SlÁn, perfect, complete. 
*0|A&oit)e&cc, magic, sorcery 
'OiAbAtcÁn, deviltry, devil- 
craft. 
5o bf eib, with excellence ; 
^Ái-ó 50 bjreito, an excel- 
lent prophet. 
Oe^-pcAc, deedful. 
^eocAc, flesh-cleaving, given 

to hacking. 
LÁin--pe&]ACAc, of powerful 

miracles or exploits. 
Oeó-óA, vivid. 

IIia-ó, a hero, a champion; 
ftuAg that) tieA-pumA]!, a 
host of powerful heroes. 
Iaja, 'o'éif, after. 
Sm'om, fatigue, travail. 
Luin^fe, gen. of Unn^eAf, 
/., a fleet, a navy ; lion a 
ttnnsfe, lit. the number 
of their fleet = with their 
full fleet. 
LocbAmn, Scandinavia. 
50 ■po-neA'pc, with great 

strength. 
ComtAinn, combats ; *oo | 
cintvoif comtAinn, they 
were in the habit of 
waging war. 
4 go cAf, well and skilfully, 

actively. 
A j. yogltnm, through [their] 

learning or skill. 
Ap pnneotAf, through re- 
fined knowledge, through 
refinement of skill. 
TIa motv^At, of the great 

deeds of valour. 
*Oo mAoi'óeAm mAtnriAnn, to 
boast of defeats inflicted. 
Am ac, abroad. 
A n^AimiAnn, to name them, 

lit. their namings. 
I/Uao leAf a, profitable dis- 
course, lit. mention of 
welfare. 
AnmAnn tniA'ó,the names of 

the sages. 
11a fAoi|\-leAfA, of the 
noble prosperity or im- 
provement. 
TDaic méin = bA ítiaic méin, 

of good disposition. 
T)ionn t)iAf, southern fort- 
ress. 
Ceiú-pe liAif^eA-óA, four 

gifts. 
Cum At), shapely. 
Atvo-cuhat), a great hero or 

champion. 
X)o géifeAÚ, which used to 

shout or roar. 
Lint> = -oo CUA10, went. 
A, from. 

6 66 íto§& no-cnuit>, choicest or 
best of great treasure ; 
no-cntn'ó, gen- of no-énot). 

AtibAt, vast, tremendous ; 
now pronounced Át)bAl. 

Oil, great ; colloquially = 
generous : cÁ \ é oil f Á'n 
mbuvó, he is generous 
about food. 

An 'OaJ'óa ("0&5 4. t>iA, 
good god), name of a 
god \ still used in t>o'n 

T)a§T)A. 

Ha n-Ajvo-gtonn, of the 
great deeds. tli nA bpe&n bf&nn, the 
King who protects the 
weak. 

*Oom' c&omn&f), to protect 
me = may he protect me. 

Ha ni§-neAnn, of the royal 
stars. 

PtiL&n$ xvty bpu&ú, the en- 
durance of hatreds ; the 
whole line = who is long- 
suffering. 

Cuming, strength, power. 

t1& ^cAom-cuAú, of the 
gentle tribes, of the meek. i. Cuaú *Oé *Ó&n&nn n^ fé&tí -puim, 
Áic 1 bpi&n<voAn fogtuwi, 
TlÁn^A'OAn a f&oi*óe&cc ftán, 
A nT)n&oit)e&cc, & TToi&b&lcÁtr, II. l&nboméAt -pionn, \:óaí> 50 bpeib. 
ÍTIac tleirint) mic Agnorii&m, 

*0&n rii&c b&oc beóc&c be&nca '. 

ba L&oc leóÚAC táin-fe&nc&c. III. Ct&nna beócAig; beó*ÓA a mbL&t>, 
UÁn5AX)Ap, vtu&g niA *ó ne&ncrii&n, 
Iaji fníorii if i&n -outnnve T>cninm» 
Lion a Lum^fe 50 LocLMrm. IV. Ceiéne CAcn&cA, ctú ceanc, 
S^bAit) 1 nérni 50 no-ne&nc ; 
T)o ctnjvoíf comt&inn 50 c&f 
An fo^uim, An finneot&f. 67 *Oo iti&oiúexMti TTiA'ómAnn aitiac, 
Anm&niiA. n<\ n-Aivo-c&ú-p&c. 

Vt. 

Afii&]" if SimiAf r o 1 A "§ A 1>S — 
A n5<ypm&Tin if tu^t) Le&f& — 
Antn&nn fu&'ó tia f&oip-le&f&. 

VII. 

ttlo|MAf pte páiliAf yém, 
€^A^Af i njoi^^f' iri ^ 1 £ mem ; 
Sirnnvp 1 fnuiju^f, -oiorm ^1Af f 

VIII. 

Ceiépe ViAifgeAXJA teó &n&Vt, 
T)'iiAifbb tu&c *Oé 'Oatimiii : — 
Cl&i'óe&rii, cLoc, coipe cuniac, 

IX. 

Ct&vóeAtri Iáííia t^o§& ltii*ó 
A 5°1 11<5 T> F°5 A ^o-cpuit). 

X. 

A fim^f, z&v F A1 1M*5 e i bfAt>, 

A 1Tltii|\iAf niAoin &-ob&L oil, 
Coi^e An '0&-§v& iia n-Afvo-gtonn. 68 XI. Tií mriie, 1tí riA to)?eA^ bpAnn, 
*OoTtt' cAorhnAt), tlí tiA fiíg-jieAvm, — 

JTtAic '^Á bftnt ^utAn^ tia bfUAt, 

A5up curiiAn^ nA ^caoiti-úiiac. 

[. A «■oiAb.At.cÁii = a «'OiA'btAi'óeAÓc (a «-oíobLAvóeAÓc), A «eA^An- 
ttnjje. 

II. 5° bpeib = te peA^Af, fÁn-iiiAic. 
"LeócAc = teA'OApcAÓ, cofgAnÚAÓ. 

III. t>t,Ác = clú, cÁit, oijvóeAncA, ceipc, Ain«i«eAintAóc. tliA-ó = 

tAOcnAi'óe, t,AOó. 1a« -ocuinfe •ocnin«i = ■o'éif cuijAfe cjMimie 
(móine). 

IV. 50 |\o-«eA|\c «=> te «ión-«eAf\c, te «eAnc món. 50 cAf = 50 

5I1C, 50 clipce. 

VI. A ngAn«iAii« = iAt> -oo «Á-ó, iAt) -D'AijAeAni, a «-ÁineáiH. 

VII. T)ion« -oiAr s= -oún ceAf, *>ú« ó -óeAf. 

VIII. fte 1ia§ait> = te TiAJAit), 1 gcorriAin, 1 gcóin, f aoi cotfiAin, fÁ 
6oi««e. 

ÍX. "Oo géifeA'ó = -oo f^AinceAt), *oo jIacoa-o, no cuineAx) (leijjeA'ó) 
búi|v (gtAO-ó, fgAinc, béic, j;t,A«i, ^toim) Aifci, a ■óeAnA'ó 
5Íonri«eA6. LÁtiiA = lÁime. fto-cnot) as mój>cno"ó, cno-ó 
«ió«, cifce «ión. 

X. TlA «-A]vo-§lon« = «a «ión-§«íoti\ «a mó|A-beA^c. riA^íg neA«« 
= «a «e-atc nio^úA. Cuir>A«5 =■ cinnAf, coihAÓc, fmAcc. j_j 69 
An t)jMiit). 

XXIX.— tlA héAttt<\1Ú. 
Curo II. Ál|A1U5<St), ÁineAtii, comAi- 

neAtii, calculation. 

SoIacaji, providing, search- 
ing food. 

Le •oúciAAcc, diligently. 

triAir, without them. Ctnn ruAiceAncAf 'y& 5CA01, 
took notice of the way. 

CAonAc, moss. 

ClucriiAn, reAr^Ain, fói)A- 
riiAib, coa^a^ac, warm, 
comfortable. 

'SAn lAnnAUAr, asking. 1. T&s&nr» nA 'onui'oeACA 50 he-inmn yA SATriAm 
^S^f V AnAVm P^t) 50 cur* An thÁnuA. An An Áiniu^At) 
ir tugA, bíonn pee miltiun 'ontn'oeACA aj\ j?tm ha 
héineAnn ó SAiiiAin 50 TFIÁncA. 1]" rnón An lÁn beACA a 
ceArcócAt) ó'n méix) fin ÓAnACA 1 n-imceAcc cní 111 ú 

2. Ari céA*o tiAip eite a yeicj:eAr uú nA X)|\ufoeAÓA, 
CAbAin fAoi *oeAnA cé An rópc beAÚA a bíor aca. peicpú 
cú Ag rotÁÚAn An yuD iia n^AjinAncA iat). 1r An cóin 
piAfC, A^ur p'obcA, A5UP uibeACA míotcÓ5 a bíor riAt) ; 
Aj;nr nAÓ món An beAn péircí A^ur tnbeACA míolcó^ a 70 

beAT> piocÚA av An cAbArh A5 pce rmbbiún t>íob, A^ur iat) 
A5 piocxst) be "oucnAcc, $&c tnbe bÁ ó nwoin 50 f Aoicm 
An t?eA"ó úní mi. THunA mbeAt) a fepiocAnn riA*o *o'uibeA- 
ÓAib rníobcó^; 'fA, ngeiriineAt), ní £éA*orAt) "ouine nÁ beici- 
•óeAÓ reAfAiri be a inbeAt) x>e irnobcó^Aib Ann, niiAin a 

ClOCfAt) All VAIlipAT). 

3. |?AnAnn ncnnnc ttiaic éAnÍAic 1 néinmn unit) An 
nibbiAt)Ain, 5AH imceAéc Af An cín An cop An bit. 1r rnón 
An coitibtJA'OAn 'f a cín 1AD, A5 remm a ^ctnx) ceoit, A^ur 
a^ eiceAÍb ó cnAnn 50 c|\Ann ; beAt) An cin UAi^neAÓ t)Á 
bpoineAvbAi"ó. 1r *oeAr An nux> cnAinn a beic 1 n-Aice 
ci§e, A^ur nA boncA t)tibA A5 remrn i?aoi -oinbbeAbAn nA 
$cnAnn. 

4. liíot) cói|\ trión a$ pi&nnAib 6i|\eAnn An a beic A5 
éirceAÓc be ^bón An bum. 1r mime a cAincigeAt) Oirín 
]?Aoi'n bon "oub : 

" Da bmn biom meit)in nA ^con 
A^ur 5bó|\ ha bon A5 *oub fó'n n^beAnn." 

A5U1/ 1 n-Áic eibe Aoei]\eAX) rés 

" A bum *ouib bi$ út> An An ^c^Aoib, 
Hac *oeAf A^ur •oíonniAn a gníor tú neAt)?" 

5. 1r loni'óA t)ume niAn An £;céA , on& cuin ruAiceAncAf 
'r^ 5CA01 a nx)éAiiAnn An c-éAn a neAt) ; 50 •océnbeAnn An 
c-éAn cAnc a^uv 50 ^cnnmmgeAnn fé cAonAÓ A^ur obAnn, 
50 roc|\uigeAnn ré An CAonAÓ 1 "ouorAÓ, A^ur 50 brigeAnn 
-pé An obAnn 50 x>eAr cbucriiAn CAob irci§. 1r A5 nA 
béAnACAib ir bujA a bíoj' nA neA"onACA ir T)éAncA Agiif 
if céA^AnAige. CAibbpTóe nA héAn&ÓA 05A ontA beif An 
bj:t)Acc, munA mbeA*ó céA^An A^iir irAr^At) 'r^ neit>. 

6. 11uAin a bíor a bine beince A5 An éAn, CA^Ann ^on 
tnnci ; A^uf irAnAnn p 1 n-A btnje An a new, be ceAr 
A^uf céA5A|\ a 'oeAnAiii t)o nA bmbeACAib, nó 50 "oceA^Ait) 
An c-Áb Am ac. 

7. Uti^Ann T)ia ciAbb -oo'n éAn, be 50 birtub poy aici 
z^\i]\ Ar An tub a ciocyAV An c-éAn 05. UtiAin a ÚA^Af mr 
An éAn 05 cuniA An ém a beic Ai|\ ifcij f An tub, A^nr é 1 71 

bftnyvm lomtÁm, bni^eAnn fé An bt,Aor 5 te n-A gob, A^uf 
ceA^Ann ré Am ac. 1r ^eAnn, can éir a ceAccA attiac *óó ; 
50 x)ueA5Ann ocnAf Ain, A^ur bíonn ré 'f AT1 lAnnACA-p An 
mi reAn-é&n, a$ -po-p^AiLc a bell, 50 brÁgAix) ré a beAÚA. 
8. tltiAin a bior An c-Át tei^re attiac, rAnAnn ati 
reAn-éAn 1 n-A mbun 50 rcbí-ó riAT) rem 1 n-mnrhe rolÁ- 
tAn a •óéAriAiti. UéiúeAnn ré ÚAnc inf nA ^AnrAncAib 

A£ fotÁCAfA *OÓlb A^tir A^ COJUIlgeACC piA]X. tlUAIJA A 

f'ÁjATin ré péiru, imciJeAnn ré An Air 50 "ocí ah neA*o, 
A$ur An péirc 1 n-A 50b, 50 -ocu^Aii) ré 'oo nA héAnlAic 
beA^A í. 1f rmnic ocnAr An An reAn-éAn a$ rotÁúAn, acc 
ní mir*oe teir An ^neim a bAinc Af a béAÍ réin be 
CAbAi|\u *oo nA héAntAit beA^A. 

1. ÁijuuJA-ó = ÁineAtri. bÁn beACA, quantity of food ; jrottgAti 
oeAÓA, fÁió bí-6. 

2. beAn = tnriiin trión. 

3. A5 eiceAbb = a^ eiceAÍÍAij. "OÁ bpoineAfbAi-ó = t>á n-ui|\eA]*- 
bAi-5, t>á n-eAfbAif), -oÁ n-éAgniuif, 'ti-A n-éA5tfiuij\ '11-A ti-éAgnAif, 'ii-a 
n-ionpiAif, £An iat). botiCA = bum. 

4. Uóin. (aj\) = "otnb (1). If mnnc a cAinci^eA-o Oipn fAO^'n ton 
oub = bA no-niinic Oifín Ag cAinc y Á'n ton -oub. 

5. SuAiceAticAf := Aine. 1f -oeAncA Aguf if céAgA^Aige = if feAnn. 
•oéATiAm Agu^ céA^Ap, if -oeifo Aguf ip ceolAi"6e. 

7. Atl bbAOf 5 = ATI jbbAOfJ. 

8. f?Á5AHT»=5eib. tlA héAniAic boA?:A = nA gio^ttcó^Aib. íia seAft- 
CA15. 72 XXX.-biiuAó T)úin rtéiriie. *Oún tléime, the district in 
Co. Armagh between 
Slieve Gullion and Fe- 
derna (near Culloville). 

b^Aic-geA^, of bright blos- 
som. 

Snúif, AgAi-ó, face. 

béit> ciaiaUI An JAetnl, all 
other people will come to 
the Gael. 

I^vog,/., snow; gen. LAmge. 

'Ha gcuAit, in their heap, 
in a pile. 

Cicliopr, tijvóub&'ó, eclipse. 

Á-óbAt, vast, terrible. 

T)ún, the enclosure, resort. 

CeiteAbAn, warbling. 

\ ttnb An Aein, in the arch 
of the sky. 

Aol-cloc, inauguration 
stone ; lit, lime-stone. 

Siot Tléill, the O'Neills. 

5uu fpnéiti ré, and he 
spread. 

but) tune, the noblest, the 
finest. b^ou, wild, harrowing. 

péit>lim, Phelim O'Neill, 
who took part in the war 
of 1 641, and was put to 
death by the English. 

5un cnionnuig An c-éAg, 
that death had withered 
or crippled. 

Cum -peA-óniA, for service, 
for use. 

50 T)ÁiiriceAiriAit. lovingly, 
with brotherly love. 

111 em, mind, noble disposi- 
tion. 

UnéigceAc, accomplished. 

CÁm, law. 

An Ué, God ; also cum 
rÁrAm X)é here. 

CóigeAt) t,AigeAn, cúigeAt) 
tAigeAn, the province of 
Leinster, 

Dun Hi 11éitt, O'Neill's 
mansion, i.e, Tara, or 
Dun na Sciath, Dear 
Lough Ennell. 

éipce, Egypt. 1. Ag bnuAÓ TH'nn lléime An uAigneAf ÍAe 

bA fnuA-ómAn géAgA btÁic-geAÍ, 
CuAÍAf géimneAc cuauca CineAnn, 

1r fUAim 'rnA rpéAncA' 1 n-Ái|\-oe; 
11a -oúití céTóeAt) 'r a gcút 1e céile, 

1r gnúir nA gnéme bÁi"óce; 
1r rtuAg ua n-éAn Ag r-uAgnAt) au rgéiL, 

Le gnu Aim gun éAg iu cÁgA. 73 II. 

tlvxc&fi cL&oi"óce mé, 'mo lui^e T)Á mbéinn 

5o bftngmn-re r^eA^A ó'n AtibAn, 
Uaja éif cníocnui£ce An cr ^o^Ait, mAn mímgeAr cbéin, 

t)éit> cniAUl aja JAeóit An lÁ rm. 
Dí uAcbÁr ^Aoice A5 iruAmnAT) An Aein 

Le p'o|i-cu|A tAiu^e ir uÁnnnge, 
'S íia huAÍAig éir$ te 5|AUAim z^uja óa^ 

'Ha ^cuaiL ^n ÚAob tia cnÁ^A. 

III. 
UnÁc cionnctng An rpéin 'r $ac nró j?AOi'n n^éw, 

'S An fAO^At i?aoi éictiopr Á-óbAl/, 
SmAomeAf pém ^uja miíro x>Am céiceAm 

50 "oún ha ^qA&ob 'r íia -pÁitce ; 
TVéiniJ; An rmAoÍAÓ ctniinA béit-bmn 

SiiAr An géA5Án lÁim biom, 
'S bA bmne 'nÁ cóaida mitre Onpéur 

CeibeAbAn An ém t>ob' ÁiUle. 

IV. 
A rniAotAii; ctéib, ó 'ccí cú féin 

Jun cl<soit)eAt) rliocc 5 Ae "° 1 ^ 'f At1 ^ 1 ~ f e o> 
UAbAi|A éin§e béim 1 Itnb An Aein, 

'S bein rAigeAtxvó ^óaja An fÁibe, 
1llAn 'bptnge cú -pnéAm *oe §aoI tlí tléitt 

1 *ocíoncAib cnéAn' nA SpÁmne 
1f Aicnif 'oo'n rnéix) rm mAijAtreAr ó'n óa$ 

5«n f^AOib An aoI-cIoc Átumn. 

v. 
UnÁc cuaLaix) An c-éAn mé a^ LuaT) Síb HéitL 

Le ^niiAim 511 ja éitnj; 1 n-Áitvoe, 
& f^iAcÁm 511 n rpjAéit) ré ríor 50 féAjA Leif 

'S btJAib ré a cAob 50 cnÁi'óce ; 
T)ubAinc ^un buA-meAncA bAoc mo j^éAl, 

Ó cuai*ó |*aoi béA^Aib rpÁinnTÓe, 
'S inÁ cuAncuií;in fém nA cuAmbAÍ céA"on<N 

5u|AAb uaLac cné '^ur cnÁm iat>. 74 VI. 

'O'pAtrnuiJeAr féin x>e ptún nA n-éAn 

Out) úine *o'éAntAic pÁnncAir, 
'fí-An fruA^Ain ré An *oún but) fAit)b|\e 

CneA^Án íia ^cnAob te ^ÁncAib, 
tló An ^cua'Lm'ó nA cnémpn -o'uAirUb Sít tléitt, 

5un tuAinsneAt) fAon i tÁrriAib, 
A nu&isfe&'ó An rnéit) reo uAinn Ar Cinmn, 

StuAi^ce SéA§Am ir 1ÍlÁincm. VII. 

eo^An Uua'ó, mo téAn tú beic fUAn 1 ^cné — 

1f cú nuAiz^eAt) An céiceAnn JáUI'oa ; 
'S ^un fUA'oui^eA'ó péi"ólmi uArAl cnéigceAC 

5o cúi^eA'ó l^Ai^eAn t)Á bÁrugAt) ; 
Ci^eAnnA tiíb Óacac bí An UAirtib 5^ ei ó eA ^ 

5un cníonnuig An c-óa^ a cnÁriiA; 
1f cÁ bpuigeAn a teicno Anír cum -peA-oiiiA, 

Ó fíneAt) An méix> reo 1 ^clAncAib ? VIII. 

Jo Uín Co^Am mÁ céitnn, geobAin pó^ ir céAt>, 

1r cneójAing An r^éAÍ 50 "oÁitriceAíriAit,, 
itlAn a bpnl nA ÍAocnAit) ir 'oirLe mém 

UÁ LúúiiiAn cnéigceAc tÁi'oin. 
UÁ An cÁm reo néit> curn rÁrATÍi An Cé 

X)'f*Á5 rmÁt A|\ j^^ 1 ^ ó'n cnÁc rm, 
'S a ptúi^ nA n-éAn, nÁ huriituig 50 héAg 

Jo *ocioc]:Ait) SíoL tléitt te cÁn]icÁit. IX. 

Ó bneoit) cú mé te gtóp *oo béiL, 

'S nAÓ btro^An 1e léigeAf ó'n rnbÁf mé, 

Jo cói^eAt) LAigeAn ir cóin "oúmn ^léAf 
50 t)ún tlí íléitl An mÁinreÁit — 75 

Ó|\ tiA hCipce if fpófic nA St^S 6 

A^uf ceót riA 'ocóa'o Ayv ctÁinfig, 
'S ní fojróinjreAt) An méit) -peo if ^oj^im 50 téin, 

A fcóiji, mun' n-éA$]?Ainn lÁirii LeAu. 

Anc 1TIac C0I3ÚA15 ccc. 

I. SnuA-óiiiAn, ■= ftiíotfiAtiiAi'L, feA^Ain, cluciiiAn, céA5)\AC, ]-óx> 
An'iAii, snug, sheltered, cosy, comfortable. 
tlA -ouili cei^eAt) = t)o rei-oeA-o tiA •oúile, the elements had been 

heated, there had been a thunder-storm. 
II a cÁgA e= 11 a cAbógA, the jackdaws. 
II. 11aca]\ = «Áf\. 

l/Ai'óge, gen. of t^g = f neAccA, oijjeAn. 
CÁin.iii§e = cóin,ni§e, gen, of cóijAneAc, thunder. 

III. SmAotAc, m., = ftnólAC, /., thresh. 

"béil-bmn {pron. béilirm in the habitat of the poem}, sweet- 
voiced, melodiously warbling. 

IV. 'Ccí cú = 'cíonn cú (x>o-cí cú), feiceAnr» cú, thou secst. 

SAijeAtJA-o = feitieAt), fi'oeA'ó, eiueAÍlóg, eibceog, ei1c|\eAó, 
flight, swift effort of flying. 

A^ f Álte = CA]A r'Álle, CAJ\ LeAJ\, CAJ\ ycnpjY^e, 

AiciMf^ Anping, innpj, itimf. 
V. buAit = 5)\eAT> (leAgAó eite Ain). 
buAi"óeA|AÚA, pron. bAe|\cA in Oriel. 
téAgAib = tiA£Aib ; fAOi tic. 
SpAinin-oe = fpÁ|AriAióe, contestant, fighter. 

CUAttlbAÍ = COmpAÍ, -peA]\CA, UAgAtlttA. 

VI. 'n-A]\ (aíi + A P ?) = &V ', A P fuAgAin. ye, had he warned. 
CjAeAjjÁti, Creggan, in the Fews, Co. Armagh. 
be gÁ^éAib, with shouts^ 

Jjun. cuAijAgneA-o fAop, that an artificer had been overcome 
(crippled, rendered powerless). 

SéAJAin = SeÁgAin, SeÁin. 

Vtl. An ceiceA]\r> 5aIVoa = Ati bui-óeArt 5aVI/oa, Ati "0^0115 SaU/oa, 
r>A 301VI. 
Uib Óaóaó = Iveagh, in Co. Down ; Mac Aonghusa was lord of it. 
5un, cnionfunj = gun, cnionuij. 

CÁ bptngeAn, = cÁ bfuigceAn, cÁ bjrtng-peAn, cÁ b^Ajf aj\. 
VIII. 50 •oÁithceAifiAib = 50 ■oÁimeAtriAib, 50 bÁi-óeAiuAib, 50 ^nA-otriAjx 
tninticeAjvóA; •oÁurice = •oÁitfi, .1. bÁiT>, jnÁt). 

CÁnjvcÁit = fói|\icin, fóincmc, fóij\i§m, fÁbÁib, congnAni. 
IX. bneoró = buAiinn, bnóntnj;. 

'S riAc bpo5A|\ ('f riAc b^AgcAn) = 'y iiac bpuijceAn. 

éijáce se éigipce. 

11í bfóinfeA-ó = tií fóinf eA*. 

Vo^Aim = |?A5Aim, 1 s. imptv. ; ^y ^ogAitn 50 téin, and let me get 

it all = if I got it all. 
lYIun' = mutiA, wun, iuaj\a, waj^ 76 xxxi.— snóúA An vemmeotiA. tleAiii-cinnre, rní-'óe&pbcA, 
uncertain. 

CmnceAóc, *oeAnbúAcc, cer- 
tainty. 

bAppAiueAcc, An lomAX), An 
iom&pcA, ic-mApcAit), too 
much, excess. 

1 n-AipeAÓAp 5pinn, Ap a 
coitiieÁx) 1 ^coirmAi-oe, 
constantly attentive, al- 
ways on the alert. 

'Sa ceApc, &}\ *oói§, A]\ caoi, 
properly, right. 

'Opipeo^A, •otteA'pogA, "onip- 
eAc^, , o|M] > leACA, briars, 
brambles. 

pop, riot, seed; sometimes 
= a brood (of animals). LeACA'OAc, LeiceA'OAc, teic- 
eA'OAíiiAi'L, abundant. 

Dun bAnn, bun Agur bAnn, 
both root and stock. 

Lor^At), 'oógA'ó, to burn. 

glúmeAc "óeAn^, dead or 
spotted knot-grass, per- 
sicaria or arsmart, poly- 
gonum persicaria ; it is 
one of the ten knot or 
kneed weeds. 

LA^-popcAc, consisting of 
bad or old bog. 

•OotriAf ac, mossy land, light, 
dry soil. 

Aic-cneAbcAn, is re-plough- 
ed. 1. 1r neAtii-cinnce An nut) é bApp nA btiAtinA. féAt)- 
Ann An yeipmeoip & x)íceAtb -oo -úéAnArh, ^tip 'tia -óiAit) 
•pin A^up mte ní'l cmnceAÓc A]\bic Aige 50 mbéi-ó tuAÓ a 
■pAocAip Ai^e. 1TIÁ bíonn An c-eAppAÓ no-ptiuc, nó po-úi^m, 
nó po-tTiAÍt, ctnppvó rm •opoc-rheipneAc Aip ; mÁ Ú15 pioc rÁ 
beAÍuAine, rriAp ip ^nÁÚAÓ 50 mime; mÁ C15 bAnn&iúeAcc 
^AOice nó -peApcAnnA, nó bAnpATóeAÓc *o'Aon cmeÁb *oom- 
mne ; ttiá itieAÚAnn nó mÁ bobAnn An bApp; nó mÁ Ú15 
•opoc-ttiAc Ap An eAppAt) acá te *oíot &i5e, ip obc aíi pséAt 
Ai^e é. 

2. CAicpit) ré beic 1 n-AipeAÓAp ^pmn An tnte tÁ An 
eA^ÍA 50 'ociocpA'ó Aicit) A-p bic Ap a cuit) eAttAig nó 
nAc bpÁppAX) An bAnn A-p x)óig. C&icrit> pé beic op cionn 
a ^noice 1 ^cóitinuix)e, cnn mÁ ^ní-ó ré vAittiJe Ap peAX) 
coictijjipe AmÁm 1 n-Aon bApp auá pAd úAbAtii Ai^e, ip 
x^óice 50 ^CAibtpeAp An h&\\\\ pm, ^tip 'ha ccnp pm ctno 77 

TTióji *oe f aocaia nA btiA*ónA. 1TIÁ ctnnceAfA Aon euro *oe'n 
críob ríor no-buAú nó no-triAtt, nó muriA mbAinceAr An 
bAnn 'rAn Am óeAnc, ní béi-ó conAt) Ain rriAn bA-ó cóin. 

3. *OubnAf ceAnA 50 bruit bA|\AriiAib A5 ctn-o t;e nA 
néi]iAnnAit;ib 50 noéAnrAit) AtnAOÁn Ap biú reintneoin 
rriAiú 50 teón, acc ir béA-p 'oo'n tube TDume a -óeAncAf A-p 

An ceifU fO 11AC AITlbArÓ ACA, A^Uf ^UJA t)eACA1]\ 'oo'n 

£eij\rneoin rior a gnoice beic Ai^e 'rA ceAitc, A^ur ní'b 
Aon *ouine fiubÍAf unit) An tin n^c breiceAnn 50 no-rrnnic 
50 bruit CU1-0 mó\\ t)e c&Iatti tia cíne A$ur *oe f AocAn An 
£einmeonA *oÁ $cun Amu§A. 

4. UÁ LtJACAi|\, riAruAtAÓ A^ur tuibeAnnA mí-fott- 
Áme Ag pAf 1 n-ÁiceACAib 1 n-An cóin x)o féAj. ttiaic a 
beic, ttiaja nAÓ bruit An cAtATÍi cionmuiijce aja *oóiJ. 
ITlAn An ^ceA^oriA ní'b An caLatti auá rAoi bArn teAc coni 
cAi]\be&c, inAn uac bruit ré cinrn t*o teon A^ur rriAn nAc 
bruAir ré An giott&óc ceAtic. UÁ •ojureo^A, copó^A, 
neAnncó^A, AiceAnn A^ur bnornAé a^ r<^r 1 n-ÁiceAÓAib, 
A 5 5bACA"ó reitbe An iiión-cui"o -oe cAtATÍi nA héireAnn, 
A$ur niutiA *octJ5CAn Aine ^An riioitt ^ur ia*o ro a 'óíbinc 
A^ur a f^nior, ir b&ogtAÓ 50 rnbévó éhne " rAoi mum^" 

An CeACjAAlilAt) huAin. 

5. If meArA An AiceAnn A^ur íia copó^A 1 brA*o nÁ 
An cuit> eite, rriAn £15 -rnórÁn póin onÚA A^ur r^AbAnn 
ré 50 teACA'OAc, mÁ téi^ceAn *oó. 1r "ooitig A^ur 
if -po-x)oibi5 1AT) ro a x>íbinc, acc ní't ré •oo-*óéAncA 
mÁ cmneAnn An reinmeoin nontie rém é. 'Sé An "oóig ip 
reAnn be n-A T)éAn^ni, a mbAinc bun bAnn Ar An uAbAtii 
50 UiAÚ 'r<sn eAn^AÓ A^ur Abor^A-ó. Aníf mr An pógniAn, 
mÁ bíonn copó^A 'r AT1 f^An, ir cóin ia-o a cnttmniugAt) 
A^ur a n*oó§At) mAn An ^ceA-onA. 

6. 1 n-Áic ro a t)éAnATTi, 'ré An nut) *oo-gní mónÁn *oe 
nA -oAoinib beo, a ^cAiceATti An bA|\n cbAiúe nó 1 nDÍ^ nó 
a^ bun nó bAnn nA ^ctnb^eAnn A^ur a brÁ^Áib Annpn 
50 brÁrrAit) riA*o Aníf ^b^f 5° f^^bcAn a bpón foin 
A^iif V^t* Ariorm A 5 u f AnAÍb úní*o An cín. 

7. 'Ha cuit>eAccA ro, ir éi^eAn 'oo'n i?einmeoin couti- 
eÁ*o cú]\AmAc a t)éAnAiTi An eA^ÍA 50 brÁrrAt) rbio*ó nó 78 

5lúmeAc -óeAjA^, nó rAtAÓAn aja bic eite 'oe'n crAtriAit pn, 
i n-A cum CAÍAitri. THÁ cÁ reAn--oorriAfAc Ai^e, nó Lat;- 
poncAc 1 n-Aj\ seA^nAt) mow, ir -oeACAin "oó a ^cow^beÁit 
f Aon ó f AlAÓAn, 50 hÁinij;te 'fAti jrógmAn. CAitp-ó f é An 

fAtACAn A §L&n<VÓ Af A CU1X) pOCACAÍ A^Uf meACAn C01T1 

tuAú A^ur ir 'péi'oin x)ó, A^tw é reo a -óéAnAm Aníf &51W 

A]AÍ|* eiLe, mÁ'r |HACCAT1AC é. 

8. UÁ Aot An-:iiAic a^ An cmeÁt caIahíi feo, ní hé 
AmÁw ^Á comne An rA\,AC&n *oo "óíbinc, acc -pÁ cowne 
An caIaiti a teAfugAt). UÁ buncÁirce 'r^ 11 A0 ^ ^T* , °ó 1 5" 
eAnnAib eiLe com ttiaic. §ní fé An caLmíi níor bnir^e 
A^uf níor jrurA te oibniugAt) A^ur níor ]?eAnn fÁ éowne 
An tnte cmeÁib bAjw, acc attiáw An tíon, Aguf §ní ré 
•oocAn "oo'n tíon. 

9. 11í bionAnn An gioU,Acc ir cóin a úAbAinc *oo 
CAÍAm cnéAfói^e A^ur t>o T>omArAc. UÁ An -oomArAc 1 
bpvo níor mó cu^ca t>o btnbceAnnAi^ nÁ An CAÍAm cnéA- 
fói^e. 1 n'oeineA'ó jrógtriAin, nó com Luac Y A geimpeA'ó 
A^ur ir féi"Oin é, upeAbcAn An caLaiti cnéA-pói^e A^ur 
Aic-cneAbúAn é Aníf wr An eAnnAc, acc, t)Á n*oéAncAoi f o 
teir An *ooTriAf ac, miVtp'óe é, mAn beAt) ré tÁn *oe fAbACAfi 
nic nA btiAt)nA 1 n'oiAnó An éweÁit giobÍAcuA ro. 

10. 'Sé An nu*o a gníceAn tei}" An "oomArAc, clArAnnA 
a ÚÓ5Á1L Ann a^iw lorriAineACA a *óéAnAm t>e. Léi^eAnn 
pAt> -po An rmbAt An u-tur^e, A^ur mAn rw cÁ An caIatti 
cinm 'r Ar| eAnnAÓ A$ur f éA*OAnn An ^einmeoin An pot *oo 
cun 50 ttJAÚ Ann. Acc cÁ nío-p mó nÁ buncÁijre AThÁm 
te có^Áib nA ^ctAf. UÁ -peAnbfó^AncAiúe A5 obAin 
nié An geittini"ó *oo f?einmeoin a bjrtnt a cmx> CAtAith 
giotÍAccA mAn bAt) cóin Ai^e, A^iif ní lAnnAnn pA*o 
ciiAnA'pcAb An bit Ain. beinc aca ro An poc A^ur An 
c-Aen A^ur gní pA*o obAin rhón ÚAinbeAc 1 n-Áic An bic 1 
b|?uit An cAÍAni cneAbéA A^uf nA cÍAfAnnA có^ca. 

7. "sttiiíieAó "óeA^g = jlúineAc ifióp, ctúnAc -óeApg. r <9 XXXII.— An itiAomeAC. An tflAomeAC, /., a moun- 
tain near Ardara, Co. 
Donegal. 

AbAiLt, an orchard. 

SeAniAin, clover. 

SpíornAí, spices, fragrant 
plants ; pi. of f pic-f jaa. 

tTlioriAC, nnAHAc, a mine. 

pioji-ceAnc, genuine. 

Lom5if , ships, fleets. 

*OÁ Aoibne, how pleasant 
soever. 

tílAcnAi-ó, youths, young 
men. 

Th'omf aó, proud, haughty. 

p&oitUb (dat.) ; nom. 
pNoilti, the latter half of 
February and the early 
part of March. 

T)orAc, bushy, having 
bushes. 

TJuaIac, entwined with the 
growth of vegetation. 

go rneAttfÁ, (indeed), you 
would amuse (coax). 

ÍTIéic, fat, plump. 

tTltic, a pig ; a play upon 
the word, as here An Tiltic 
also = ITluc JomnA, a 
townland of the moun- 
tain. 

CAinnfiAf> (.1. " pAO pn- 
ionn "), a hart, a male 
deer. 

UuACUIAin = UuATTIAm = 

UiiAX)ihumA, Thomond. 
61L1T), eitic, hind, doe. SliAb LuACfA, Slieve 
Lougher, a mountainous 
district, around Castle- 
island, in Kerry, 

6<ypA TtiiAii)e, gen. of 6Af 
TltlAf) = 6"Af TIuato, 

Assaroe, near Bally shan- 
non. 

tTlAig-oeAn iriA-pA, mermaid. 

1 n-Atn cnuA-ocAin, in time 
of dearth. 

A5 ctnnc fin tloibin fitin- 
léic, at that mansion of 
Kobert Finlay. 

'TIa róotXun Aib, in its heaps, 
i.e. in heaps. 

*OÁ cionncót), being turned. 

Jo tomneAfAc, brightly, 
brilliantly. 

ThnineAc, sore, painful. 

On^Ám, organs. 

UnompAi, trumpets. 

THtiif neAc, precious. 

te nomn An An cf aoJaL, to 
be distributed to all. 

Stnt)e, siege; a cun rtn'óe 
te, to besiege. 

gAobAf , nearness ; An Ay 
n^AobAjí, near us. 

iocflAmce, balsam, all- 
heal. 

A5 f eAÚAig, running. 

'giif bíot) = A^uf bí*oíf, 
and let them be = if they 
were ; bíot), js. form, 
Northern usage. 

1n' f eit)m,in want or need of. 1. tTlotAim fern An tflAomeAc 
'S An AbAilt aca léici fínce, 
A *oci5 feAniAin An ^aó cAoVb *oi, 
A5Uf f píoff aí 50 téi|\ ; 80 Annpn a geot)p^ii)é ^n míonaó 

A -óe^np^-ó ^n c-^inse^T) Fíott-óe-dttc, 

A uci^ bomgir ó tiA nijcib 

Le p'on p Á n-A *óém ; 
fíí'L ]/eo]\u An bic, "OÁ AOibne 
Hac bt?ÁfAnn cu$Ainn Aníor Ann; 
bit) ^nÁrA An Spio|\Ait> Haoitti Ann. 

'S ní bAo^AÍ •oúmn bsic ^An é; 
Dít) rriAcnAit) gA-pcA 'óíomrAc ; 
^f 5^ A f ^ cntnc 'jtia fAoiUlíb ; 
1-p Ann a 5eobf?Ait)e An c-AcnbneAf — 

1r p'on pn 'r ní bnéA^ ! 

11. 
1r cnom "oo^ac *)UAtAC 

Ó t)eAf A^Ur Ó CUA1t) í — 

A tflAomeAc, beinim biiAit) t)tiic, 
Jun cú mo beAbAi-ó btiije ; 

11 í ^ACAr AjMAtTi ^niiAim opc — 

50 meAbti?Á *OAOine uAij-be, 

'S ir méic An tfluc a^ gtuAifeAcc 
AntiAr ó -oo úAOib ; 

bit) An cAinjApAt) Aníor A]' UuActiiAin, 

An eibix) Ar SbiAb LuAcnA, 

b|AAX)Án (^AfA R«A1t)e 

A5 riteat) AniiAf A^iir Anior ; 
bit) An TTiAi§t)eAn ttia|\a a^ ^ttiAireACt 
■£aoi t)ít»eAn $ac ftuAigce ; 
bit) An rAit)bneAr 50 buAn Ann — 

1 n-Am cnuAt)UAin ní bionn *oíc. 

III. 

A5 cthnc rin ftoibín "pmntéic 

UÁ An u-ón btnt)e 'nA róoUlcnAib 
Le -pttiAircib t)Á cionncót) 

go bomneAnAc be ^ném ; 
bit) An pot)A An nA cuim Ann, 
1r conúA bneAgúA mitre ; 
Ó'n cbéin $o *oci$ An conncAf 

1 *ocimceAtt An T7ieAt>oin t Ae ; 81 

Hí'l cnéActnn "OÁ mbéi-óeAt) cinn bocc k 
'íIa cne<vÓAc&ib cé ^un nnrme&c, 
ÍIac LeigeArp&i'óe ^&n rhcntL iat> 

Le himpii)e itlic X)é ; 
Uró ongáin &5U]" cjAompAÍ 
'S^T CtÁi]\pe&cA &n untÁn, 
■píon cé gun muinne&c 

Le |\oinn &n &n cp&oj&t. 

IV. 

'S &5 ceAmpAtt Cottnm n&oihc& 
Ujiáú b&mce&fi cto^ An p'o]\-cei]\c 
T)o tjtópcAib fAbm fíon-binn, 

A cun ptn-óe teif &n é&g, 
Tlí lieA^&L 'oúinn n& pi^nu& — 
l)í"ó pb^iceAp &n Án ng&ob&n ; 
Jun a]\ ceAnn út) coin *oe'n TÍI&011115 

UÁ. Aoibne&r An cr Aog&iL ! 
UÁ uobAji me<NÍA 'r íocfLÁmce 
A5 neAÚAig 'nu&r 50 -oíneAC, 
A teitjeA-ppAf) n& mítce 

'S^f bío*ó A5 "out 5 p A c^é » 
An -pogni&n Linn 50 cníocmn^'e 
£Á *óó 'j'A bbiAÚAin 5*.\n fgíjxe ; 
Ó ne^rii 50 "01:15 5&Ó ní cu^Ainn, 

T)Á rnbíominr m' yeróm ! 

601 n Ó5 TDac tliAltguif ccc. 

I. A *oci5, often pronounced '"ocig. 

Seopc = r ^» r^P" I cmeÁt ; f a , óa|\ 

s^a = 5t^r cA - 

II. buAi-ó = buAt), j\éitn, bA|\j\, bÁt. 
The seventh line also reads : 

'S tiAc TnéAti|\A x)o'n tiiACAotfi a jLua^ocax) AnuAr aj\ t>o éAoifc. 

11 and how happy is the youth who would walk down thy side." 
SiteA'ó = file, feitc, shedding, i.e., moving gently. 
rriAig'oeAn triAjAA =r rnu|vóúcAnn, ttiu|au , óa6 (bjuic). 
SAiiobjveAr 1 ; otherwise r-AnijvAÓ. 
0|ttiA-ócAiT»=c|tt>Ai-ócin ; nom. is either cfiuA-ócAti or cftuAi-óceAn, 

the latter usually in S. Don. 82 II. **lA tTíoUxfVAÍb = 'nA CeA-OUAlt» (Or.), 'tlA flACVOAlb, 'l?A ÓtlApAlb, 

'ha cAnnÁnAib, nA cA]\riAib, in heaps. 
Cionnco-o = cionncAc, ceAnncac, iompó , ó J -lonncó-ó, itompó'ó, 10m 

pÁit, lonncÁil. 
LomneAnAÓ = bonnj\AÓ, .1. foibbfeAc, "ojMcteAnnAÓ. 
bpeAgcA = bjAeAJcA. 
CotitiCAf =: cúncAf, cún"OAf, Áin.eAih. 

'TlA cneA-DAcAió (pron. ónéAÓA, Don.) cé gun. mtfin&AÓ = cé gun, mtn- 
tieAÓ é 'tiA ctieAT)A6Aib, though he be sore with his wounds. 
Another reading is : 

Ó cj\éACCAib Aguf mnineAc, from wounds and sore. 
The nth line also is: be hitnpi'óe f?ij\ An cSao§aiL (.1. Cpiofc). 
ÍV. CL05 Ati -píon-ceinc, the bell of truth or justice. 

Sui-oe, siege = lomfuifce, lowón.uroeA'ó, fofton^jtopc, téi§eAj\; 

a cup fui-óe leif ah éA^, to lay siege to death. 
V^AiceAf = FlAiceAriinAf, neAih, heaven. 
A5 neACAig = Ag nuic, aj jvué, Ag jntic. 
Sgírce = fgíc, fjlAífce: 5A11 fgí-pce = 1 gcóinnui'oe, always, 

continually. 
T)Á wbío!ttuif m' -peróm = t>á rnbeitníp 'nA gÁbA-ó, •oó robei-oeA-o a 
§tiAice AgAmn, t>Á tnbéTóeA-ó jrei-órn (gÁbAT), gtiAiée) A^Aitin beif, 
if we needed it, if we should want it. Another reading is: 
"OÁ mbiomtn'o in' -peiTMn = which we need or want ; t)Á mbíomuij" 
in' f-erótn also = which we used to need. 
[Ó béAÍ-Aicnir SeAJÁin Hi ConAÓÁm, 'f a mbAbb OÁn, Ajuf éAtnomr. 
Ó15 tTIic An 501VI, 1 n^beAnn ^eir-, 1 -oCín ConAibl.] XXXIIL— ATI Í1A pÁlt. CineAtriAin, *oÁn, cyu'oc, fate, 
destiny. 

CofionugAt), coronation. 

CeAnnuf , headship, rule. 

C|ujAT>-fAocAfi, severe la- 
bour, hard work. Cpuicmg, Picts. 
UeAccAipeAcc, message. 
Cajaa-oap , friendship, amity 
UeAiriAip nA tTliue, Tara, in 
Co. Meath. I. TluAir» cuait) Uuaca T)é *OAriArm pAn lopnuAVÓ, 
00 ctnrv mtuncip tia cíjte piti pÁilxe pornpA, mA|\ bi a por 83 

ac a Uuaca *0é "0 An Ann a beic ^birce a-ja $ac rónc rog- 
buniA. T)o teA^AX) ahiac 'n-& ^cóip óeicre caú]\aca cun 
Án*o-r5oi1eAnnA a óun An bun ionncA. T)o ctnn Uuaca 
*0é "OAUAnn reAn món béigmn uaca pém a^ niAn r^oibe 1 
ngAC CACAin -oíob, A$ur if "oóca £;un yÁ^A*0An rnúmceóiní 
A n nA r^oibeAnnAib reo nuAin "oo bio-oAn a$ c]uaUI Ar An 
lonnuAit). 

2. fei bui*óe&cAr com món fAin a^ p'5 nA hlonruAi-óe 
An ÚuAéAib *Oé ID An Ann ^un bnonn ré oncA, nuAin AbícoAn 
An cí imúeAccA, reói*o A-p ^ac CACAin 1 n-A rAib r^oib aca. 
1r iat> nA reóit>e a ruAnA"OAn, An Lia pÁib, cb<si-óeATh 
UoJa LAThpADA, SbeAg bo^A, A^ur coiné món An 
'OaJ'óa. 

3. 1r é ciAbb aca be Lia fÁib " cboc nA cmeAiimA," 
mAn *oo bi ré 1 ^cmeAniAin -oi, 5AÓ Áic 1 n-A rnbeA*ó rí $un 
■ouine *oe CmeAt) Seme, 'ré rm, t)e fbiocc tllibeAT) 6Ar- 
pÁme, a beAt) 'n-A nij An An *ocin fin. 

4. Ú115 Uuaca T)é *OAnAnn An Lia £Áib beó irce&ó 50 
héinmn. 1r An An ^cboic pn *oo cuinci -oinne 'n-A f ui"óe 
An rAix) *oo beicí A5 *oé<vn&TTi Án*o-|uo5 "óe. *Oo cinneAt) An 
cloc 'n-A reAfAih 1 bpÁbár An Áinx)-níog 1 -oUeAniAin nA 
iTh-oe. "OeinceAn m^n An ^céAX)nA 50 lei^eAt) An Lia 
pÁib ^érni ÁcAir Ai]xi 5AÓ cnÁc *oÁ rnbío-ó An ní ceA]\c t>á 
conónugAió mnci, acc 50 brAnrAt) rí 'n-A core, -oÁ rnbA-ó 
nut) é nÁn b'é An reAn ceAnc Vi-a mbeicí a^ •oéAnAni 
nío§ x>e. 

5. Le tmn tfluinceAncAi§ true 6a]\ca a beic 'n-A ní§ 
An éinmn, *oo cuin ré a -óeAnbnÁcAin, 'ré rm, peAftgur 
tTlón, niAC ^AncA, 50 ViAbbAm be rbAiceAr A^iif ceAnnA-p 
AbAinc AmAc *óó fém Ann. T)'imci5 peAngnr 50 h&bbAm 
A^tir fbuAg 1 n-émpeAcc beir. VtiAin ré ceAnnAr nA 
cíne 50 béin *o'éif mónÁn rAocAin if co^ai-ó. ÚeArcmg 
UA1-Ó Annrom 50 n'oéAnrAi'óe ní AbbAn *oe, A^ur rbAiceAf 
tiA cíne ú*o *oo beic Ai^e rém ir A5 a -pbiocc 50 
bnÁc. 84 6. "Oo gbAoiú -pé cu^e ceACCAine, Agtif -oubAipc beif 
" Do ^Iaoi-o yé cuige ce^ócAijAe." 

"A T)Uine cói]i," an feife&n, "if eót *otnc-fe cionnuf 
mAf •o'ei^ig bmne ó x)'fÁ5AmA|A éine. UÁ co^At) A^uf 

CNUA*Ó-f AOCAf CUfCA 'DÍnil A^Ainn, AT^Uf, *OÁ bAff fAm, 

cÁ buATÓce A^Aiíin Af cméAbAib bonbA nA hAbbAn 50 
Léif. UÁ 5<se"óib tia hAbbAn fÁ fiAf A^Ainn. UÁ nA 
CftiicmJ Aguf CjieA.t>A cuhiacuaca eibe ha cíne feo fÁ 
ftnAcc A^Ainn. T)o cuiffeA'ó fom cín nA hAbbAn Af a 
bonnAib, mtinA rnbeAt) An c-Aon ftm AtiiÁin." 

7. "A^tif cAi*oé An fU*o é pn, be-o' coib?"Aff An 
ceAccAi-pe. 

"UÁ," A|\fA peAfgtif, "SAetnb nA hAbbAn a beic fÁ 
cÁm A5 rnumuif nA héifeAnn. 1f fo-bAo^Ab tiorn 50 
mbeit) An cÁm feo 'n-A huAbAc of Ainn 1 ^cóniniii-óe, mAn 
nAÓ ftnbrnÍT) bÁiX)in ája nxxSÉAin be co^At) *oo feAfAiii be 
fbuAiJnb oibue nA héifeAnn." 

8. "An fivm nAc féi"oin a T)éAnATTi be neAfC, if féiT)in 
a "óéAnATii be fcuAitn," A]\f' An ceAÓcAine. 

" Cionnuf é f m ?" Af f a feAfguf . 85 

" ÍIac é *oo •óeAnbnÁCAin-re TTIuinceAncAc acá 'n-A 
Ájvo-níg An éinmn ?" 

"1r é, 5&n AtrinAr; feAn rriAic A^ur -pi UArAÍ onónAÓ 
ir eAt) é, j?Á mAn bA 'OUAb x)ó A^ur é teAóc ó TIiaUI TIaoi- 
giAtbAc." 

g. "1r p'on 5AÓ nít> T)Á n-AbnAin 1 -ocAob ITItMnceAn- 
CA15," A]tr ' An ceAccAine. "Acc nAÓ féA*oj:Á-rA ce^ccAine 
a cun A5 cjaiaUI Ain, be hmnrm ido niAn acá biiAit)ue 
a^ac An ctnriAccAib nA hAbbAn 50 béin ; 50 bpinbceAn 
a^ lAnnAit) ní AbbAn a 'oéAnATh "óíoc, acc z^un miATi beAC 
é "o'eiceAC x>e h&]\\\ An oíji a beic f Á cÁm a^ Á]vo-]\í§ tiA 
héhneAnn. 1T1Á riiAineAnn cion T)Á áeAnbnÁCAin 1 ^cnoi-óe 
itluinceAncAig, cinnpt) ré rcA*o beir An gcÁm reo." 

" 1]" rriAic An r mAomeAt) é," AnrA "peAngur. "A^ur 
ó'r ctirA bA bun beir, ir cuta a béAnfAf An ceAccAineAcc 
uAim-re 50 *ocí Ánt>-ní nA héineAnn." 

10. Tlíon fCA*o An ceAccAine 50 "ocAim^ ré 50 UeAiii- 
Ain iriAn a nAib HltnnceAncAc. X)o mmr ré a r^ÓAbA "óó ó 
cúir 50 *oeineA*ó, nÁn itiaic be peAn^ur, a -óeAnb|\ÁÚAin 
fém, a beic 'n-A ní§ An AbbAin, *oe cionn í beit ]:Á cÁm a§ 
Án"o-ni'5 nA héineAnn. 

11. " tlÁ bío-ó AicneAc Ain 'n-A tAob r Ain," AnrA 
ITItnnceAncAC. "flí beiú cÁm *oÁ LeA^A-ó -peArnA a^ a]\d- 
]\íg éineAnn An itiumncin nA hAbbAn. bA tíiaic biom-rA 
peAn^ur a beit 'n-A ní§ An nA cníocAib a buATó ré AmAÓ 
le neAnc a clAitniTi -pém. ílí lAnnpyo Ain acc connnA-ó a 
ceAn^AÍ biom-rA 50 mbeAt) é\\\e A^nr AbbA t)'Aon- 
buiúin 50 bnÁc 1 ^con^nAtri, 1 poccÁin, A^ur 1 ^CAnA^OAf 
Le céibe. A^uf nut> eibe, ó'r *oume x>e cbomn ttlíteA*ó é 
coTÍi mAic Uom -pém, cuip^eAX) An Lia f&it 50 bAbbAin, 
50 nt)éAncAn ní AbbAn t)e innúi, A^nr beit) a fbiocc 1 
^ceAnnAr nA hAbbAn An y&ix> a belt) Aibne A5 nit A^uf 
cninc 'n-A feArArii." 

12. *Oein ugDAin Áinijce ^tin ^An An Lia pÁib 1 
nAtbAm 'n-A xnAit) fin 50 t)cí Aimpn An cóad eA-obAiiit) 
a beic 'n-A ]\íg An SArAnA ; 50 "ocuj; reif eAn teir 50 
SAfAnA í, A^tíf 50 bf uib rí Anoir 'rAn ^cACAOin níog'ÓA 1 
n-A rtn-óeAnn ]\í SArAnA be bmn ha copónAÓ a -óub ai|\. 8G 

TDein ug'OAiH eite 511H cu^ax) ah Air 50 hÓipmn i, 
A 5 U T 5° bruit T 1 te feicrmc j?óf 'h-a reArArii 1 x)UeAiHAin 
ha TDi-oe. 

I. Airo-r^oileAtitiA = Á|At)-'P5o'LcACA, Ájvo-fjgoitce. 
4. 'H-a COfC = 'n-A fOfC. 

11. AlC|AeAC = CACUJAT), A1C]AeACAf, AicniéAÍA. 

12. Ajv Aif = cap A1[\ ca]a ti-Aif. £eicpnc = jreiceÁit. XXXIV,— An T)íbinúeAC ó éimnn. Líohha-ó, deluge, drenching 
from heavy rain. 

UÁin, mean, shabby, worn. 

S^iortriAH, wearily. 

blém, groin, side or brow 
of a hill. 

S^e^vo, /., bleak place; r-Ao 1 
btéin cninc ha ■p^éip'oe, 
under the brow of a bleak 
hill. 

*Oio5]\Aif (-oiognAir), zeal. 

SubAÓAr, joy, mirth, plea- 
sure. 

Ápur mo cuirm^ig, a dwell- 
ing to shelter me, a roof 
to cover me. 

fiAt>-puic, stags, deer. 

A^ f ÍO]\-cLeACCAT) VAOH- 

cleAr, constantly prac- 
tising noble feats. fAotcoin, wolves. 

tTHn-fsoc, a beautiful tender 
blossom or flower. 

Caoih-chuic, gentle or sweet 
harp. 

•OÁ 5teAfA"o, when tuning 
it. 

tin, freshly, copiously. 

CineAtTiAin, fate. 

1Tlo torn ax) tuAin, my eter- 
nal bareness, my con- 
stant affliction. 

tlAoi-úeAncAcc, infancy. 

SógcAf, delight, pleasure. 

1pÁit>, prophet ; also poet. 

A TtiogAin ha bócnA, thou 
Queen of the Main (Sea). 

LionitiAH, numerous. 

50 pc-rhiLir ceóttTiAH, con- 
stantly sweet and musical. 1. ÚÁH115 cum ha ccoi-oe *oíbinceAÓ ó Cipinn 
bí tíoHHAt) ha rpéine ah a éAt)Ac bA ÚÁ1H ; 

1r r^iofttiAH *oo cAoineAt) a cíp 'r é 'h-aohah, 

'Sah oit)6e haoi 1 0tein cninc ha fgéintDe ^ah r 5ÁC : 87 

"Oo toi a núíl A^ur incinn 50 cnumn An An néAtcAn 
"Oo cu5^t> por An L&e -óó An 1npb n^ péile, 
tTlAn a ^cAnAt) ré te "oío^nAir a cnoi-oe reAl ^n DneAcc 
rAin, 
" fouAit) A5tif cnéme teAC, a éine 50 bnÁc ! " 11. 

"1r cnuAg í mo cúir," an An f5iú l ntm5 bocc céArcA, 
" gAn rubACAf nÁ fAereAm ó pém nó ó 5Á0 ; 

ílí'l Ánur mo cumuAig 1 -ocniúcAib An crAO^Ait reo, 
fiAt)-puic ir i?Aolcoin 51Í) -péi-oin teo 'fA^ÁiL ; 

tlí feic]reAT)-pA coit>ce An coitA clucmAn cnAobAc, 

niAn a mbíot) mo fmrin A5 fío|A-cleACCA"ó rAon-cteAn . 

X\\ cuinfeA-o btÁt nÁ mín-r^oc a|a mo cAoin-cntnc *oa 

^tÓAfAt), 

'S m' buAitfeAt) a coatda An ' 6inmn 50 bnÁc'l III. 

O! a Cine mo *Óúicce! cno *oubAc ir cif> cnéi^ce, 

f fnbAC im]^e mi' néAÍAib A5 péACAin *oo cnÁgA ! 
&]\ múr^Aitc 'rAn "oúicce yeo ir ún pUm -oéAnA, 
gAn fúit, ne x)ub -o'éiUom mo Jaoíca 50 bnÁc : 
A cmeAiTiAin -oonA cnuAió ! An topuigeAt) cuAint) fteA^, 

tJAin éi^m, 
"Oo'n cín rm An cruAincir, $An buATÓneAt), ^An bAogAÍ 

tDATTI ; 

Oc ! mo tomA-ó tuAin ! ní luAir^-peAt) mo ^ga^a; 

ttlo cÁin"oe, cÁi"o cjaaocca nó a^ ^eiUleAt) *oÁ nÁmAit). IV. 

CÁ bpuit *oopAr m'Ántnr bí lÁitti |tfp An 5C01IL 5^if ? 

A cÁinue 'r a riitnncin, An "oíc nib é An LÁn ? 
dn mÁÚAin cu^ pÁinc A^ur ^nÁt) *ÓAm im' nAoi-óeAncAÓc, 

1ló bnÁUAtn mo cnoi'óe 'f c1 $ 1 f 'oít']'® 'tiÁ các ? 83 

UÁ Ati c-An&m yo mo tineoLsnn te bnón 5ui|\c A5 cpÁg- 

c<mi ; 
CÁ bpmt ^noif An fóg fMti but> 'ÓÓ15 tinne Tj'f&gÁit 

Oc ! -pitim ctnUle&T) T)eo]\^ ^&c tó m^n &n rnb^ipcig, V. 

U<n|a ^&c uite ^m<Noine<N"ó tjá mbím-pe 1 ngpÁt) teip f 
"PÁgAnn &n guióe feo 'f me A|\ incnin &n bÁir, 

A5 €h|Ainn, do cÁirn-^e &\\ yÁn u<mci, a]\ "oíbinc, 
A5 mác&in mo fin^e&u, 'y a$ cju'c cipc ah fÁit) : 

Jo mb&t> gtAf ia"o "do TTiAigeAnriA, a llíoj&m n& t)ócii&; 

^o mb&t> neA]AcrriAn nvo tjo f&oice, 50 mb&t> Uonrhón 
tjo ftóiijce; 

50 mb^T) f<voA beii) x>o c&oin-cntnc 50 pt-thiUf ceob- 

111A]\, 

A é\\\e mo ™úijAtiín ! & Ói|\e 50 bpÁc ! " 

Se&gÁn Ó CoiteÁin 

•OO CU1J\ 1 HjAe'Óltj Af Atl 1TlDUn-béA|ALA X>0 

f£|iíob ComÁf tttAC CÁilín. 

I. "OíbipceAÓ = -oíbeAixcAÓ ; the latter is the better form, though noV 

occurring in the poem. 
The second line also reads : 

A "oIaoi -jrl/mc ó'n fpéi|A ij*a oa-oac ó'n ája, 'his tress [of h:iir] v/et 

through exposure to the air (sky) and his clothes through the 

slaughter of the battle-field.' 
S^cijYoe : r-péij\e also for this. 
lléAÍCAH = ^óaLc, |\éAÍCA. |\éiLceAnn, juaLc, star. 
•Ojaóacc =t>Án, tAOit), poem, lay. 
Jl. S5iúi|\im5 = -ootiAii, CjMjAJÁn, cjvoc, wretch, wretched person. 
■pAefeAtri = -pAOifeAiii, yAoifeA'o, relief. 
1 -ociMÚcAib^i ■ocío]ACAib, in the lands or countries. 
The natural order of the fourth line is: Cé féi-oi^le pA-ópocAib if 

le -pAolóonAib é •o'-pAJÁib. 

CtuCTr)Af\ = céA^AjAAC, -pÓJAtTIAll, peArjAlf*, ftU1AT)lílAJ\, piíOmAttlAll 

ce, snug, cosy, warm, sheltering with warmth. 
ITT, Cuaijvo = CUA1JAC, |\uai5, eeilToe. 

U^aocca = c^eAi'g^cA, ieAgcA, clAOit)ce, overthrown, overcc e. 89 

IV. LÁitfi nij* = lÁnn leif, beside. 

An •oíc nib = ah t)ic Lib, do you feel it a want, do you pity ? 
■OpeobAnn, gpl. of 'opeotAnn = "opólAim, intestine ; pi, = entrails 

but poetically ' heart ' ; mo "oneobAnn, of my heart. 
UpÁgcAn = cnÁjóAmu, cnÁjAt), ebbing. 
V. SinAomeAt) (rmuAmeA-ó) = fmuAniciugAt), rniAOi'ciugA-ó. 

"Oj niAijeAnnA (tiiuijeanna, i.e. to be so pronounced) = -oo ttiÁ^a 

•oo triACAini. 
A UíogAiíi ha bócnA =s a D^m nio^Ain nA £Aippz;e. 
"Oo fAoice = c'AOf eAl/A-oiiA, thy learned people, literati, but 

fAoice also = cupA-óA (ctipAÍ), gAifgi-óij, heroes, champions. 
The sixth line also reads : 

50 rnbA-ó f At)A bei-ó -o'pop-clAnn aj riop-cleAccAt) ^pópcA, 'may 

your true children be always practising sports.' 

[TJo CAtiAt) be rAOi uAfAÍ a cinpeAt) An loniiApbA-ó ó n-A tip -ouccai) 
^ny An gcómjliiA^Acc Á-óbAil -oo cum 1 inbbiA'ÓAin 1798 (feACc gcéax» 

Véó^ "OCA A llOCC). 

An lonnApbo/o = An t>ibinc. 

Conif 1 ma|*a6c = cóiriiéip£e, éipje AtnAÓ. 

"Uo 611111 = t>o 6^11115 cun cpíce, x)o cuic awaó ] 90 XXXV.— A1Ctni éAttlAlt. Aicme, ' order.' 
CnÁis, claw. 

T)o néin fti^e ttiAineAccÁÍA, 
according to mode of life. 
CaIa, swan. 
IVhAnAc, 'family.' 
é&nt&ic An tnrge, water- 
birds. 
SnoiceAnn, reaches. 
ttft éAn a$ "out An c-Aen, 
there is not a bird that 
flies. 
Cé ir móit)e *oe, T)iombAince 
•oe, acc, except, besides ; 
1 n-éA5tn&ir, 1 n-ion^nAir, 
reACAf, are sometimes 
used rather similarly. 
StnbbionACA, pointed beaks. 
éAnÍAic mons, marsh-birds, 

wading birds. 
Strife, a slow stream where 

water-plants grow- 
An cnucAc, the curlew. 
An n&oi;^, the snipe. 
An conn f snéAóó^, the heron. 
CneAbAn, woodcock. 
peiteAtiiAinc, adaptation. 
ÁiceAÓA i mbíonn a *ocac- 
Ai£e, places they frequent. ScnApA*oóiní, •oneApA'oóiní, 
•oneApA-oAeini, gnApA- 
■oóiní, ' climbers.' 
ÓAnlAic ctéice, roosting 

birds, perchers. 
S^eiceoiníb, haws. 
1r buAine a cActngeAr nA 
rcnApA*oóiní inf nAcnAnn- 
Aib, the climbers inhabit 
the trees more continu- 
ously. 
CoLL&t), boring, piercing. 
AtlcnACA, cliffs. 
lonA-o cóttinuit)e, dwelling- 
place. 
Se&b&c, hawk. 
1ot,An, eagle. 
6 Anisic f ÁiceAlÍA, ' birds 

of prey.' 
In^ne, talons. 
éAntAic icneAc, soil birds, 

1 scraping birds.' 
CeAnc fnAoij, a grouse. 
Cotm, a dove. 
UjiA-óAn, a corncrake. 
Pacaja tnf5e, pAicniT/5, a 

partridge. 
é^nlAit neACA, running 
birds. I. Or cionn feAÓc míte cmeÁL Áini^ce é&n AtmbnA- 
rriAn a beic Ann. UÁ corAriitAcc trión a 5 cmx) t)e nA 
héAnAÓAib te céite 1 n-A n^ob A^ur 1 n-A ^cnÁi^. 1p 
ionnt)AiTiAit 50 mbíonn •oéAnAtTi Áini§ce An An nsob A^ur 
An An $cnAi5 *oo réin ftige rnAineAccÁÍA An ém, Agur vo 
néin nA hÁice 1 ^coctn^eAnn ré A5 rotÁtAn a beAÚA. 91 

2. 1r cweÁb Áini^ce ém An ^é, A^ur ir cmeÁt Áijugce 
An eAÍA, A5ur if 'oe Aon rhiAnAC AmÁm An *oÁ éAn. UÁ 
cúi£ TTH&riAC éAnÍAic a cocingeAf 'fAn uir^e, A^ur Áinim- 
ceAjv éAnÍAic An mr^e mAn Aicme AmÁm *oe éAntAic An 
•oorhAin. 

3. peicceAn 50 teon éAnAÓA ^oe'n Aicme rm An f^inn- 
51b A^ur aja tocAnnAib A^ur An AibneACAib nA héineAnn, 
A 5 fnÁTTi An ah uirge a^ur a$ folÁúAn Ann. tlí flmcAnn 
An c-uifge a ^ctúrhAÓ. T)oinceAnn An c-tnrge tn'ob ^An 
iat> a ylmcAX). UÁ XDéAnATTi An teic An a 5CJIÁ15 feAÓ 
A^uf éAnÍAic nA CAtmAn. S]\oiceAnn An cnoiceAnn ahiac 
itnn inéA]\A nA cnÁi^e, ^ur f 0511 Ann rm "oóib A5 pn&m. 
ílí'L éAn a^ *out An c-Aen a bytnt An -oéAnAm rm An a 
cnÁi5 acc AinÁm éAtilAic An tnrge. 

4. bionn 5111b LeAÚAnA An éAntAiú 'oe triiAnAc nA 
Iaca, rriAn ca An Iac, A^ur An ^é, A^ur An eAlA. Stub 
bionACA a bior An cin-o rriAic •o'éAntAic An tnr^e a bjrint 
ye 'oe itnAnAc ionncA a •out *ooirhin ]:aoi tnr^eA^ rotÁúAn. 

5. CAnlAic mon^ An t)AnA hAicme éAntAic. Coctng- 
eAnn riA*o 1 mon^Aib A$ur 1 n^tAirib A^ur 1 LéAnAÍb f 
n-Aice AibneACA. 1r *oe'n Aicme rm An nAorg Agur An 
cnucACj A^nr An conn r^néAcó^, A^ur cneAbAn An 5111b 
fA*OA. UÁ a n^tnb A^ur a ^corA A5 reiteAiriAinc *oo nA 
1iÁiceACAib 1 mbionn a pc&CAi§e. J^ib t A "° A ÚAnAióe acá 
o|\ca, A^uf ca fAt) x)Á néin 1 n-A buingnib, 'fA 5CA01 50 
bréA"OAnn riA"o riubAÍ 1 mon^Aib, A^ur a n^uib a fÁÚAó 
ríor 'f An tnrge a$ conAmeAcc piArc. 

6. ÓAnlAic cnAnn An cnioiiiAX) hAicme, A^uf An 
ceAcfAiriAX) b Aicme, niAn ir féioin *ÓÁ Aicme a t)éAn&ih 
•óíob, 'fé fin, fcn&pA'oóini A^uf éAnÍAic ctéite. Cocui^- 
eAnn An "oÁ Aicme mr nA cnAnnAib. UA^^nn pA*o fUAr 
A|t r^eiceoiníb,* A^ur An f íobcAib A^uf aja péirab. 

7. 1r biiAine a cActngeAr nA rcnApAtióiní mr nA 
cn MinAib nÁ An 6111*0 eile. U15 teó fmbAt fiiAf An ÚAob 
An cnAinn, niAn ir é An caoi a b]:uib méAnA nA cnÁi^e 
ontA, péine *oe nA méAnAib cAob ciaja, A^np An peine eibe 

* SseAcóitií if beAÚA -oóib, ciseAnn fiAtD 1 t>zí$ &# r^eAéoiníb 92 

AmAC. bíorm b&\\\\ $éAn A|t a n^ob, be 50 bréA-oAnn p>vo 
caij\c An cnAinn a coUIa-ó A5 cónAiúeAcc piArc. 

8. 11í cocingeAnn nA héAtibAic ctéice mr iu cnAnnAib 
com buAn pn ; céii)eAnn pA-o cajic An ruo tia n5AnnAncA 
A5 rolÁCAn "oóib rem ; A^ur An uAin a bior a rÁic icce aca, 
CA^Ann riAt) cun *oin A^ur cun rAf5Ai-ó An f^Ác nA ^cnAnn. 

g. ÓAntAic aíIc]\aca An cin^eAT) liAicme, 'ré pn, An 
Aicme a mbionn a n-ionA*o cómnuTÓe mr nA hAttc]\ACAib 
An nór An creAbAic A^ur An iotAin. OahIaic rÁiceAttA 
Ainm eite "óóib, uian ir An 5AC a bréA"OAnn riAt) a iriAn- 
bu^At) "oe éAiiACAib, A$ur "o'uAnAib, A^ur "oe mionn- 
ÁnAib, A^nr *oe 5ij\|\pAT)ACAib, acá a "oci^eAcc rtJAr. 
5tnb cAtiu, A 5 U T iri 5 1ie cattia tÁix)|\e a bior opcA. 

10. 1r tad nA héAnÍAic rÁiceAÍtA nA héAnÍAic ir 
^éine ArhA]AC 'va *oomAn. "11a cni AtriAnc ir 5éi|\e An bic, 
AiriAnc ioIai|a 1 ^ceó, AiiiAnc con 1 n^leAnn, Agur AiiiAnc 
mnÁ ói^e A5 oineAccAr." 

11. &AnbAic icneAc An reireAt) ViAicme, 'ré rm, tiA 
héAnbAic a fgniobAr An CAtAm a$ rotÁÚAn Ann. UÁ a 
^cnÁi^eAnnA T)éAncA An An r^niobAt). 1r mó -oe pubAt 
a gnionn pA*o nÁ éAn-Aicme eiie "0Á bruit Áinigce A5Ainn, 
A^ur ir lonn-oAiiiAit 50 mbionn poncÁm mAice tÁix)|\e x>e 
corAib rúcA, a^ reiteAiriAinc "oo'n cpubAt. 

12. 1r "oe'n Aicme rm nA ceAncA A^ur nA ceAncA 
rnAoig, A^nr nA cuitm, A$ur nA cnA-óAin, A^ur nA ^acajta 
tnrge. fli bionn , oAiiiAib eitcneAc itiaic A5 éAUACAib *oe'n 
Aicme reo, cé cÁ euro *oe nA cotmAib 1 n-mnme coat) mite 
'f An UAin a 'óéAnAm. 

13. é-Anbó,ic neAÚA An reAccmAú hAicme. Hi éijug- 
eAnn riA*o 'rAn Aen An nór nA n-éAntAic eite; acc cómnó- 
cAmir fiiAr be cA-pAtb nÁrA A5 |\ic An An caLatti. 1nr 
nA cio|\CAib ir ceó 'rA •ootiiAn a coctn^eAnn riA-o ; ni 
coctngeAnn Aon cui"o aca 1 n6inmn. 

3. ClúiriAc = clútfi, clunrijAeAC (/.). A5 "oul ah c-Ae|\ = A biof aja 
eiceoi^ = A|\ An -ooiriAn. 

4. "Lac = Laca. "Laca = "Lacah. 

5. r ei ^ eAn ^ Airi c := fój\A6, yói|\pcin,oineAifiAinc. 3 U1 ^ F^oa úAtiAi'óe 

^= gobA -pA-OA CA11A1T)e. 

7. CiAAiinAib = cnAinncib. C-iinc = o]AoiceAiin. 

9. éAnbAic AbbcnAcA = ém Aitte. ToLaija == ioIua. A •ocijeACc 

fUAf = A j^COCUJAt). 93 xxxvi.— ton T)ome An cAinn. ton, 'ooc. turn, male black- 
bird, now more commonly 
ton mib. 

"Ooi]\e An CMpn, said to be 
" Derrycarn, in Co. 
Meath"; there is also a 
place of the name in Co. 
Leitrim. 

bit, world. 

Tn&i-ps nAc éifceAnn nif, 
woe to him who does not 
listen to it. 

nóin, none, a canonical 
hour. 

1 ^cnfc "LocL&rm, in the 
land of Scandinavia. 

S^oLgÁine, the sound made 
by a blackbird, often when 
disturbed ; \ 50L, a shriek 
-f- $Áine, laughter. 

btiicne, bellowing. 

An -OA1TT1, of the ox. 

AitL TiA ^C&on, Berry- 
mount, in Tomregar 
Parish, Co. Cavan ? 

toe ha -oUní 5CA0I, Lough- 
nadreegeel, near Bally- 
jam es duff, Co. Cavan. Ce&ncA f|t&oic f female 
grouse. 

pexvog&it t)obnóin, the 
mournful whistling. 

CnuACMn Ctnnn, Rath- 
croghan, in Toberrory 
townland, Elphin Parish, 
Co. Koscommon. 

T)|\uim T)Á Loc, Druma- 
lough, in Co. Koscom- 
mon ; there are two lakes 
in the townland. 

Jte^nn n& bfu^ú, Glenna- 

woo, in Co. Sligo. 
Longoijie, cooing. 

Cnoc n& S5oc,Flowerhill, in 
Cloonoghil Parish, Co. 
Sligo. 

Jle^nn C&om, Glenkeen ; 
there are many places so 
named ; one in Murrisk, 
Co. Mayo, and one near 
Rathmelton, in County 
Donegal, are the most 
likely, as being near the 
coast. 1. bum pn, & turn T)oine An C<M|\n! 

ílí cu&L&r 1 n-Aint) Y An nibic 
Ceól bux) binne 'nÁ -oo tut 

A^ur cú -pÁ bun -oo nit». 94 II- 

<\on ceób ip binne pÁ'n mbic, 
ITlAip^ nAC éijxeAnn -jai -p $o poll,, 

A tine Appbtnn nA 5CI05 rnbmn, 
'S 50 mbeApCA Apíp Ap *° "óm. 

III. 

A5AC, rriAp cÁ A^Am pern, 

T)Á mbeic •oenhin fgéit An eoin, 

■Oo-JeAncA -oéApA 50 -oiAn, 

'S ní biA-ó ú , Ai|\e An "Óia 50 póiU 

IV. 

1 5C|\íc LoótAnn ha ppeAfo 1150pm 

fuAip rrtAC CniiiAitt tiA ^copn nt>eAp5 

An c-éAn "oo-cící Anoip — 
A5 pm a f5éAb "otnu 50 'oeApfo. 

V. 

*Ooipe An CAipn An coibb út) ciAp, 
1TIa]i a n-oém-oíp An £iAnn pop ; 

Ap Áibte V Ap CAOiiiie a cpAnn 
'SeAt) x)o cuipeAt) Ann An ton 

VI. 

S^olgÁipe turn *Óoipe An CAipn, 

búlépe An T>A1TT1 Ap AitL nA ^CAOp, 

Ceót té' ^co'obA'ó ponn 50 moc ; 
l^ACAin ó Loc nA *oUpí ^CaoL. 

VII. 
CeApcA ppAOic nm CpuAÓAin Ctnnn; 

peA*05Ail -oobpóm T)puim Dá Loc ; 
JJoúa pioÍAip §^ irm nA bpuAÚ ; 

Longoipe cuac Cnuic nA S50Ú. 95 VIII. 1r $Air\ fiot&in c&oió riA fe<M/cj; 
C&inrn n& ^con A5 cjn&Ul 50 1110c 
ifce&é ó cnáig ha ^ctoc TToeA]\^. 

IX. 

An cnÁc tDo rh&in pionn 'f An £i&nii, 
T)ob' Ann^A teó fli&b 'nÁ alt ; 

pÁ bmn teó--pAn -pintle ton ; 
JotA tiA ^cto^ teó níon bmn. 

LAoit) pi&nn&i'óeAct^. 

I. 1 ti-Airvo 'pAn rnbiú = 1 gceArin 'p An -oortiAn, 1 n-Áic An bic. 

II. tlir = beir. 

A if»ic Ajvpttnn = a true CAlpj\uinn, thou son of Calpurniaa C# 
St. Patrick. 

III. "OeirVnn = DeAnb, pnmne. 
" "Oo-JéAncÁ = -oo f itpeÁ. 

"OéA|\A = T)eór\A. 
ní biA-ó = ní beA-6, ní béi'óeA'ó, 

IV. SneAb = rnuc, rnucÁn. 

TIIac CurhAitb = ponn mac CutfiAitU 
V. 'POfzr: TTAt), CÓrhntJ1T)e, fgíÓ. 

VII. polAin = io1ai|\, ioLnAi§. 
VIII. CAi|\m = cAnm, cojunÁn, pnAitt, 
IX. pÁ = bA, bu-ó, was. 

•pui5te= 50CA, voices, note?. 
The last line in the natural ordr? .--> 
nion bmn teo 50ÚA y.jl gcvo>). 96 xxxvii.— AtrttngeACA ins An citt. 1p ciJi^ponAits. the most 
intelligent. 

*Out cun "oeAcn&ccA, getting 
harder or more severe. 

OpAcÁn, teice, pnAi]'eAC, 
PF Ai r5 e > porridge, stir- 
about, gruel. 

éi^mceAc, éi^m, some. 

UnnA-óAncA, strong, vigorous. 

UobA-^. cobACA, cArnbAC, to- 
bacco. 

p^ippn^, tíonriiAn, numer- 
ous. 

A^ p^At)Al<M§, a$ j?eA*05Ait, 
whistling. 

Uui5beÁib, cm^rinc, CW15- 
f m, to understand. 

*OomeAnncA, ftmc f eAncAn- 
n&c conpA-c-Ac, very rainy 
and stormy. 

peAnrÁil, parsley. Leicir, iettuce» 

Spíonó^A, rpíonÁi*\ rpnui- 

nÁm, gooseberries. 
gAnivóA'oóineAcc, gardening. 
CÁt, CAbÁirce, ^AbÁi^ce, 

cóitir, cabbage, kail. 
bActo^Aib, beAn^lÁnAib, 

dpi., buds, sprouts. 
péitiocÁm, -péiteA^Áirijtíbí- 

ní, moths, butterflies. 
póinrcineAc,oineAiiinAC,i?ei- 

teAtrinAc, suitable. 
pionnfuAcc, jrionnf-UAn&t)- 

Ar, coolness, cool. 
Concó^, cntnceo^, f^eAp, a 

hive. 
beAcó^A, beAÓA, meACAm, 

bees. 
btnVbín, btntín, butó^, 

loaf. 
SuAicce, mixed, kneaded. 1. T)o néin bAnAnitA r,& nunnncine ir eót^i^e A^tif 
ir ctn^ponM^e, cÁ fAOjjaX cjuiaiú noirii ^einmeoiníb nA 
heineann. Úiocpvó -óó j;tm niAn -peo a beAt> nó nAÓ 
eA-ó, acu if cmnce 50 'ópuiu ré at; T)ub cun 'oeAcnAOCA 
^ac btiA-óAin beAÚA a *óéAnArh mr An cuit> ir nió *oe 
cíopcAib An -ooniAin, A$ur ní'l lon^AncAf An bic t)Á 
mbeAt) ro aiíiLait) 1 néinmn rriAn An 5céAt)nA. 

2. Corn t?A*0A A^ur bí An ^eAn-gnÁr An bun, ní nAib 
nA -OAOine ]:aoi riiónÁn corcAir. bí'oír rÁrcA te bnAcÁn 
a^uj' bAinne, mAi"om A^ur cnÁcnónA, A^tir pocÁcAÍ A^tíf 
AnnlAnn neAtricorcArAc éi^mceAÓ 1 LÁn An L&e. ir 
cmnue 50 nAib riA-o bÁit)i|\ búúriiAn tinnA-ÓAncA a]a An 97 

cocu^At) ro, i b-jrAO níor LÁfOine, *oo néin bAnAmbA nA 
reAn"OAome, nÁ niAn cAmAit) Anoir. bico mm ccnnce, 
rrnn cnmcneAccA A5iir nA pocÁCM' aca yem. 

3. TTlAn An ^cé^vonA bíoi) inbeACA, 1m, mtncfeoib a^uj- 
bAmne aca, o^ur ní jiAib ye •o'pACAib 0|\ca •oul cun An 
cpopA fÁ comne Aon ní"ó CAob Amtng *oe fnÁÚA-OAib 
A^ur "oe biojiÁnAib, mtmA mbeAT) copn-fcAn-oume a beAt) 
A5 cAiteAih uob^c. flion clj^a-o mm buixje 50 coicceAnn 
cun nA cine reo, 50 T)cí Aimrin An 'onoc-fAogAi'l, rA 
btiAt)Am occ mbbiA'ónA oéA^ A^tir a bocc if X)Á pceAt), 
put) if 50 fiAib beA^Án 01 a$ ceAcc ó'n bbiAUAin 
1831. 

4. bíot) nA mnÁ A5 piíom ^ac Am a bj?A§At> pA*o 
jtaiVI. t)i An ob&nn A^ur An lion aca fern, A^ur nt 
jiAib ceinc nÁ cbu-o oa cAiceAm aca, nÁ a$ a ^cmt) feAn, 
nÁ A5 a ^cbomn nAc rníomAt) A^ur nAc nDÓAnAt) 
riAO. bí nA pgeADÓip f&inpnj; 9 y& cin A$ur bi 50 
beón cnbne be fÁgÁib aca. Oiot> nA -pin cói]\igce 1 
n-éAt)AC nA ci^e A^ur nA mnÁ mA]\ An ^cOATDnA. 

5. 'SAn Am rm ní bioo piAn nÁ píolÁit), -oemeAt) nÁ 
■oó^A'ó cnoi*óe o-]\ca, acc nA mnÁ a^ ^&bÁib cecob a^ n^ 
cúinníb A$ur nA pn a$ -peA-OAt&ig 1 ^cionn a ^cuit) oib|\e. 
tflAin nA T)Aoine c]\ío An cín An An "0015 -peo 50 "ocí pÁ 
cuAinnn *óÁ póe<yo bbnvÓAm ó fom A^ur ir funur a 
cui^beÁib nAÓ nAib cun AmAÓ aija^id onÚA, mAn acá 
Anoir, ^ur $u|\^b éi^eAn *oo nA -OAOimb níor mó fAO- 
úAin a -óéAnAm Anoir nÁ mAn tjní-oí-p An c-attí pn, mÁ'r 
miAn teó beACA a fAocnngAX) "óóib jréin. 

6. Acc -oeAnfATo cuio aca, " Catoó mAn ir y éit)in 
bmn níor mó oibne At)éAnAm ; nAc bpuibmi-o A5 t)éAnAm An 
nDícitb?" UÁtDAome acá a^ obAin 50 "OiAn •oíceAbt^c, A^n-p 
cÁ T)Aome eibe íiac bfinb. C15 An c-eAnnAÓ ^o DeineAt) 
y ógmAin ní'b Aon bocc be fÁJÁib An An *oói§ a n-oibni§- 
e^nn riAX), acc Ar pn 50 beAnjA^c Anír, ]:a]\ao|i, ir no-be^ 
a §níor cult) oíob, A^nr f AoiljreÁ 50 n-oibni^eAnn pA*o 
An nór nA mbeAc, a^ -oéAnAm f obÁÚAin 'rAn f ógmAn ^^uf 
t)Á cAiceAm 'ta JeimiAeAt), ^^n -pAic eibe a^ cun buAi-ó- 
eAntA opcA. 

4 8 93 

J. tlí mAn ro bA*ó coin *oóib. UÁ mónÁn t>' oibneACAib 
a^ )?AnAcc beir An geimneAT), nAÓ nAib pAibb An a n*oéAnAm 
iirp An crAmnAt). UÁ buAbAT) AnbAin itrp An p^ic-bob -pÁ 
comne An ÍAe *oomeAnncA, A^ur Vpe-min nA ci§ce be cóin- 
itj^At) An uAob ifcij. TTItinA bptnb unbÁn cinm a$ An 
£einmeoin 1 n-A ceAÓ comnuiT)e, ir éi^eAn t)ó *oío5Aca a 
t)éAnAtri a cionmócAr é. tTlunA bpuib pAr^At) a$ An ceAc, 
cÁ p é niAccAnAÓ Aige cnAinn *oo cnn fÁ t>uAob "oe, Az^ur, 
ntJAin acá ré *o'Á -óéAnAm ro, nÁ bíoó ré nó-cúnAmAc -pÁ 
510CA beA^ c&bAini, acc cuineA*ó -pé cmx) tiiAic -oe nA 
cnAnnAib. 

8. 1r peAnn cnAinn peAnnói^e, nó cn<vmn éi^mceAc 
eibe a pÁfAr 50 cApAii), a ctin An An CAob 40111115 be pAp- 
^at) a *6éAnATTi -oo'n ctn*o eite. '11a cui'oeAccApo, mÁ'r péi- 
"oin beip bAbbA ptiAn a 'óéAnAm An An CAob Amtng, ir 
AThbAit) ir peAnn é. TTItinA bpuib cbocA be pÁ^Áib 50 néit>, 
•oéAnAt) pé r^onnrA p^eAc cAnc CAob Amtng "oe'n Áic a 
bjrtnb nA cnAmn cuntA. 1r reAnn a úAbAinc ?& *oeAnA 
^An nA cnAinn *oo cun po-gAp -oo'n ci§. 

9. 1r coin •oo'n tube peAn cige ^Ann^A rriAiú món a 
beíc Ai^e be r^onnrA pt^eAc, nó bAbbA, ÚAnc pÁ *ocAob x>e, 
1 n-A ^ctnnpT) ré pocÁcAÍ céA*o-póJmAip, cÁb, meAcnA, pip, 
pónAin, peAnpÁib, beicíp, cnAinn ubAitb, cnAinn pionnA, 
ppíonó^A, ctj|\tiin, A^up mópÁn cmeÁb eibe pÁip, *oo néin 
rriAn cÁ *otnb a^ muinigm An ci§e ionncA A^up *oo néin 
rriAn cÁ pAibb aca An AiiiAnc 'nA n"oiAi-ó. 

10. Tlí cóin *oúinn 'oeAnmA'o a 'óéAnAtTi ^un b'é 
An §An|\t)A'oói]\eAcc An ceAt) obAin bÁiriie a cmn *Oia 
noitri An *otnne, A^tip, An An At/bAn pm, ip piú é nieAj 
a beiú A^Ainn Ain. ''A^tip cum An UigeAnnó, *Oia 
An x)uine *oe buAicneAt) nA cAbtiiAn ; A^tip •oo pém 1 n-A 
éAt)An AnÁb nA beAÚAt) A^up tÁmic An mnne ctim a beic 
1 n-A AnAm beó. A^nr pbAnn*om§ An UigeAnnA *Oia 
pAnnÚAp pbéipiúin ó'n cúp, 1 n-An ctnn Sé An T)iiine a cum 
Sé." I7Á cúnAm An-món *oe tn'c An gAnnt)A A^uf munA 
•ocuscAn po *óó, 1 n-Áic a beic 'nA 4< pAnnúAp pbéifunn" 
6$ur Aoibmp, 'pé An nut) a 'óéAnpAr pé bnón A^iip buAit)- 
|\eAí) *oo cnu An An cé An beip é. 99 

11. TÁ bun-Áirue tfióp a$ An mnne a bf?uit pocÁcAí 
CPAT)-fÓ5iiiAi^, cÁb btiAÚ, A5ttr neiúe eite niAn pn Ai^e. 
íTliin& bjrtnb fiAt) a$ ceArcbÁib uait> yem A^ur ó n-A 
tíitnni§in, cÁ buAÓ itiaic te pÁ^ib Ai^e onúA, A$ur 50 
1iÁi|M5Úe rnÁ cÁ ré coiii^a^ac *oo bAite tvió|\, A^ur ir -piiyin-p 
•oo 'óiiine An bic, a cui]\eAr noirhe fém é, poxÁUAÍ céAT>- 
^ó^riiAin a beic Ai^e, reAcc reAccriiAiní -put a nAib r»A 
pocÁCAÍ rnAÍtA 1 n-mmrie a rnbAinue. 

12. An ha btiA*óAnuAib •oeineAnn&ÓA fo cui|AceA|\ 11 a 
pouÁCAÍ tiiACA pói|\ 1 mbor^AÍb teir nA rúitib 1 n-UAc- 
UAn 1 n-Áic ce. Uu^Ann yo a]\ íia pouÁCAÍb ^Áf tuAÚ 
a beic T)éAncA aca, Aguy pt&n'oÁtcAn Atning 'r^ 
gAnjvoA iat) beir riA bActó^Aib or cionn ah caLaitti nó 
cotiicjiom teir. 111Á cÁ corArhlAÓc riocÁm cnÁcnónA An 
bic, CAicreAn nA pocÁCAÍ a cunroAc A511]" ní'b •oa'oai'ó com 
niAiú rÁ n-A éomne reo te pÁipéAnAib nuAi-oeACUA, rnAn 
11AC n^oilteAnn ah poc o|aúa. CAicreAn An cutrmAc ro a 
bAinc x)íob An iriAi , oin bÁ An n-ó. bÁjtAÓ. 

13. 1TIÁ ci^ piocÁn An nA pocÁuAíb, A^ur ^An iatd 
ctnrmtnjce, ní't da'OAI'ó com waic aca be lunrge a cun 
ojaca 50 bnAÚ An niAi-om noitii éi|\Je nA gjiéine. 

14. Vlí't •oa'oai'ó a -mitleAr ^a^vóa cotíi món te tinb- 
ceAnnAC A^ur, An An A*óbAn rin, cAicpt> An cé a brtni 
cúnAm An gAnjvóA Ain coitrieÁo ^éAn a beic Ai^e An eA^t^ 
50 brtngeA-ó riA*o buAi-ó Ain. CtnneAnn péircí An cÁit 
buAiupeAt) rnón Ain niAn An ^céAtmA, niAn tinUle&nn riA*o, 
ní hé ATiiÁm An cÁb, acc nA rpíonó^A coiii rriAic. 'Sé An 
béigeAr ir ]?e^nn A1]\ feo, póriAin "oo ctin cní-o An cÁb 
A^ur 1 n-Aice nA fpíonó^ An bÁ céA'on^ a ctn^ceA-ji An cÁb. 
Ccnn^biJeAnn bbÁc An pónAin nA ]:éibiocÁin An fmbAt, 
mAn if mtti é a^ nA btnbeACAib Ar a x)Cig péirceo^A An 

CÁlt. 

15. 1f obc An nut) bAnnAióeAcc ^óa^ An da qiAnn<Mb 
ubAbb A^up An nA cn&nnAib eibe a beip co]\at) uaúa; 1f 
feAnp, mÁ uÁ An lomAncA fÁir ftiúA, nA bAnpA a geAnpAt) 
oíob irceAc 50 -ocí -pÁ ciiAi|nm ré n-o]\-olAc ó'n bun. 
T)áIa nA fpíonó^, ip beóp -óÁ o]\"otAc An pAt) x>e nA 

^éA^Alb A j'Á^Ált. 100 

16. Qa*ó cóij\ áic a beic Ann ^aó uibe 5<srivóArÁcoinne 
bbÁc Agur, 'tiA coir reo, b&i> ceAnc iat) t)o cun cAtic 1 
n-mieAbbAib An gAnnÚA mr nA hÁiceACAib auá rói|\rcme<sd 
aca. 1r reAnn bbÁÚA mAnúAnACA nÁ bbÁÚA nAÓ niAineAnn 

AÓC bblA*ÓAin, ACC CA tlA bbÁÚA bblA"ÓAnC<MÍlbA ro oineATh- 

nAÓ 50 beón mr nA himeAbbAib. 

17. 1)~minic •oo-gníceAN rAibbige, 50 hÁinigce 1 n-Aim- 
-pn tinrn, mr íia bbÁcAib 1 nt)iAiT> a ^cunÚA A$ur meAt- 
Ann f 1AT), mAn nAc brA^Ann riA*o uir^e. 1T)An An ^céAtínA, 
ní fÁ-pAnn nA nnon-póin 1 n-Aimrin cinin, rnunA ^cuinceAn 
uifS© o]\ca. 'Sé An cnÁcnónA An c-Am ir reAnn beir au 
tiifge a cnACAt) ontA, A$ur ir cmncnóeACA 'oeAnbúA ia*o 
•o'fÁr, mÁ cinnceAn iat) be ponnfUACc An cnÁcnón^ nÁ mó. 
cuinceAn be ceArbAc An b&e iat>. "fluAin a f*ÁrAr riA-o Aníor, 
cAicreAn cuit> aca a ÉAnnAin^ ^5«f if reAnn 1A *° A ^ e1 ^ 
beA^Án CAnAit)e nÁ no-éui§. 

18. tlí'b ^AnnxJA An bic iombÁn 50 hinbe ^An beAt- 
■óuirín CONX05 Ann, An cui"0 if bu§A t>e, A^ur be^có^A 
ionnc&; A^ur ir cóin a ^cúnAm a beic An -óume nó beinu 
•oe'n ceA^ÍAÓ. 5™°"° Án rmnpn rAt) ó foin 1 néinmn 
iirÁiT) riión r>e irnb. t)ut) gnÁc&c te ^<sc "oume 1 n-Ain bit) 
a euro rém "oe'n nub a beic Ai$e 1 roiúi$ bi^, A^ur tomAt) 
ré a cult) A|iÁin mnci, rub a ^cuinreAT) ré 1 n-A béAl 
é. 'íl^ cuit>eAccA ro,'cui]\eA"ó riA-o mr An CAor í con)\-uAin, 
nuAip a bící T)Á oib]\iugA"ó, A^ur uneAr^ ah ioinAi*o eibe 
cmeÁb biA-ó a bí A5 bnicnmn, rÁ comne nA rteit>e 
móine, ÁijujjeAnn ré <: cúis rcón buibbín -oéAncA x>e rhm 
c]\uicneAccA, ruAicce be m1b. ,, 

2. éigmceAÓ as eicín, eicínc, éigmc, ínnceAóc, innceAó, mnj-eAn, 
ttinceÁr». 

5. piAn nÁ pioLAit) = piAtt 11Á peAnnAit). 
8. no-§A|\ = j\ó-neAr, jAO-fOjup 
17. if citicit>eACA = 1^ cmnce, com/, and sup. form. 101 xxxviil— SAbÁit ttiAú T)é v&rustw. CuAirceAnc, north, northern 
part. 

Aif ceAn, Af cAn, journey. 

CAiúeAiii Aimrine, pastime. 

InpúcAt), peer at, look 
sharply into, pry into. 

AcAnnAc Ai^ne, a change of 
mind, change of inten- 
tion ; An ca^La 50 *ocioc- 

fAX) ACA]\nAC Ai^ne *00 Clilt) 

■oÁ mbuvóm, lest some of their band would change 

their mind, 
bpeif inirnig, additional 

courage. 
íllón-cirnceAtt, úopc cim- 

ceo.lt, round about, 

around. 
T)ÁnAi'óeAcc, boldness. 

tTlunA ITOéAHCAOI 1At> a 

ctAoit)e, if they were not 
subdued. 1. " A ITlAlJl^Cin," AJIfA 'OlAniriAI'O Ó SeAjOA, " TUOjt 

mmr cú fóf 'oúinti cionnur a ÚÁW15 Uuaca *Oé "OAHAnr. 
50 héinmn, nÁ ca*o iat) ha caúa a tti5A*OAn x>'éif ceAcc 1 
•ocín Annro t)óib." 

2. '"OubAnc bib," Anr' An 1TlAií;ircijt, "$un cAiceAt>An 
-peAcc mbbiA'ónA 1 "ocuMrceAnc nA bAlbAti fut a "OCÁn^A- 
t)An 50 héinmn, A5Uf iat> An AirceAn AnAÍi ó tin nA 
h1onnuAit)e. 1r "OÓóa $un t)Á n-uUltrmgA-o -pém pÁ coitine 
ceAÓc 50 héinwn 'o'f'AnA'OAn r^ACATh itiaic 1 nAbbAin. 11 í 
pitÁin ^un cuineA-oAn ceAcnAiní uaca cun nA cine feo a 
fiubAb ó ceAnn 50 ceAnn, A^ur cun nórA Agiif c<MúeAtn 
Aimri]\e Agur ftige beAÚAX) nA nt>Aoine a bí 'n-A 
5Cotiinuit)e Annro, 'r^ T lr, j P 1 ] 1 bot^, "o'inpúcAt), Aguf a 
ocuAinirg a bneic beó úAn n-Air. 

3. HuAin a bí 5 ac ní-ó rocAin aca A^ur iax> uUIaiti ctm 
imceAÓCA, 'oo bAibigeAt)An a ^tuAigce 50 Léin, ctiAt>An An 
bont), A^iif bA §eAnn $un fnoiceA"OAn ctiAn 1 -ocuAirceAnc 
nA héi^eAnn. X>o néin nA teAbAn reAncAir if An tajAti 102 

beAbcAme a cÁn^A^oAi^ 1 •ouín 1 néijunn, yé bbiAt)nA "oéó^ 
A|\ y\tm t>'éir ceAcuA nA bpeA]\ inbob^ mna. 

4. An e&-§1& 50 ■ocioc^A'ó AÚAnnAc Ai$ne v>o cuit» *dá 
tnbui-óm A^ur 50 ^CAi/fAi-oir cAn n-Air, *oo 'óóigeA'o&n a 
lom^eAr 50 téij\ CAn éir ceAécA 1 T)d]\ "oóib. tlí n^to 
t>ut av An -crin annroin A5 éinneAó *oÁ mumncip, a$u p \f 
toóca ^un cmn aii ^motri oacuac ro bpeir rmrmg ionncA 
cun coiiipAic a "óéAtiAtti An ron ce^nnM'p n^ li&ineAnn, nó 
bÁr "o'f Á§Áib T)Á bÁ]^|\. 

5. *Oei|\ ye&vi -115-0 ±\\ 615m t^un copriAib le cac *oá 
cAbAi]\c jniAim Agur 'oe^c&c iia ^on^ "OÁ n-oógAt). Seo 
m&n A"oei]\ vó : 

T)o boif5 ^ac Iaoc -óíob a linns 
llu&in "oo f]\oic 6i]\mn n-UArAib; 

1)' bA §leó cnom a$ a cun 

Ceó n& bon^ A5 a torsAt). 

6. 11uai]\ a bí rom T)éAncA aca •00 cui|ieA , o&n cec 
■opAonoe^ccA mó]\-cimceAtb 0]\ca yéin, lonnur nÁn béi|\ *oo 
•ctnne An biú "o'VeA^Aib bob^ iat). T)o gluAij'eA'OAn onuA 
An An ^cuiiia roin §u\\ y |\oiceA'OA|\ StiAb An lAnAinn 1 
^ConncAe t/iAC , oj\oittA. X)'imci5 An ceó in'ob Aiinpin. 

7. " CtnneAnn yin 1 gcuniine -óaiii,a íh&l^ifcin," AnrA 
3eÁn Ó ConAitl, " vgéAb 'piAnnAi'óeAccA a bí -oa innpn 
A5 rn'AÚAin *oúinn Anéijt 'vaii mbAile. bí ré A5 cnÁcc An 
feAn-tinAoi 615m a ctnn ceó t)|\AOit)eAccA An An bfémn, 
lonnur n^|\ f:éAX) •ouine aca conjuiJAt) 50 ceAnn cní tÁ 
A^ur cní n-oit)ce. 11 í nAib fé An a cuiiiav a$ ah feAn- 
•o]\aoi An ceó a conneÁ'o Ann nít)-rAfiA. tluAi|\ a §bAn An 
rpéin cÁmi5 a neAnc ^An b^éinn A]\íf Agtif vo ntiM^- 
eA-oAn An reAn-'O|AA0i A^ur a tucc beAtiAiiinA. 1r x)óca 
^up niAn pn a bí A5 nA UtiACAib *Oé T)AnAnn niAn An 
5céA"onA." 

8. "1f é *oo cnAiium-re," <snfA T)iAnniMX) Ó Sca^-óa, 
"511]! mó An c-eóluf An t)nAOiúeAcc a bí A5 nA UncúAib 
*0é T)AnAnn nÁ mAn bí A5 An feMi--oi\AOi 50 nAib c'acai]i 

A^ C|AÁCC A1|\ Anéi]\." 103 

9» "1f "oeACAin a nÁt), a *Ói^nmAit>, cia aca bí nó 
riAC nAib," Anr' An ITlAigircin. "ílí péit)i|i a beic -oenri- 
m^ceAc fÁ'n bpAT) -o'^An ah ceó -onAomeACCA cnnce^bb An 
UtiACAib t)é T)AtiAnn, cé 50 n-AbnAnn ug-oAn Ái]uce ^ur 
■pAn ré ah reAt) c|n 1á. *Oo focnuigeA*OA|\ púcA 1 n-Aon 
cAtnpA AitiÁm 1 n-Aice Stéibe An Iajiaititi, A^ur cuineA'OAn 
corAmc o|\úa pém corii ttiaic A5tir "oo b'féi*oin beó é. 

10. Annrom, ctnneAt)An ^óaIa cun € l ocat)a true 6inc, 
Ájvo-ní ^eAn rnbot^, *oÁ mnrmc vó 50 ]\AbA"OAn fém cAn 
éir ceAccA 50 héinmn, ^un b'é ceArcmg uaca ceAnnAr 
nA níogACCA nó coriinAC *oá cionn. 

"1r T>^nA An btn-óeAn rib," A]\rA Cocató, " A^ur 
ceAcc Annro A5 *oéAr>Atri ^AbÁÍA An £eAnAib bob^. bíot) 
a por A^Aib 50 bpnt rbuAigce mónA •o'^eAnAib CAbrnA 
j?ÁrrT néin-re." 

" bíoó rom rriAn auá," AnrA nA ceAccAiní, " acc ir é 
nut) ceArctngeAr uAinne a por a beit A^Ainn An coriinAc 
nó ríoccÁm ir no^A teAc." 

"tlí b]:ui5iT) bun "0CAGireAc-rA ceAnnAf nA héineAnn 
uAirn-re," AnfA 6ocait>, "^An cotti]\ac An a fon, A^ur bío-ó 
rom mAn pneA^nA A^Aib uaitti." 

11. 'O'imci^ 11A ceAccAiní CAn Air, A$ur 'o'mnreA'OAn 
cionnur rriAn T>'éini5 beó, A^u-p •oubnA'OAn ^un VattiIai-o a 
cÁini$ "pnAoc A^u-p feAn^ An Cocató cuca 1 "ocAob ^o n^ib 
ré *oe 'óÁnAi'óeAcc ionncA rúil a beic A5 nA UtJACAib *Oé 
X)AnAnn be nío^Acc nA héineAnn. 

12. lluAin "o'Ainig CAOirig Úuac T)é *OAnAnn íia 
r^éAtA úd, tÁmi$ V eA ?5 ontA. *Oo cnomA'OAn bÁicneAó 
A]\ utbthugAT) cun caca, rnAn bí a -por aca 50 nAÓAt) 
ré rÁcAc cntiAix) ojaca, ttia|a 50 nAtb fAobAn t)'éir ceAccA 
An PeAnAib Dot^ cuca. 

13. X)o ctnn CocAit) yiof An con^nMti 50 *ouí nígce íia 
5CÚ15 5CÚ15Í. 'O'mmr *oóib 50 nAib nATTiAit) "o'éir ceAccA 
1 *ocín 1 nóinmn, A^ur, munA n^oeAncAoi iat) a clAOi-óe, 50 
mbeA"ó fin bob^ -pAoi cíor ir fAoi rmAéc aca peArcA. 
ÚÁmi^ nA "pin bob^ cm^e 'n-A rluAigcib ir 'n-A rbuAi^- 
cib, A^ur An "OueAcc be céibe -óóib 1 n-éAn-bAbb, t)o gtuAir- 
eAX)An nompA An bon5 ^^^^ *0© X) An Ann. 104 T.j- "Oo CAfAt> a]\ a céite An *oÁ fLttAg UontriAn& yo 
p 11?ui§ UtnneAt), te h<Mf Ciinz;A 1 ^ConnuAe Thtnje Co. 
A 5 l T T lon^AncAc 50 léin ah 

coiíinac a h\ eAuoncA. An 

reAt> ceicne tÁ 00 ftí An cac 

An rmloAl ^An ror, acc *oo 

binrcAt) An íeAn&ib boU: rÁ 
"If io»5AtiCAc 50 Léin An cotnn*C, ' ' « 

a "bí eAconúA." •óeonj. T)o LeAn An riiAi-otn 

caca tfluig UwneAt) ó CUA1X) 50 U]\óvig OócAite niAn a 
bjrtnt bAite Cava T)AnA 1 ^ConcAe SU515, A^ur if Ann- 
yut) "oo niAnbA'ó Gocai'ó. 

'O'fÁg rom Uiiaca X)é T)AnAnn i reilb nA héineAnn. 

2. fÁ éoinne «= fAoi comAin, 1 gconiAin, 1 gcóin. SgacAiti := cAtttAlt, 
feAt, ^eAÍAt). 

3. tttlAtfi a== utUViuigee. 
8. C'acai|\ s=» «o'acai^. 

10. SaIdáLa =*s cúnncAif. 1p l^ogA VeAC = if f ca)\j\ Icac. 

12. SÁéAÓ cnuAi'ó = t>iA« a tvoúéAm, c^uai* 50 leop, 

13. munA = ttiAnA. "~ 105 XXXIX.— U01S5 Paca rmc ao*óa í buoinj Uoi|'5, an expedition. 

CÁrsthAn, famous, illus- 
trious. 

LÁn-cite, great abundance, 
bounteous plenty. 

An 5 A01 ^ 1 ^" c1 5 e clÁin, of 
the Irish house of hos- 
pitable board (or table). 

*Oo ctoinn Áijto tntt ÁiceAf- 
ai§, for the triumphant 
great noble race, 

ÁintheAc, distinguished, 
celebrated. 

bÁjroA, m., garrison. 

An Aot-c<virleÁin, of the 
splendid (lime-whitened) 
castle. 

1r bÁit) liom, it is pleasant 
to me. 

bnÁige,/., captive, prisoner, 
hostage. 

1 lÁitri, in captivity, cap- 
tured. 

A5 fnAomeAt) An Áin, 
routing with slaughter, 
inflicting defeat with car- 
nage. 

*OÁirii, bard, poet. 

CÁm, band, company. 

ScÁcthAn, stately. 

'ÁnnAócA, mighty, puissant. 

ffiíte&'ó rnbneÁg, of fine 
heroes. 

HÁn §Ab f^Ac né, who were 
never afraid of. 

A "óÁ oineA-o btn'one, a troop 
twice their number. SmAt-lA-pAin, a conflagra- 
tion emitting sparks. 

5Ái]\ce, glowing. 

Cnice a nATTiAt), his enemy's 
borders. 

SpÁinneAc, Spanish coat of 
mail. 

SgÁic-geAt, bright-shaded. 

LeAOAitt (pron. íeÁi]\ where 
it occurs below), taper- 
ing, long and slender. 

"FéiLtn,/., a helmet. 

\)Áin-5fieAncA, white - 
polished, burnished. 

ÁábAn íaoic, makings of a 
hero, coming hero. 

An Aint», present, lying be- 
fore one on the battle- 
field. 

UÁi-óce, firmly bound, joined. 

t/e cli-TDeA-p-tAirh, to an 
ambidexter arm, to a 
hand equally right and 
left in execution. 

An rsÁc An rpice, behind 
the spike or palisade (?) 

T)Á t)cnÁccAinn, if I dis- 
coursed about, if I de- 
scribed. 

ÁiceAf, triumph. 

PÁn, parchment. 

pÁit), poet, bard ; properly 
prophet. 

1 -ocnéAn, in strength, in 
encouragement. 

Oot>, though it is. S^éAl cÁf^ttiAn t)o nÁmi^ -jta cníocAib pÁit, 
*OÁ •ocÁim^ tÁn-uite An § A ° 1 *ó 1 ^~ c1 5 e ct,Áin 
*Oo ctomn Áinx) uiLL ÁiceArAií; 1THleA"ó GArpÁm, 
Uoif"5 ÁinróeAó An "lÁn An Iaoi r;it, V>Ám 106 

5 ^u§ gAn^c-A LÁitnn true Ao-óa tine SeA^m 
*Oo cui]i Án An bÁnx)A &n Apt-CAirteÁin. 
If bÁit> biom nÁn fÁ^bAÍ) tucc •o'puitieAU/ An Áin 
Ace An bnÁige acá pÁ *óAoinpe 1 tÁitii. 
Ó'n bÁ pm buú tÁi'oin 5Aoi-óib 50 bnÁc, 

10 'S tií n&n tiom mAn cÁit> nA bAOic pin flÁn 
'O'éif ^n Áin 5&n cneAt>A A5 cAoweAf beÁ§ ; 
'S ní bÁp *oo fbiocc SeA&in tftic Aoda 50 bn&c, 
1 rnbÁn&c *oÁ bpÁgAi-o 1 n-&ompeAcc bÁp 
T)'éip ÁÚAip tÁn-trnn An Íaoic po AvhÁm. 

15 So An ^ÁntíA *oo bí An bÁ po A5 rnAomeA'ó An Áir 
TD'puib tlÁ^nAibb nÁn 5nÁ*ótn^ pic "oo gnÁc, 
'S nÁn ctnn tÁ nA cÁii\"oe aw x)íoIa a|a *óÁiiti, 
UÁm pcÁcriiAn Ánn&ccA míbeAt) rnbneÁg 
t1Án g^b f5Áú ]\é n-A 'óÁ oineAt) btntme An Ác. 

20 'S teif nÁn gnÁtAÓ p Árii-co'otA'ó oi"óce *o'f A^Áib ; 
*Oo-§ní tÁ *oe bÁn nA hoi"óce "oÁib, 
Jun fmÁb-ÍAfAin ^Áince cníce a nÁiriA'o. 
1r iomt)A rpÁmneAÓ r^Áic-geAb "oíneAC teÁbAin, 
1r péibm bÁm-gpeAncA An Á'óbAn tAoic An Áifvo, 

25 S^éic Áibbe cÁi"óce be cU-*óeAr-tÁirh — 
1]' bÁitti bÁi , oi]\ fÁ^Ar bé píorA pnÁir, 
CeAnn An bÁn"OA An V5ÁÚ An ppíce An tÁn 
1 noiAió fÁin-iinc Áiniiiig Acóa nnc SeAÁm. 
bÁrfi bÁi-oin rinc SAmbe ir 'oí'oeAn x)Áib, 

30 A^nr *oÁ -ocnÁccAinn a iToeÁnnA ó AOir 50 bÁp 
*0'ÁiceAr ihic SÁi"óbe r^níobcA 1 bpÁn, 
but) mé An pÁit) "oob' peÁnn piop 1 ^cníocAib pÁit. 

S^ÓAb. 

T)o-cLtnnim rtiAn t>o-ctuin các, 
S^óaI cuinpeAf a tÁn 1 •ocnéAn 
35 Ciot) ^eApn ó 'n-oé ^ur intnu, 

'S i?a*oa nÁmi^ pop nA pgéAÍ. 

Aongur rriAC "Ooigni í *ÓáLa15 ccc. 

3. tlitt: ní't Ati -pocAl fo fA bun-f5|\íbmn, aóc ceAfcvngeAtin fó 
ó'n tnéAt)Ai|\eAcc. 

22. "gup f tnÁL-tAf ai|\ : " 5up t,AfAij\ fmÁt" 'j-a LÁniif5|\íbitin. 10? 

Seo mA|\ if t)UAt Ati t>Án *oo téijeAt) ó cúf 50 -oeineA-o : Á V^ N** 


A 


>-• >«• 


1 


- 


Á 


CAf^-mAf. -oo 


f.A1 


- «15 FÁ 


cnioc ■ 


■Alb 


pÁlt SgéAÍ 
bíonn fioLlAb jeAnn f a bneif Ann An tiAijub.] 

"Oo nÁmig = t)o teaé, a LeAcnuij, "oo cuaix). 

1. f Á cníocAib f Á1L = pÁ éi|\mn. An -put) tiA héineAnn. 

2. "OÁ *ocÁini5 — 50 "ocAinig Ar, 511 n cÁmig Af, aj\ éini§ Af, from 
Yrhich arose or resulted. 

4, An 1»aoi 51I bÁm = An t,Ae 51L bÁin. 

6. xxn Aot-cAirteÁm = An cAifLeÁm aoI/oa, An cAirteÁm ponn- 

AOtcA. 

7. if bÁi-ó liorn = if niAic bom, if bpeÁg bom, if aic Liom, if 
coig liom. 

"O'f UTÓeAÍi =r -a'puToteAc, of the remnant, of the survivors. 

8. An bnÁije = An c-eit)ine, An 51AIA,, An crnie, An -pníopúnAó. 

11. A5 cAomeAf ieÁj, .1. "oo bAnp. ua leAJA beic 50 mAic -óóib 

AJ fpeAfCAÍ OfCA. 

13. "OÁ bfÁJAio = mÁ jeibit). 

15. A5 fnAomeA-ó = aj cup, Ag iminc. 

17. Am -oíoLa = 1 TDcnÁc "óíoIua nA bfiteA-o. 

19. tie = foim, before (= of). 

21. TDAib = t)óib. 

22. 5 Ai ni:e = An ÍAfA-ó, LAf|AAc ; cm. 511 aL gÁinci gÍAntAfnAé» 
R.I. A. MS., 24 P 25, 103a. 

Cpice == cniocA; cm. cíce = cíoca, R.I. A. MS., 24 P 25, 1046. 

23. SpÁmneAó = LúipeAc SpÁmneAC. 

24. t?éitm = CAcbAfn, ctogA-o. 

Ap Áin-o = of Áp. jcómAin, Atnuij; cÁ An AOAipc beó fóf 'fAn 
1Ílit)e. 

26. bé = léi, téiúi. 

27. CeAnn An bÁp-oA = CAoifeAc An bÁnt)A, An ceAnnpuinc. 

28. SÁi|\-mic = món-mic, mic ctúmAit. 

33. "Oo-cttnnim = cltnnim, ctoipim. 

34. SgéAÍ óniffeAf a tÁn 1 -ocféAn = fgéAL ótnppeAf meipneAC Ajt 
* lÁn T)Aoine, news that will encourage many. 108 

XL.— tlA beiÚ1T)1§ bÓÍACUA. 
Cum I. An cfnuib 05, the young 

offspring. 
Clt-mugAt), covering. 
"Pint itie&c-ce, warm blood. 
Úptn^ceAn, is freshened. 
A nt>eAtu§A , ó 1 n-A n-Aicrnib. 

to divide them into 

" orders." 
beiciúig cnúbACA, hoofed 

animals, ungulata. 
"Oaiti, ox. 
Cion, cud. 

beiciT)^ cine, ruminants. 
ÍTIaoL, without horns. 
A-óAncAc, with horns. 
buA*oÁn, the bony projection 

of skull covered by the 

horn. 
piAx>, a deer. 

"OnA-o pacaL, a set of teeth. 
*OnAnnt)At, a gum. 
CtÁin-fiACAil, an incisor, a 

front tooth. UmgA, cige, thicker. 

Seice, a hide. 

beicit)^ ha feiceAt) LÁitMn, 
thick-skinned animals, 
(p achy derma to). 

beicix)i5 -pÁiceAtÍA, carni- 
vorous animals, lit. hunt- 
ing animals. 

Ceicpe niiAnAc *oe ha beici- 
"óeAÓAib -pAiceAtt^, four 
families of the carnivora 
that live in Ireland. 

TTlA'onA aLLaix) (sometimes 

pron. TTIA'OAn aVLa1T)), 

fAolcú, bnéAc, wolf. 
beot;An A^ur 1/eopApt), lion 

and leopard. 
^Afó^, lo-pó^, iAn|\Ainn, a 

stoat, commonly called 

" weasel " in Ireland. 
TTlADnA tiifge, otter. 
Ron, seal. 1. UnAccAmAiT) Anoif An nA beiciúigib bóÍACcA, 'fé 
pn, An An nomn *oe beitroijib cnÁiii •oporriA a cu^Ar x)iút 
•oo'n crjunb 015. 

2. 'Sé An céAt) ntm te CAbAipc fAoi T>eAn& púúA 50 
mbeinceAn An cpntnb 05 beó, A^ur 50 n-oitxeAn te bAinne 
1AX) ÚAp éir a rnbeince. 'Sé An clu-ougA-o a biof oncA 
ponnpAt) ; A^ur ca a rnbunÁice 1 n-A rnbeicitngib ceicne 
$coj\ ptnb nieAC-ce acá 'r AT1 lomtÁn aca, A^u-p 
vintngfeAn a ^cinx) -jtoLa teir An Aen. 109 

3. ÚAn éir An iom-vo cineÁt beiciueAc bóbAcxA a beié 
&n ■óninm nA cAttriAn, ca cin*o aca a$ T)iib 1 £;corAihtAcc 
te céile, A^ur ir i?éi-oin a troeAlugAt) 1 n-A n-Aicrníb. UÁ 
•puAr te -ÓÁ Aicme -úéA^ T>éAnc& *óíob a^ cvn"o *oe nA 
liugTiAnAib. T)eic n-Aicmí a coriiAineAf cuibteA*ó. 'Sa 
teAbAn reo ní't cúnArn o]\Ainn acc beicif)ig bóÍAccA nA 
liéhneAnn a ÁineATÍi, A^ur a n-oeAbugAt) i n-A n-Aicmíb *oo 
néin a ^corATTibAccA be céite. 

4. Ha beici^ig cnúbAÓA ah coat) Aicme a ^ctnntreA- 
mAi*o ríor o|\ca, 'ré pn, tia beici"óig a bytnt cpubA onÚA 

A|\ TlÓf TÍ1A]\ UÁ A]A ATI ^CApAÍb A^UT A]A ATI TTlbllin. UÁ ATI 
C-ArAb A£ *Otlb 1 ^COfATTltACC beif ATI ^CApAbt 1 H-A 

cnúbAib ; ir "oe'n tíhatiac óéAtmA ati t)Á beiúi"óeAc. 

5. UÁ C|\úbA r^oibue An ati -oaiti, A^ur An An 
5CA01JV15, A^ur An An n^AbAn, A^ur An An btriAt). 
Co^nAnn riAt) a ^cíon, A^ur rm é An pÁc a t)cu5CAn 
beiúit)ij cíne o|\úa. t)íonn cuit) t)e nA beicit)ijib cíne 

TTlAot A^Uf CU1T) ACA At)A]\C&C. tlí Af\ buA"OÁnAlb A l?ÁrAr 

AT)AncA An triAi"ó, acc bun nA ViA'ÓAipce ^neAmuigce -oe'Ti 
cboi^eAnn, A^nr ^An aoíi La^ Y Ari ^*ó^ 1 P c CAob ifcig. 
UunreAnn tia liA'óAncA -oe'n pAt) te binn Aimrine, A^ur 
|:ÁrAnn A*ÓAncA ú]\a Ain i n-A n-Áic. 

6. CnúbA r^cntue acá An An mtnc, mAn uÁ An An 
mbum ; acc ní co^nAnn An ttiuc Aon cíon, A^ur ní pÁrAnn 
Aon A-óAnc tnjici. *OÁ bni'5 rm ní j?éi*oin beici-óií; a 
^eAbngAX) *oo néin "oéAnATti nA cnúibe. 

7. CoíriAncA níor jreAnn nÁ rm An "onAX) fMACAb acá 
'ta mbeici"óeAc, be por a ÚAbAinc "oúmn cé An miAnAÓ An 
•oe é. Tlí bíonn Aon cbÁin-pACAit 'rA 'onAnn'OAb uacuaiji 
a$ An 'oatti, nÁ A5 An n^AbAn^ nÁ a^ ceAnn An bit eite t>e 
nA beicit)igib cíne. 

8. UÁ *onAX) cbÁi|\-pACAb cíor A^nr cuAr a^ An 
^CApAbb A^ur a^ An Af Ab A^ur a^ An niuic 1r umgA An 
creice a bíor oncA fneirm nÁ An nA beicix)itib cine ; A^ur 
ir cotriAncA, be 50 n-oeAbtngúeAn ia*o d beici-óijib eibe, 
cmgAr nA reice. 

9. Sm é An -pÁc a nt)éAnAnn ciíto ve íia bug'OAnAib 
•ÓÁ Aicme "oe nA beicit)igib cnnbACA, 'ré rm, beicix)ig nA 110 peiceAti tÁi'cnp A^iip beicróig ctye. fé^ A S u f T^f rA 
CAlniAn acá iriAp ftige beACA a$ ha beicixngib cpúbAÓA. 

10. Ha beicit)ig pÁiceAÍlA An t)ApA 1u\icme a ^cuin- 
peAiriAi-o fíop opcA, 'fé fin, ha beiciúig a mbíonn piAt)AC 
aca ah beicnngib eite, te n-A rnApbAt) A^up be n-A n-ice. 

11. Ceicne iTiiAnAc *oe nA beicitngib pÁiceAbtA acá 
1 n6ii\inn. 1p *oe Aon rinAnAc AttiÁin An tha-oat) A^ur An 
pionnAC. Uii^Ann ctn*o *oe nA "OAoimb " An itia'oa'ó ptiA-ó " 
An An ponnAc, rriAp ip copAniAit le mAT>AT) é. t)A •oe'n 
itiiAnAc céA'onA An mA"0|AA aÍÍaiú a bioi) 1 néipmn pA*o ó. 

12. *Oe TÍiiAnAc eite "oe nA beicitiigib pÁiceAUlA An 
cac tli coctngeAnn Aon beicit)eAc eite x>e rrnAnAc An 
caic 1 nóinmn acc é pém. UÁ An cac a^ "out 1 ^corArii- 
Íacc teip An LeogAn A5UP leip An beopAjvo acá a$ cocin^e 
wp nA cíoncAib ceó. " bpipe<vnn a -óúccAp cpí p úibib An 
caic," mÁ pA§Ann pé ArriAnc An luic. 
An eAfó^ A^uf An niAT>pA tlif^e. 

13. *Oe ihiAnAc eite *oe nA beicitngib pÁiceAbtApAn 
eArÓ5 A^np An niA-opA mp^e ; A^up cÁ pi<vo a$ -out 1 
^copAíhtAcc te céite 1 n-A nx)éAn<Mii A^up mpA bpionnpAf» 
bne<s§ pio-OAthAib a pÁpAp opcA. Ill 

14. AijiiTTice&f\ 1 n-A tthauac eite "oe'n Aicrne reo An 
]\ór\ ; ir aj\ lAr^Aib ha VAinn^e acá a ceAcc ruAr. T)e 
riA beici-oigib bóÍAÓCA é ; beinueA]\ ah crnmb 05 beó, 
A^ur oitceA]\ be bAinne n<s mÁúAn ia"o. Cé $un 'f^ 
brA*.|\]\$e a coctngeArm ré, ní -oeibb An éir^ acá aij\. 
beicif)eAC ceicne £;cor é, ^An Aon eA-pbAbb. UÁ An *oó 
ócnr -oeiint) A5 *oub 1 j;corAiritAcc be eAnbAbb. JTtnl 
riieAÚ-úe ACÁ 1 n-A ctn-o robA; Atjiir ceArctngeAnn uatO 
^ cboi^eAnn a cun Anion Ar An tnr^e a^ -pÁgÁib AnÁlA. 
bíonn reice bpeAg Ain, A$ur rionnrAX) niAn beA"ó jío-oa 
nó rnób Ann, corn min. 

2. cLúthija'ó sa cLúoaó. piovmpA'ó = ponriA'c, ponntAé. 

3. Co1rlA1|^eA| , = cóini|M jeAtm. Cíne = cíneAc. 
7. An -onA-o pacaL = tia -onAi-o fiACAil. 

9. Sti§e beACA = AT>bA]\ cocui§ée. 

II. ITlA'OpA aVLai-Ó == tTIA'OAf\ aIÍA, mAOA-Ó aIXcA. 112 XLI— An 'beAnnpA'OA. An beAnnfAt)A, Benady, a 
long glen running from 
Dungiven to Maghera, in 
Co. Derry ; it is almost 
entirely inhabited by the 
MacCloskeys. 

CnAobr^AoilfeAT), I shall 
proclaim, I shall sing the 
praise of. 

H115 An $eAll, which won 
the wager. 

CnAoibíní, bunches, clus- 
ters. 

Cuó-óa, nuts. 

A5 ctAon&t>, bending. 

gleAnn ^n cruAncAir, the 
glen of cbeeriness or 
pleasure. 

tUim, poetry, song ; more 
strictly, alliteration in 
verse. 

Seinm coat), playing of 
strings, harping. 

ITlAcnAi-o, youths, young 
men. 

go luAimneAc, nimbly, 
actively. 

A5 ríon-éun léi, assisting 
it always, i.e. dancing to 
it constantly. 

ScuAit>beAn, a tall hand- 
some woman, stately 
damsel ; from rcuAt), a pinnacle, and bear ; a 

woman. 
Ha n^lAn-folc néró, of the 

smooth, bright tresses. 
A5 bAin bAinne *oe, taking 

milk from, milking ; 

bAinc is also used for 

bAin. 
t)uAile, gen. buAileAt), dat 

buAilro, a mountain 

dairy. 
Sug cnAob, raspberry. 
Sug f AliriAn, strawberry ; 

commonly for rug caI- 

iiiAn in the counties of 

Derry and Donegal. 
A5 'oeAllnA'ó, shining 

brightly. 
ttleAf , fruit, produce ; rneAr 

fug cnAob, wealth of 

raspberries. 
lAr^Ain, pi. of lAft^An, fish, 

i.e. in its collective sense. 
Comnle, candles, torches; 

the allusion is to a 

method of fishing for eels 

at night with a gaff and 

torch, the latter attract- 
ing the fish. 
gAfjAAi-ó, youths, scions. 
Leiceix), pronounced here 

leic ; leicéiT) in Leath 

Mhogha. 1. 
'Sé An toeAnnpvoA cnAobr^AoilyeA'o, T)An m'yinmne, nu^ 

An ^eAll, 
Hac bruil luib 'o'au ojvouig An Hi nAc bruigceAn An 

5AÓ CAOib *oe'n gleAnn ; • 

TIa cnAoibíní 'r At1 geunpeAt) -| cnót>A buit>e Ann An bAnn 

a colli; 
Haoi bricro An $ac Aon aca a$ clAonAt) 50 bun n<s 

^cnAnn. 115 II. Sé Tjte&rm nA beAnnf-A-OA ^be^nn An uruAf\CAir a 

brmb ttó>iin Ann ir reinm úéA-o ; 
IJlAcnAit) 05 ^An g|uiAirn Ann 50 buAimneAc at; ríon-cun 

béi. 
1r binne nÁ n& cuac& $ac rcuAix)beAn tia n^b^n-fobc 

|\éi*ó, 
A5 bAin bAinne x)e íia bu&ib ir An btiAitió ^ac •oeineA'ó 

bAe. 

III. 
UÁ ru§ c|\Aob if rug rAlriiAn Ann if cao]ia *oeA}\$A An 

bAfinAib ^éA^, 
An ^ac cAOib -oe'n gbeAnn ro a^ *oeAlbnAt> Ann be 

meAf rt.15 c|\Aob : 
lAf^Ain 1 bmn A^ur comnbe a^ An gArnAit) fém — 
étne cuAnctní; omceAbb ir OeAnnpA-OA cÁ brmgceÁ a 
béiúe l .*o? 

Se^vnur Ó ^iAcnA ccc. XLii.— coitiAmteACA T)o'n peiíimeom, -jnb. Léi^eAn Amu§A, béi^eAn 
AmogA, bei^eAn óun r Ám, 
to let go to loss ; beigmc 
also for bei^eAn. 

pm^mn, pigmn, penny. 

1nr An céA*ó cÁr, An An ^coao 
•oub r ior, in the first place. 

íocAnnA, rnAÚAnnA, taxes. 

*0'Á ctut) reAnbfó^AncAróe, 
•oÁ feinbífeAÓAib, to his 
servants. 

bAlbb ACnA, bAlbb ACA1|\e, 

useful implements. T)ói§ ún, fbije ntJA, new 
method. 

Ai]\eACAr, watchfulness ; A-p 
a AineACAf, on the look- 
out. 

LeAf , beAfugA'ó, manure. 

5nAmAif5, f^niobbAc, rub- 
bish, refuse. 

CAlbbeATTIAin, CAltbeAX), to 

lose. 
CneAfCA, lonnnAice, niA- 
cÁnuA, honest, upright, 

just. 1. 1r béAn "oo'n T)OTTiAn 50 bruib ré a§ éinige níor 
■oeAcnA 5AC bbiA"óAin *oo nA reinmeoinib a mbeAÚA a 
4 9 114 

bAinc Af a ^cuit) CAÍAim, A^ur ni 1 né-inmn AmÁm acá fo 
Amlo-TO, mAn "oubn^f ceAnA, acc An -put) nA -ocíonÚA 50 Léin 
A 5 u r» Aft An At>bAn pn, ir éi^eAn *oóib a beic cnuAiT> 
coimeÁ*OAc cúpAmóvó A$ur ^An 'oa'oai'ó *oo LéigeAn AtnugA 
A 5 u r 5 An ÓCÁ1T) ah bic a Léi^e^n cAnc 5A11 Ain^eAX) a 
t)éATiAiti "OÁ ^guto eAn^At), mÁ'r f éi*oin é. ITIÁ cÁ "oiiine 
'ha cómntn'óe cóm$AnAÓ *oo bAite món, ir iohi-óa cineÁi 
tinbe A^uf co|\aió -o'péATDfAt) beic A5 -pÁr 1 n-A ^AnnúA. 

2. tTIÁ cÁ pocÁuAÍ céA'o-fo^ThAin te -oíot Ai$e nó cáL 
tuAt, bíonn Luac ttiaic oncA 1 ^cómntn'óe A^ur ir AnnAm 
btiAt)Ain hac mbíonn Luac ttiaic mAn ati 5céA"onA An 
ublAib A$ur An -ppíonó^Aib, A^nr An ^ac mte conAt) "oe'n 
cineÁl ro. UÁ cuit> T>e riA "OAomib A^ur ní ctnne&nfi p<vo 
rtnm 1 bpm^mn — ní beAt> rtA-o t^vibce Le *oíot Luaó pm^- 
inne — acc ir ceAnc *oóib rmAomeA-ó 50 noém "óÁ pinginn 
x)éAg fS^tin^ A^ur 50 nt)éin pce r^iU/m^ punuA. 

3. UÁ níor mó 'nÁ néArún AmÁm te 50 b]?uit ré níor 
•oeAcnA Ancnr a^ An feinmeoin beAÚA a bAinc Ar a ctn*o 
caLaitti. 1nr An céA"o cÁr, ní'L An caLatti ^éin aj uAbAipc 
bÁnn com rriAic A^ur bí ré mr An Am a óuait> cAnu, A$ur 
50 pú An -péin fern ní't ré a^ yÁf com rriAit A^ur bíoó 
ré. 1nr An "OAnA hÁiu, uÁ ctiAnArcAÍ A^tif íocAnnA A5 
méA'ougA'ó £ac btiAt)Ain, A^ur, 'nA ctn'oeAcuA ro, uÁ cuji 
Am ac AifA^ic- aja t)ói$eAnnAib eit,e níor mó An tia -peipm- 
eoiníb Anoir nÁ bíoi). 1nr An cníomAt) 1iÁic, caic]:!!) ré 
coéti^At) níor corrAf Aige — ní É15 tiom a nÁt) 50 b]:uit ré 
níof -peAnn — a úAbAinc *o'Á ctut) -peAnbpógAncAiúe A^uf 
oibni"óeAnnA. 

4. An An A"óbAn pn, cAicpt) An -peinmeoin *oeAncAt> 
noime 50 ^é&n 5]\mn, A^tir oibniu^At) 50 cnuAiú 'oíceAll- 
ac. TTIÁ cÁ ^téAr A]i bic nuA te -pAgÁit a fAbAtpA-p ó 
íoc cuAnAfCAit é, if niAccAnAÓ t)ó é rm a fÁjÁit. 1r 
ceAnc *oó nA 5Íéir nó nA liAinm -pÁ comne bAince -péin 
A^tif coince A^ur bAitt AcnA eite -oe'n crAmAit pn a 
beic Ai^e. 

5. V114 JeibceAn AmAÓ "oóig tip An bit -pÁ comne An 
caIaitti 00 teA-pugAt) níor peAnn, if niAccAnAó "oo'n pein- 
meoin belt An a AineACA-p, Agur mÁ cí ré buncAiyce An 315 

bic Ann, réACAt) ré leir. 1r cinnce 50 brtnt "ÓÁ cmeÁL 
teAr nó cní cineÁit níor reAnn a$ An bÁ]\n 'nÁ cmeÁL 
AtiiÁm. UÁ a cpncugAt) ro AgAinn ó nA •OAomib a T)'péAc 
cmeÁt AiTiÁm A^ur "óÁ cmeÁt, nó níor mó, A|i reAt) 
mónÁn bbiAt)An A^ur, An An A'óbAn rin, ní ceA]\c xío'n 
peinmeoin CAobA*ó be cmeÁb AThÁm LeAfA An a cum 
CAlAitii, 50 hÁini§ce An bÁnp niAn pouÁCAÍb. 

6. Cuit) "oe'n teAf a Ú15 mp nA rnÁbAÍb A^ur ACÁÚAn 
t)0 'óíot mr nA riopAÍb, cÁ ré An-thAiú a^ mónÁn cmeÁt 
bÁnn, acu, An An CAob eite, ca cui"o -oe nAC riú a ceAnnAÓ, 
A^ur ir é ir cioncAige teir, An nó^AineAÓc au& mr nA 
•OAomib acá 'gó. -óéAnATh ru<yp. CtnneAnn riA-o mónÁn 
^liAmAir^e unit), nAC brmt bníg nÁ mAiceAf An bic ionncA 
t)o'n bÁnn. 

7. An An At)bAn rm, ir niAÓCAnAc •oo'n peinmeoi|i 
■oeitiiniugAt) nó cmnceAcc 'o'-pAgÁib r^níobúA rAcn 
Láitti An t)íobA"oónA A5 CAirbeÁmu c<M"oé An bni'5 nó An 
LAToneAcc acá mr An LeAr. péA'OAnn ré beA^Án "oe'n 
LeAf a com^beÁit 50 cúnAniAc A^ur, rnunA n-oém An bÁnn 
An An ctnn ré An ótn-o eite -oe cúir tHaic, réAt>Ann ré An 
•oUje a ceAnnA"ó terp An 'oíotA'oóin A^ur íuac An iriéi-o a 
caiUI ré rriAn geAÍt aj\ An •opoc-beAr 'oo bAmc "oe. 

8. *Oo néin An creAn-nÁ-m, " 'Sé An nuD rAop An ceAnn- 
Ait>eAcc ir meArA 1 ^córhnui-óe/' A^ur ir cmnce 50 brmt 
ré AnitATÓ 1 -ocAoib nA tevvp a Ú15 mr nA rnÁbAíb. An An 
A-óbAn rm, ir yeAj\n -oo'n peinmeoin teAf m<Mt a ceAnnAÓ, 
mÁ cÁ ré beA^Án níor *OAOi]\e rém. Tlí cóin T)ó a bÁnn 
A^nr rAOÚAn nA btiAOno, a cAiUleAtriAin m<\n JeAbb A]a 
beA5Án Ain^i*o. A^ur nu-o eite, nÁ bíot) nomn Ai^e te 
•oíoÍA'oóin An biú acc t)uine cneArcA lonnnAice. 

9. Áic An bit 1 brtnt CAnnAin^ -pA-OA te t)éAnArii a^ An 
peinmeoin An AoiLe&c nó An be<sr cnom rriAn pn, ir reA|Ar. 
A^np ir rAOine "oó 50 mime ^An acc be<\c-teAfugA-ó a 
•óéAnArh ie 1iAoiteAC A^ur An teAc eite x>o cup An An 
CA^Airi -oe l-eAf nA mÁtAÍ. 116 XLIIL— An cSAlL CUAC. CeAjvoAi-oe, fAon, artificer, 
carpenter. 

Jo pAiceAncA, closely, ex- 
actly. 

pÁinc, cult), -poinn , part, 
portion. 

tlopA-ó fi, she used to force 
her way, make head- 
way. 

ÁiriijAeAf, AnifiAr, doubt. 

Le a Aijroe ir bíonn -pi A5 
cácat), through her cast- 
ing the spray so high. 

Coimni5e, coirmnce, protec- 
tion. 

ITIúnlA, mould, design. 

T)e húcAiníb Cmn cSÁite, 
of the hookers of Kinsale. 

Liúm-rA, Uom-rA, to me. 

An bneAcn&c, Walsh. 

bÁt> púcÁm, a pucán boat ; 
púcÁn, a boat of one sail. 

Ar beÁnnAin, from Barna, a village three miles west 

of Galway. 
'Onoc-'bL&r ó ha cÁmcib, it 

is bad taste of many 

people. 
1nr An LÁinnig, to the spot; 

lÁiqieAó, /., spot, place. 
ObAin plÁnA, planed work. 
SjAnACA, ribs of a boat or 

curach. 
T)Á cnéAnúAib, of her quality 

or kind, as good as she 
n was. 

UéigteAt), mild weather. 
CeAnn bóinne, Burren Head 

(or Black Head), in Co. 

Clare. 
RAcmAitX, strainings, ut- 
most effort. 
"Le ceAnn fónrA, through 

stress of force. 
Lorn irceAc An f^ót), draw 

in the sail-rope. E=?i I. 

'Sé pÁit)ín Seoige An ceAjvoAnoe — 

beinim fém An bÁnn *oó, 
Jo pAiceAncA a^ cun á^óttiai'o te cétte : 

ftmne -pé ^lAn-bAt» *OAm, 

fuAin molAt) ó nA cÁmcib, 
1f mnfeocAit) mife pÁiju: 'OAoib -oÁ cnéAnÚAib! 117 ílopAT) fí COltl bÁlt)in 

1 n-AgAi-ó f ^1^5© 'gtif ^ÁbA 
50 bptiucpvó fí $An ÁiriineAf nA néAbcAÍ. 
tlí'L bnéA^ 'n-A bfinb nÁiúce, 
Le a Ai]voe if bíonn p' A5 cácat>, 
50 •oc^Ann y é 'nA bÁi^cig Ar n& r|DéA|\cAib ! II. 

An éounnige *Oé ir 1ÍI ic T>uac 

A ctnn tnire An cSAib Cuac — 
'Sí An bÁt> if "oeire niúnbA tdá n'oeÁnnA'ó,. 

UÁ An -poiiAf An nA rbuAijxib, 

Ó feob rí ^1 A ^a ctiAncAib, 
'S An jrotjiTi&n a§ v^f r^f *°úinn 50 hÁLAinn. 

UÁ bÁo An i&nbA btiAibce, 

S1Ú*0 1f T1A fltiAigue, 
1r An cuit) if jreAnn iDe húcAijiíb Cmn cSÁibe, 

Jjun'b é *oein An "bpeAúnAc biúm-fA, 

TIac ]iAib 1*111 m Ai^e 'íia cúnfM'b, 
Ace oineAt) be bÁt) púcÁm Af OeÁ]tnAin. III. 

"Onoc-bbAr ó nA cÁmcib 
Hac "orA^Ann mr An bÁicni§, 
Jo bjreicjreA'ó pAX) a pnÁmAÍ be céibe ; 
Jun ^e&bb be obAin -pbÁnA 
5ac tnle itiíbe bÁbb tn, 

1r r^AJI&CA A CU1"0 AOmAIT) HÍOjA bÓAn "ÓU1C. 

Acu nÁn pA^Ait) mé coi"óce bÁf 
Jo b^eici-ó iné An bÁ pn 
5o n'oéAn^Aii) a itiac bÁ*o 'OArn t)Á cnéAjiCAib 
Cbeic nÁ mAToe nÁiriA 
Tlíon t&nn fí niAiii aji fáibe, 
8 bA cuniA béici ^ÁÍa nó céi^beAt). 118 IV. 

Lá tiA ^AOice mói|Ae 

Oí 111 é irmci a$ -peót&t), 
\y béii) cuinwe a^aih 50 veó Af\ ah Lá út> — 

11 í beiDÍ^ a$ CeAnn bói|\ne 

Le fAAcrriAiLl a ^cuit) feób, 
VltiAifi a toeA-ó btÁc tia hCh^e ifci^ 1 tiÁi/Amn, 

11uai]i a cuijvceAti ton^ tlíog Seoipfe 

'TIa tinge Ai$e te ueArm t:ó]AfA, 

Í>1Út) é AI1 UA1fl 1f fpÓ1|ACeA1TltA ATI tTlÁl^1|'Cí|i; 

'Se •oubAi|\c yé tiom «50 t)ócat/ac, 
"l/om i]xeAC A-n r§óx> — 
tli lnoriAnn btÁc ha h Ó i^e 'ip tiA "bÁfo n« ! 119 XLIV.-UlS 

gcnbne tjcaIa, silver-smiths. 

CAtAnr;, Amim, 01L, a bodily 
blemish. 

mÁcAitb, a stain, blemish. 

Án"o-ceAnnAr, chief rule 
over. 

Rije, kingship, sovereignty; 
"nuAin a bí ré a^ rÁgAit 
na níge," "when he was 
succeeding to the sove- 
reignty." 

tlnrmeAC, venomous. 

goncAc, stingy. 

An An come, also An An 
•ocoinc, on the spot, at ■Htt once (lit. on the bulk). 
eAccnA, an expedition. 
•0'foi-m,te IiaJavó, te hucc, 

with a view to. 
Úan n-Aif, An Air, back, 
dice, trained, skilled. 
Loicce, wounded. 
TTIion-co^At), skirmishing. 
CeAnnponc, commander. 
Cinn ré a flÁn rÁ bAtop 

cti5 ré -oubrlÁn bAtoin, 

he challenged ox defied 

Balor. 
UAtÍAine, thief, reaver. 
CnAnn cÁbattt, a sling. 
ttlg lÁtf»f , A'OA. I. " Cionnur 

•o'éinij; te Uuac- 

^y A1 b T) é 'O An An n , 

<^ nuAin bio-oAn i 

^^ reitb tiA cine 

reo," Anf a SeÁn 

Ó ConAitb teir 

An niAigircin. 

2. " 1f é bí 'n-A ÚAoireAc 
An ÚtiACAib T)é T) ah Ann 
An a -oceAcc 50 héinwn 
11uax)a, A^tir but) é An 
tluA-ÓA ceAt)nA ro a bi 'n-A 
ceAnn oj\ca 1 ^cac thmge 
UuipeA-6 Cun^A. CaiII ré 

A ieAC-tÁltl Y An gCAC 

*Oo ctnn ^oibne z^aIa a 
niumnone rem lÁiii Aip^no 
Ain 1 n-ionA*o a tÁirrie r ém, 
A^nr TIuada Ai^eA-o-tAtn 
if eA*ó CU5CA01 Ain Af roin 
ArriAc. 

3. X)o néin -olige ha 
ng^e-óeAÍ, ní -péADrAt) Aon 120 

mime a tnbe&x) éAÍAng nó Aimm nó mÁCAitl, An bit Ain 5 Á]vo- 
ceAnnAf n^ héij\eAnn x>o jAbÁiu. TluAin *oo cai1A Huaca 
a tÁm 1 ^cac *oo ineAf ré rem 50 ^CAitreA'ó ré cur ruA^ 
x>e'n níge, aóc, nuAin a connAic a mumncin An LÁm aij^ix) 
Ain, bí ÁÚAr CAn meA*óón ontA A^ur , oubrA'OAf\ 50 ^caic- 
reA"ó ré i:AnAiTiAinc 'n-A níg or a gcionn, A^ur nÁn bVinirii 
A1]\ a tÁm a beic cAibbce ó bí An tÁm Aingro Ain 1 n-A 
lnonA*o. 

4. be "Lmn TIua'óa Ain^eAO-bAiTi A"beic 'n-A níg, úÁmi^ 
nA poihó]\Ai5 a^ cu]a ifueAÓ Aníf An mumcin ha néineAnn, 
A^nr bA beA^ nÁn éini§ Leó An cín 50 téin a úAbAinc rÁ 
n-A rmAcc, rÁ mAn rmneA*0An 1 n-Aimri|\ Clomne 11eimi"ó. 

5. An £ aix) a bí bÁtri TIua'óa'o -oÁ beigeAr, *oo cogAt) 
CAoireAÓ eite *oÁ]\ b'Ainm bneAr nup m'5. feAn nnhneAc 
^oncAc *oo b'eAt) é A^ur níon úAicm a 'ónoó-ímíomAncA te 
UuACAib "Oé T)AnAnn. 11 í cúir^e bí Aimm TIuat)A*o beig- 
i|Te nÁ cui]\eAt) An nuAi$ An b]\eAr. 

6. X)o cuiji ro feAn^ éAócAc An breAr. fomónAc -oo 
b'eAt) é An úAob a ACAn. fluAin *oo bAineA"ó An conóm *oe 
cuaix) ré 50 T)cí n-A AÚAin, ^ur *o'mnir *oó cionnuj^ mAn 
tmc ^Ac ní AniAÓ *óó. "O'iAjm ré Ai|\ cAbAi^ ir cor^nAm 
cun ní^e nA 1iéi|\eAnn a bAinc Arn^c Aiur te neAnc a 
cIaiduti *oó rém. 

7. " A line mo cnoi'De," AnrA a ACAin teir, "ir beA^ An 
con^nAth ir reitnn tiom-rA a úAbAinc *ouic, acc An mévo 
acá An mo cum A]" geobAin é A^ur rÁitce. éi|\ig Anoir A5 
cniAbb An bAton, ni cumAccAc ua h1o]muAi-oe Axjur mmr 
■oo r^éAÍ *oó. AbAin beir ^un mire a cuin cm^e cu, A^ur 
^eobAin uaix) -pAibce A^ur con^nAm ie n* Air." 

8. 'O'imág b]\eAr cun pubAib Anif A^ur nion fCAt) 
50 nTDeACAit) 'f^^ ionntiAit) 50 *oci bAto|\. If AmbAit> a bi 
bAÍon, bi ruit mme Ai^e A^uf émneAc •00-círeAt) í Agur í 
An ror^Aitc T)o-^eobAX) bÁr An An coinc T)o b'éi^eAn "oó 
i a coimeÁT) *oúncA 1 5cómnuix)e. "Oo ^eAbb bAÍon con^- 
nAtii -óó A^ur -oubAinu 50 nACAt) vém 50 héinwn teir An 
eAccnA. *Oo úu^ bjieAf reAcc mbbiA*6nA 1 meArg nA 
b]-"omónAc ^5 bAiiiugAt) fbuAig ^«f ^5 ^ n-ubtmu^A-ó 
cun caca. 121 

g. tlíon j*An Huaúa Ain$eA"c-tÁrh A^ur Uuaca T)é 
T)An^nn *oíoTTiAoiri 1 nic cia h&imrine reo. Dí a por aca nAÓ 
Aon 5110 r/ó^AncA a cu^ An OneAr éine ■o'pÁsÁib. bí A 
<por aca rnAn An 5ce<yon& a acaija a beic 'n-A fiíj An cneib 
•o'lporiioncAib, A^ur* X)o óeApó/oAn 'n-A n-Ai5neAt> f?ém 51111 
corrhAib 50 rmeACAit) ré a^ cniAÍt An a ACAin T>'i?onn 
con5nAtii ■o'-p&gÁit cun ceAÓcA cAn n-Air 50 héinmn A^uf 
Ati ceAnnAr a bAinc "oe ÚiiACAib T)é T>AnAnn, t)Á mb'féi- 

"01 f\ é. 

10. *Oo ctnn Hu<vóa por An riA cAOireAÓAib bA itió 
néirn A^ur t)o b'oitce béigeAnn t>Á nAib An ÚuACAib T)é 
*OAnAnn. *Oo bí onúA ro Iai§ Láith?at)a, ati "OaJ-óa, 
O51Í1A, S^ 1 ^ 116 ^S^r "Oi^céAcc. 

11. "Oo cuA*0An ro 1 ^coiriAinLe, A^ur bA gnÁcAc teó 
ceAÓc 1 bfoÓAin a céibe ^ac Lá. feAn rnon-eótinr An 
céijvoib *oo b'eAt) Iai^. OtÍAtri A^ur yeA]\Léigmn '00 b'eAt) 
An 'Oa^'óa. UnéAn-t?eAn x>o b'eA*ó O^ttiA. 5°^ A cbúrhAit 
•oo b'cAt) SAibne. peAn Leigir vo b'eA*ó T)iAncéAcc. 

12. 1 5ceAtin nA reAcc mbbiA'ÓAn CÁ11H5 nA poiTió]\Aig 
ÚÁn5A*0Att 1 "ocín 1 *ocuAifceA]\c via tiéineAnn. *Oo gbuAir- 
eAt>An Uuaca T)é T) An Ann cun caca cun ojaca, A^ur CArAt) 
An a céite An t)Á ftuAg An 1Í1uig UuineAt) Úuai-ó, An An 
•ocAob ciAn ciiAit) x>e ConncAe SU515. 

13. t)A rhón An con^nArh -oo ÚuAÚAib T)é T)AnAnn 
5^ibne A^tif *OiAncéAÓc a beic oncA. bíot> gAibne A^ur 
a Luce con^AnuA a^ t)éAnArh rLeA^ ^ur cLAVÓrhce -pAOi 
coitiAin nA Laoc a c-íot) *fAn ^caú; A^ur *OiAncéAcc A^ur 
a Luce con^AncA a^ cneA^ngAX) nA ntDAome a bíoi) toicce. 
*Oo bí Uuaca T)é *OAnAnn ultArh 50 niAic. 

14. T)'éir a tÁn nnon-co^Ai'ó, "oo t)]Ani , o tiA pornónAig 
a leiú 1 n-Aon buit)in AiiiÁm cun caca cun. T)o bí Uuaca 
*Oé *OAnAnn a^ i:eiceArh beó 1 b^ur A^ur 1^05^ ÍÁicneAc 
aca. T)o cof tng ^ac UAob aca a^ cnoi-o 50 caLitia. X)o 
6í D&ton 1 n-A ceAnnf30|\u A|\ nA poiiioj^cAib A^ur HUA134 
i n-A ceAnnpo]\c An a iiiijinnci|\ yéin. 1 -ouúr An ÍAe 
cÁmi5 An t)Á Laoc ro a|\ a céibe 1 bÁ]\ An caca. 1lmn- 
eAOAn coiiinAC ceAnn, acc bA be OAbop bA cneipe A^nr *oo 
niAnb ré Hua'da. 122 

I*. Ilí cúij^e mA]\bA-o TIuaada nÁ pneAb Iai^ Látíi- 
pA'OA 1 t>corAC buit)ne. Cmn ré a ftÁn ^Á t)Aton 1 
■ocean^Aix) nÁn ÚU15 Aon-oume acc An bei]\c aca jrém. 

"t)AinceAn An bnAC *oem' fúíb," AnfA bAbon.. "50 
bt?eiceA"o ah CAbb&ine reo acá a^ bAbAinc 50 'oÁnó, biorn." 

16. Sub a nAib ré *o'uAin at^ An bucc yneArcAib An 
cbúx)AÓ a bAinu "oe fúib mine DAboin, "oo caic Lu£ upcAn 
■00 cboic Ar a cju\nn cÁbAibb beir, A^ur "o'Aimrig 'rAn 
crtnb mriie é. Úu^ An cboc An c^úib béi riAn ahiac cné 
cub a cmn, A^nr cuic ré rriAnb. 

17. 'fl-A t)iAit) rAin *oo b|\ireA-6 An nA "pomóncAib 
A^ur ceiceA*OA]A beó yém fcnn A^ur riAn. 'Oo ^AbAt) 
bneAf A^nr DAin^neAX) 1 n^éibmn é. acc níon cui]\eAt) 
cun bÁir é. 

18. T)o nmneAt) Á|vo-iu *oe bu§ "Láítij:a'oa. 1r é t)o 
cuip a]a bun AonAc ÚAibceAn ha tlli'óe, 1 ^cuirimiu^AT) 
bbiAúnA An ÚAibcm, beAn Goca"óa rinc Cine, au ní 'oein- 
eAnnAc *o'peA|\Aib bob^, niAn ir í bA riiÁÚAin X)AbcAit)e 
•oó rém. Díoó An c-aouac ro An riubAb An reA-ó coi^- 
tigire nonii "LugnAf a Agur a|\ reAX) coi^cigire 'n-A , oiai-ó. 

5. ÚA1C1H = cAicnig, CAicn. teiji|xe = LéigeAjXA, 

6. Tlíge = jAÍogACC. 

8. Af\ fO^gAltc = A|\ OfgAllc, fOfJJAllc». 

9. "OíoifiAom = •oíoiiiAOine^c. 

12. U1AJ\ CUAA'Ó — C1^p Ó CUA1*, C1A]\ XJUuAiti, 123 
XLV. An Coinín. -tiA beitix)ij bótACUA. 

Ctn-o II. An Aicwe co^AncA (caii^- 
aica), the gnawing order. 

Cut-piACtA, molar teeth. 

CtnwpeAWAiu, numerous. 

5pÁinneo$, hedge-hog. 

CpApAnn (cnApAnn), gathers 
together, rolls up. 

CeipcUn, ceipcle, a ball. 

ThweAnuA, mwneAc, poison- 
ous. 

TMoJbÁiL, harm. 

t/íobó^A teAÚAip, wíolxó^A 

LeACAip.lALLUÓ^A leAÚAip, 

bats ; the last is the most 
correct, as the 0. Ir. form 

ÍS lAltctl. 

Cpoib nA lÁiwe, palm of the 

hand. 
LeAcningce, widened. Tíúicíní. ankles. 

Ucnpciw ptiAin, poipeAnn 

piiAin, state of torpidity. 
111 uc riiApA, LupA-oÁn, por- 

poise. 
Lacu, the milk a young 

animal sucks. 
€hce -oeipi-o, posterior fin. 
CIa-oai^, shores. 
S^aou, p^UAicne, a shoal. 

1T1Í0LCA WÓp A, LApAT)Ain, 

bleit)wioluA, pAipn, (the 
second term rather = 
cetaceans, i.e., it is gen- 
eric), whales. 

CnÁwA a "óÁ giAl/t, his two 
jaw-bones. 

tlAicrnb ^eACA, gate pillars ; 
in dat. pi. I. UÁ Aicwe eiue *oe ha beicitntpt) l óiacca pAippm^ 
50 WA1C 1 nCipmn, 'pé pin, An Aicwe co^AncA, wAp acá, 
An ^ipppiAí», A^np An comin, A^up An wa*oao cpAinn, s 124 

A^iir An buc; A^ur ctnpreAmAit) fíor An An cniomAt) 
hAicme ia*o. 

2. UÁ corAtnbAcc aca be céibe 1 n-A ^cuit) rionnrAit) 
A5Uf 1 n-A n-oeAtiAiTi. 1 n-A ^cin-o riACAb if mó a céiúeAnn 
Pad 1 ^corAmbAcc be céibe, A^ur 50 mbionn riA*o 1 
gcómntnúe a^ co^Ainc. t)íonn ceicne cmn "oe cbÁn- 

VIAcb&lb )?AX)A 5ÓA]\A ACA, pél|\e Y A "0]\Annt)Ab UACCAin 

A^ur peine 'r^ , 0|AArin , OA'l íoccAin. foíonn -onA-o cúb-pACAb 
yneipn aca, acc tiac mbionn ha cúb-pAcbA com reiceÁbAó 
beir riA cbÁn-fiAcbAib, nÁ com món beo. 

3. An co|\cAib tiA UAÍmAn acá a *oogeAcc ruAf. 
Siobnm^eAnn pAT) com rAi]\rin$ rm, A^ur cÁ pA*o com 
cinmreAmAib An -put) An *oomAirij A^ur 50 TToéAnAtin n 
beici"ói5 fÁice^bbA cmx) món *oÁ fbi^e beAÚA "óíob. 

4. A}\ An 5ceAC|\AmA"ó tiAicme ctnjireAniAro -píor n^ 
beicit)i5 a triAineAr An péirob A^ur An míotcó^Aib An 
nór nA ^nÁmneoi^e. 1r éA5"pAtriAib An beici-6eAc í An 
gnÁmneo^. *OeiÍ5ne rAt)A ^ÓAnA a bíor a^ rÁr Airci 1 
n-Áic rionnrAit). CnApAnn rí í rém 1 n-A cei]\cbín, mÁ 
AinigeAnn rí *0A*0Am a$ cigeAcc, A^ur cui]\eAnn rí nA 
■oeib^ne 1 n-A reArAm. tlí ci^eAnn be mA'OA'ó nó be 
rionnAc b]\eic uij\ci Annrm. 

5. th'onn rí 1 n-A co-obAt) An reAt) An §eimnit), A^ur 
cuipeAnn rí An Aimpn fuAn cAiprci ^An Aon beACA a beic 
a^ ceArcÁib uaici. tlí mAnbócAt) An mm ir bÁix>ne aji bic 
í. UÁ rí 1 ^cbeAÓcAt) a beic a$ ic» piArc mmeAncA, A$ur 
ní cmneAnn An mm x>AX)Am Af xn. "ÓéAnrAt) 11 a péirce 
mrtieAncA rm xnogbÁib món mutiA mbéAt) a n-iceAnn An 
gnÁmneo^ "oíob. 'SAn oi"óce a úéiúeAnn fi a^ robÁcAn- 
bíonn rAiccíor innci connu§AT) aiiiac 'rA ^* 

6. An An ^cúi^eAt) ViAicme cui]\reAmAi , o p'or iu 
bíobó^A beAÚAi|A : ir cofAmAib be beAÚAn, .1. be ci\oiceAnn, 
An *oÁ r^iAÚÁn a bíor o|\ca. 

7. Hí'b mónÁn corAmbAccAA^ r^iACÁnAib nAbíobói^e 
be r^iAúÁnAib An éin. 1r mó An copAtiibAcc acá aca be 
bÁmAib, acc cnoib nA bÁm a beic beAcntn^ce aiuac 50 
món, A^tif pvo -oa néin a beic mr ha méAnAib. Snoic- 
eAnn nA r^iAcÁm AmAc ó nA ^tiAibmb An An x)Á bÁnii 50 125 

bA]\nAtb nA rnéAn, ^ur p'of &V 5^° Acm CA0 ^ 5° púicfnífc 
nA 5cop, A^ur 50 b&\\\\ An eA|\bAibb. CÚ15 méAnA acá 
An bÁrii&ib ha bíobói^e A^ur CÚ15 méA|\A ACÁ A|\ A COrAlb. 

8. Tlí'b Aon beiciúeAc *oÁ fAniAib 1 néinmn acc \ 
yéin.. UÁ miAtiAC ha bíobó-5 An-fAinrmg 1 *ocío|\CAib eibe, 
cui-o aca a mbíonn CÚ15 cncngúe -oe beicneAÓc 10-nncA i"Oin 
bA|A|U\ib nA r^iAÚÁn. 

9. Ctnteo^A A^ur míotcó^A a iceAf tia bíobó^A 
teAÚAin, A^u-p mr An entice a céit>eAnn riA*o *oá robÁcAn. 
1-p ionn*oAtiiAib, rriAn pn, ^un 'r AT1 01 "ó£e a, -peicceAn ia*o. 
W\ -pAigceAp aitia|ac An bit oncA '-p A n^eitrineAX) -o'oi-óce nó 
•oe bó. bíonn riAT) rÁicce 1 bpobb éi$m A$ur iat) 1 n-A 
■ocoincim ruAin An feA*ó An Jentinix), nó 50 n-ouirigeAnn 
riAt) Anír beir An bÁ bneA§. 

10. ÁinniiceAn 1 n-A n-Aicme eite -oe nA beititngib 
bólAÓCA An rime liiAnA A^ur An míob món. Cé ^unAb í ati 
fAinn^e a n-Áic coémgce, beinceAn An cpninb 05 beo, 
A^ur ir te n-A Íacc a có^cAn 1 "ouorAc ia*o. 1r corAriiAib 
teir An nón iat) inrA ^caoi 1 bfA^Ann pA*o AnÁb, A^ur 1 
•oueAr a ^cint) -pobA. Acu ní hé An *oéAnArii céAt)nA acá 
oncA -péin A^ur An An nón. *OÁ eice acá oncA 1 n-Áic An 
•oÁ cor corAig ; ní'b Aon eice , oeiniT> oj\ca acc ati c-eAnn- 
bAbb. 1 ^cúb a ^cmn acá nA pobtÁipí. 

11. CoctngeAnn nA mucA niAnA ÚAnc be cÍA-oAiJib nA 
héineAnn. 1r iom*ÓA UAin a cíceAn iat) a^ imceAcc 1 n-A 
If^AOic An UAcuAn An tnr^e, A^ur a nT)nomAnnA Aníor Ar. 

12. 1nr nA fAinn^íb ó cuai-ó 'ye&x) ir mó a coctngeAr 
nA míobcA mónA, acc ca^ax) conn-ceAnn aca An cnAnuAib 
nA ViÓineAnn. CtnneAX) ceAnn aca i^ceAÓ aj\ An cnÁig 
'rA flor tluAÍ) 1 ^ConATriAHA, ctiAi|\ini ir beic-céAt) bbiA"ÓAin 
ó fom. IrceAÓ 1 ^cuAn SaL TIuca a ctniAeA-ó é, tÁ ^Aoice 
móine, A^nr nío|A féA'o ré lonncót) '-p A ^ciiAn, ^un imcig 
An cAOibbe uAiú, A^ur ^un -pÁ^A-ó An An cnÁi§ é. 
TDAnbtji^eAX) An An C]\Áig é, A^uf -ppíc 50 teon oIa Ar. UÁ 
cnÁriiA a "ÓÁ ^iAbb be yeiceAib 1 ^córiintn'óe 1 n-o», n-iiAicníb 
^eACA f^AÚATTi Anío^ ó'n ^cnAn. 

1. -jpAi^in^ = v^úipfeAc, ioiriAT5ATfiAiL, LíonniAf. cojAtica = 

ÓATIgAlCA. 126 2. Co^ahic = cAtigAÚc, ca^ha^). 

5. TliirieAticA= mme. Coi\|\uja*ó = cop|un£e. 

8. De "LeictieAcc = Afv LeiceAt). 

9. "PAijceAjA = geibceAjA. éigin = eicni, eicínc, mticeAc, éigm- 
ceAC. 1 n-A -ocoiixcun ftiAin = 1 ti-A ^cnAp cot/Iaca, 1 n-A voipeArm 

fUA111. 111 UC tilA-JAA = tupA-OAtl. 

11. lonncó-ó = ciormcó-ó, lornpóx), ciompóx), "Pfíc = i?u&j\cAf, 

fUA^A-O, JTUAJAAp. 

12. peiceÁiL = feicfitic, -peircmc. XLVL— ATI jlOtlTlACU Átl SAOJA1Í. A5 yeoti, withering. 

A5 6*5*6, dying. 

ID'peóil, for ■oei]\eoio, puny, 
insignificant (sometimes 
pronounced *oiteoifi). 

Aj\CAC, Á|lCf\AC, Á|AÚA]1^C, a 

vessel. 
bóónA, rntnp, fAijvp^e, sea. Uó-]iic, running at full 

speed. 
Tleóib, néit, gen. of néAÍ, a 

cloud. 
bícróbA, riAtiiAiT), enemy. 
A^a, Aimp}i, Am, tinn, fAitb, 

time, opportunity. I. VH luAice ppób aji feób 'nÁ Á-p fAogAb-ne a$ ceAór, 

Tló b"lÁc bo^ 05 A5 j?eót> '-p a^ é&T^tsi) A]\ |*a*o, 

tló ^Aece a co^-pAO beó itrp riA *ppéA-j\ÚAib 50X, 

Tló comneAtl beA^ x>'i\eóib mAfi •óói^eAnn í -pém atmac. II. tló á^úac feóib A|\ bóón* ú|iéin a^ ceAcu, 

íló ceAccAifie a^ jió-yuc bóÚAfv -jiéit) ^&n -pcAT), 

Tló f^Áib beAg neóit •o'miceógA'ó 5A11 ^Lao-óac úaja n-Aif 

Áp mbío"óbA mó|i 'f gAn jróf Á-p < oc|iéine acc i^. III. Á-p n-A^A seÁpn Y Á|A mbÁf 50 cmnce ceAyic, 
'S riAÓ -peAj'AC uji&c cÁ hÁjvo 1 mbíonn a ce^cc, 
'Sí fbige if jreÁ-pn ^un cpAcc 50 quimn a|a neAtíi 
beic 1 f íu be các 'f 1 ngjiÁfCAib H105 riA blTeA-pc. míceÁt ó lonsÁin ccc. 127 
XLVII— Átl bó< Ap btiocc, whilst giving 

milk. 
CmnreAT) Aip, it would fail 

him. 
lonntAC-15, copmAiJ, moÚAir, 

"in calf," "springing." 
bAinne 5puc, mAocAb, 5puc 

bui-óe, núr, biestings. 
"OéAnAnn piA*o copniACAn 

mop, there is a large 

* springing' of milk to the 

udder ; copmACAn is also 

found as copuiAc ; út, the 

udder. 
LoitgeACA, milch cows. 
beiti"óeAC ^ÁimúeAÓ, a 

flourishing animal. 
AVlmAncAf, allowance. LeAmnAcc, new milk. 

1TIÁ céi-óeAnn a Iacu 50 m&*£ 
-óó, if his suckling does 
him good ; ceAl Aire, 
want of care. 

IxeAmpujAf), to fatten. 

Cup 1 n-op-ougAt), to put in 
condition. 

*Oatti, the general word for 
ox or cow in prime con- 
dition. 

Cib, sedge. 

feAnncA, skinned. 

Áic pvp5^rii&ib, a sheltered 
place; Áic céA^ApAc, Áic 
f ot)AmAit, are synonyms ; 
often Áic fouAmAil céA- 

^ApAC. 1. 1f *oe&r An put) bó bAinne ; cÁ pi An-úpÁi*oeAc 1 
n-Aice ti§e. tTlÁ comnigceAp neApc beAÚA Léici An pAT) 
A^up béAf pi An bt/iocc, belt) 50 teop bAinne aici. 

2. 1p beAÚó. lombÁn An bAinne. UÁ ré 1 n-A biAT> 
A^ur 1 n-A tug 1 ^cin-oeAcc. CAnixeAp bAinne Ap ^ac vnte 
béibe. t)A "oeACAip *oo ha *OAomib a cige^cc ruAp •o'poip- 
eApbAit) bAinne. 

3. 1p rojAincmeAc An beAÚA -oo -omne cmn bAinne 
nA bó. ÚiocrAt) ré puAp Ap bAinne ah uAip a ómnpeAt) 
Aip Aon biAt) eite a CAiceAm. Tli'L An bAinne 1 n-A beACA 
lombÁm a^ -oume 1 n-A pL\ince, nó *oo -óume Ap bic acc 
■00 pÁipcíb. 

4. TTIÁ cÁ nA bA pbÁn ó §AtpAib, ní péA"OVAT) An 
c-Aor 05 ní Ap bic com roUlÁm teip a CAiceAm. 1T1Á ca 
^aIaip a$ ^AbÁit -oo'n bum, cÁ conuAbAipc móp -o'c^ no 
•o'AopcA 1 n-A cin-o bAinne a óL, UÁ piAT) 1 ^conuAbAiyr 128 

An ^AbAn céA*onA a có^bÁib ia*o rem. jAbAn aj\ bic acá 
An bum, CÁ rniAnAC An JaIaija rm 1 n-A cuto bAinne. 

5. Sm é ah rÁc a rnbrunceAnn 50 beon oAome An 
bAinne rul oÁ ^CAiceAnn riA*o é. ITlAnbAnn ati bntnc 
miAnAC An §AbAin 'rA mbAinne. TDÁ cÁ AiTrineAT/ ^n bic 
nAC brtnb An bó rbÁn, ir ceAnc beAC-bntnc a cabAinc 
t>o'n bAinne, be beic *oe&nbcA, acc j;An bei^eAn x)ó 
pucAt) — x)éAnAnn An riucAt) nomnc tiutbueAnAir 00. 

6. beineAnn An cuto if mó t)e tia buAib bAo§ 5AÓ 
uibe bbiAt)Ain. TluAin a bior An bó ionnlAoi§, ceArctng- 
eAnn Aine ttiaic uaici. TluATp a bíor ri 1 broir^eAcc 
míorA *oÁ hArn a beic ruAr, ní ceAnc i a bbeA^An — nion 
TTión An trrí a bei^eAn béici ^An í a bbeA^An — beA*ó b<sog 
bA^ a^ An mbum a bbigpoe. ObigceAn i ntiAin a biorri 
CAniAbb cajt éir beijice, A^nr bionn 50 beon bAinne 5T1UÍ. 
A1C1. 

7. bionn bA Ann, a ctuomtngeA'p nuAin a bionn riAt) 
lonnbAOig ; A^ur An c-Am 1 mbionn riAt) be bmn beince 
t)ÓAnAnn riAO conniAÓAn món, A^nr CAicceAn a mbteA^An 
— cmo aca coiccigeAr nó cni feAccitiAme nonri bpeic 
x)óib. bionn rAiccior 50 ociocrAt) Aon An-fóg An An úc 
•oe bAnn An lorriAncA bAinne. 

8. 1r coin Aine ttiaic a cAbAinc *oo nA boibgeAÓAib ÚAn 
éir bAo^AncA a bneic, £An Aon beACA bÁioin a CAbAinc 
t)óib, acc An éigin ia*o a com^beÁib beo. 1r iotttóa UAin 
a ctunceAn bA cun bÁir be beACA bÁioin a CAbAinc t)óib 
can éir beince •001b. 

9. tlion ™ón "oo'n bAog Aine ttiaic a ^A^Áib rneirin. 
Hi •óéAnrAió ré Aon beici"óeAc ^ÁniiceAc coióce, niunA 
brA§Aió ré AbbniAncAr rriAic oe bAinne a TTiÁCAri. 1r cóijr 
neAnc "oe'n beAnmAcc a CAbAinc vó, yA*o A-^ur béAf yé at^ 
ób a bAÓCA. Úap éi|" nA céA*o Tníor a, ttiá céi-óeAnn a bAcc 
50 mAic x)ó, ciocrAi*ó fé be bíoccA|\ b^mne, acc biAf) eibe 
a TTA^Áib 1 n-A ceAnncA. CAibbceAn 50 beón bAO^AncA be 
ceAb Aine. 

10. bionn cmo *oe nA buAib niAob A^ur cuio aca 
At)AncAc. 1r ionn"o&TTiAib ^tip reA-pn nA bA A"óAncACA be 
h^d«o bAinne nÁ tiA bA niAobA. Acc if reAnn An cui-o 129 

ró&oL le Iia^aix) peotA ; if ta"o if fUfA a neAmnujAt) A$up 
a cup 1 n-oiu)U5At>. TIu<mn a "oíobcAp ha beicitng niAobA 
A$uf 50 ^cuipceAn cun be^b<M§ aj\ nA cnAencACAib ia*o, 
ní bíonn piA-o A5 ^oncugAt) a céibe mf tia bor^Aíb. 

11. 'Sé An -oeineAT) a céiúeAp ata An t)atti, An 
búipcéAnAróe T)Á TÍiAnbAT). Sin é An -pÁú a •ocu^caja ad 
oipeA"o pm Aipe tió — tia cup aja cíb 'y& n^eiriineAT), A^uf 
An cAlcAib mine 'fA fATftnAt). TTlAnc a cu^caja aja ah 
•oatti nuAin acá ré rriAtVb peAnncA A^ur a cuit) -peóbA ^aoi 
néin te t)íoi; niAincfeoib a cu^CAn aja An bpeoib. 

12. UÁ 50 béón ú-pÁi*oe CAiiup pn 'f A oatti. *OéAnuó.n 
teAÚAn x>Á feice, be hA§Aii> bnó^. tlíon b'féiTnn At)bAn 
bjióc a pAgÁib níop feAnp nÁ beAÚAn. fAigceAp úrÁi-o, 
r:neTpn, 1 n-A'ÓApcAib A5up 1 ^cnúbAib A^up 1 ^cnÁriiAib 

ATI "OAIítl. T)éAnCA|\ CTlAipí A$Uf CÍOJAA A$Up fpÚnÓ^A 
Af T1A 1lAX)ApCAlb A^Uf Af TTA CnÁTVIAlb ; A$Up t)éAnCA|T 
cn&ipí A^Uf ^blú Af TTA cpúbAib. 

13. 1p ceAnc a beit cmeÁbcA beif tia beici-óigib, A^ur 

A1]Te TTIATC A CAbA1|\C "OÓlb, A$Uf A1C TTAf^ATÍTAlb A beiC be 

r>-A rí-AgAii) 'fA n^eTriiTAeAX). AicneocAit) tmat) ati cé a 
béAf 1 n-A ceAnn iíi<mc x>óib, A^uf béró cion aca atja. 1f 
mAic beó coiTibuA'OAn x>Á ^cmeÁb pém a beTc aca, a^uj*, 
muriA mbí-ó pn aca, "oéAnjrAi-ó p&t) comnÁ'OACc beir ati 
^CApAtb nó beip An Af Ab. 11í'b yé ve nADtnn 1 nut) aja biú 
beó a beic a^ mice^cc Ann trém ^An coriibuA"0&n éi^in. 

1. btiocc = bteAcc. 1 gcuroeAcc = 1 n-éinpjACC. 

3. IToJAiticiTieAc (T/oijincmeAc) = pógAticA, fójjAinceAé. ÚiocfA-6 
fé fUAf = beA-o fé beó, ciocpAX) |"é 1 •ocíp. 

6. 1 broifjeAcc tnio^A = 1 iigi^peAcc tní, fÁ tfií, -p^oi thot/aóc 
míofA. "Oa ViAm =-oÁ TnotibAi-ó, ■o'uaiii beopéA, A bleA§Ati = a cpú-ó. 

8. tAOJATICA = bA01g, 

9. AttmAncAf = ^lúipfe. 

12, 3I1Ú = bi$, ^le^^Án, ^ci\u«p«. UO 130 XLVIIL— Áivo nje ctiAin. T)ia "OÓTTinMj, on Sunday. 

LoiTineo^, a chorus ; now 
confined in spoken usage 
in Ireland to the County 
Antrim ; it is an excel- 
lent word, and is derived 
from tomn, tomne, joy, 
gladness, pleasure. 

L1115, alas ; cp. oIa^óti and 
ló<c;óineAcc, which ap- 
pear to have the same 
root. 

Cnom, heavy, sad, sorrow- 
ful. 

Le^nn mib, melancholy ; 
also Uonn x>ub. LeóncA, sad, bruised with 
grief. 

ton x)ub, the male black- 
bird. 

JeAtbAnn, sparrow. 

SttióIac, thrush ; also 
rmAoLAC. 

tlAor^Ac, snipe. 

Ca n-Ainigirn, ní ^ijnjim, I 
do not feel or notice. 

tlÁrii, an oar; also mAi*oe 
nÁniA. 

A5 lomnArh, rowing. 

An An crnÁró, on the wave, 
on the water. 1. 

*OÁ mbenoinn ^ém 1 nÁnt> í/ije CuAin, 
1 n-Aice An crtéibe út) cÁ 1 hy&x> uaiwi, 
b&v AnnAtn tiom ^An *oul An cuAinu 

5o 5^ eAT1T1 11A ^Cuac T)ia *OóriinAi§. 

Lomneo^. 
Apir oc oc Cine, V1115 if Ó ! 
dne, te&nn x>ub A^iir Ó ! 

'Sé mo cnoi-oe cÁ cnom 'r é bnónAc ! II. 1r lonróA tlcotAig cÁnA5 féin, 
An An beA^Án beAgÁn céitU, 
A5 nit A5 iomÁm An An cjtÁig bÁm, 
tílo CAmÁn bÁn m mo -conn tiom. 131 

Lomneo^. 
A^uf oc oc éipe, tm^ if Ó ! 
6ipe, te&nn -oub A^uf Ó ! 

'Sé mo ó]Aoi-óe cÁ cnom 'f é leónr^ ! 

III. 
TIac cu|AfAÓ mife &rmfo Uom ^éin, 
fl^c n-Ai-pitpm ^tiú C01L15, ton -oub, nÁ cnén&ean, 
Je&lbArm, fmóÍAc, n&ofs&c jrém, 

If ca n-AijAignn péin ati "OóninAc J 

Loinneo^. 
A$ur oc oc 6i|Ae, I1115 if Ó 1 
6i]\e le^rm -oub a^uf Ó ! 

'Sé mo cjioiúe cÁ bfnjxe b;\ón&c ! 

IV. 
X)Á mbeié a^atti jrém coice if *oá ]iÁrh, 
Tló 50 mbéi-ómr» a^ iompArh &j\ a' cpiÁíii* 
-6.5 •oúi'L Af *Oia 50 x)citlinn -ptÁn, 
50 bptnjirm bÁf 1 n-éininn l 

Lomneo^. 
A^uf oc oc éipe, U115 if Ó ! 
Cine te&nn *oub &£tif Ó ! 

'Sé mo cnoit)e cÁ bnirue ir Leónc^ ! 

TTIac Ambnóir ccc 

L Án-o Ci§e CuAin : The two extant copies of the entire song have 
Áijvo Í CtiAin and Ájvo a' CuAin. which both appear to indicate 
our reading. 
Viom : pronounced burn here. 

SteAtin tiA 5CUA6: Supposed to be near Creggagh, in Glendun, Co 
Antrim. 
II. The first line reads thus in the two copies, and according to a third 
variant : 

(1) 1f iow6a TJcoIaj b'A^Am -pern ; 

(2) 1f iotítóa Tlo-oÍAg tÁtiA -péin. 

(3) An iomat) no-olaj; úaíia fém. 132 

The fourth line in one copy reads : 

CAmÁn tnnnre 'mo bÁith tiom = an ashen hurley with me in my 
hand, thnnfe = umnreog, tnnnj-eAnn, fumnpe, jrumtifeuj, 
ash-tree. 

Ill CunfAc is usual in most places for cuinfeac, weary, sad. 
Cnéi-óeAn r= rpit>e cna'dahi, cnA-onA, cnaona, corncrake. 

VI. The first line reads in one copy : 'A mbeic AjAtn péin acc coca A'f 

|-Ám = if I only had a skiff and oar; but the 'a (t>á) should in 

that case be mur»A (niAn'). 
Coice : pronounced locally coca. 
&$ -oúit Af "OiA: the other copies have '-otnb be "Oia and Ann -ouit 

be "Oia; all= hoping by the will of God. 
"So •ocibtmn = 50 bpbtmn, 50 bpiblmn, that I might return; 

otherwise 50 p\oicpnn, 50 ■océi'óinn. 
t)Ár 1 néinmn: A common saying is : "5nÁr-A "Oé óujjAinn A^ur- 

bÁr 1 néinmn." 
ttlAc Ambpóir-, Mac Cambridge, as Anglicised; so TIIac túcÁir- is 

made Mac Luggage. 

["OeónAvóe nó -oibinceAC Af einmn a bí m niAc Ambnóip SeAn- 
beAti bo-ÓAjA 615m 1 n^leAnn "Oume a nAib An c-AinnÁn j*o aici, t>o 
tAOAin p f A01 mAn p>.: 

" totvoub a bi 101111," aj\ fife, "-j b'éi^eAn -oó ceióea-ó aj* a' cín." 

ton-oub, .1. ceiéeAnnAÓ coibleA'ó, cónAi-óe, nopAine, a wood-kern, a 
tory, a rappans*. 

SleAnn "Outne, Glcndun, in Co. Antrim.] 133 XLIX — An CA01IA. Fuibinc Ap puAÓc, power of 
standing cold. 

Um^Ann ah pionnrA-o, the 
hair thickens. 

UÁ p é x>e miAtiAC 'p^ niA'OA'ó, 
it is the dog's nature. 

bpéit), cloth. 

CniceÁibce, knitted. 

fit,ce, woven. 

CuIcaca, suits of clothes. 

1/émceACA, bémce, shirts. 

Scocaí, ^iofÁin, stockings. 

pitn'oeAnnA, blankets. 

bo^-AUluf , * insensible per- 
spiration.' 

OÁ -ore a^; At) An tiAip An a 
mbuncÁipce cuca, if the weather came favourable 

for them. 
An-cpoco^cA, very easily 

reared. 
Cnnin, pasture. 
CmeÁtcAr, 'kind' pasture. 
AcAp néit), the plains. 
CAOinig bomeAnnA, ewes. 
Coip^ceó-p nA liuAin, the 

lambs are weaned. 
TJeArtngceAn, are dressed, 

are dipped. 
gAtAn pspACAc, scab. 
Paoi cothAin nA ^cnum A^up 

nA px^opcÁn, against the 

maggots and the ticks. 
JJaIaji cnuAg, 'pine.* 1. 1f x)'Aon niiAnAc AthAm An cAopA A^up An bó. UÁ 
corAihlAcc aca be céile 1 n-A ^copAib A^up 1 n-AbpiAcbAib. 
UA^Ann ^ac Aon ctnx) aca puAp An péAp A^up An pÁp nA 
CAtniAn. bionn CAOipig A"óAncACA Ann, A$up ctnbbeAt) 
^An Aon A-ÓAnc An nop rriAp biop nA bA. Co^nAnn nA bA 
A^ur nA cAoi|\ig a ^cion, niÁ'r -péAn a bior itxe aca. tli 
cmbAnrAX) mm nó beAÚA bo^ Aon cíon x)óib. 

2. if reAnn An ptnbmc An puAcc acá a^ An scAointg 
nÁ A5 An mbum. UÁ LompAt) obnA Ap An 5CA0ipi§ a 
gníor céA^An xn 'pA n^eiriipeAt). tli'b beiciúeAc An bit 
nAC 'ociugAnn An rionnrAt) Ain A5 ogeAcc pÁice An 
gentinró. 

3. beicióeAc An-cpocAip acá mpA ^CAOipig ; nf b pope 
ah ACAine Ap bic mnci. UÁ CAOipi§ 1 nCipmn be pA*OA nA 
rciATiCA. Ap pbeibcib nA hÁpiA a cÁn5At)Ap An céA-o- 
uAin. CÁ piA*o Anoip mp 5AC tube tijt. 134 

4. bíonn fAiccíor rnón aca noun An rnAt>At). 111 ^ 
cui]\ceAn ah niA'OA'ó ionnuA, cnumneocAit) viAt) 1 n-Aon 
cnAp AmÁm. TÁ ré *oe riiiAnAÓ 'r^ mA'OAt) pAt)AC a beif 
&i^e ontA. *Oá nibeAX) caojia Ann a rnbeAt) u^n 05 aici, 
feArjrAt) fí 50 -oÁnA 1 n-A§Ait> An riiAt>Ait>. TlACAt) rí An 
corAinc An uAin A^ur a^ buAÍAt) An riiAt)Ait). CeAp THa 
An nÁt>úi]A pn t)i nAc nnr-oe béici í 'péin a cun 1 ^con- 
cAbAinc a^ corAinc a htiAin. 

5. Utn^-px) cú An íi-pÁit) A^ur An fojAinr acá t)úmn 
'va ^CAOini^, mÁ tu^Ann cú jtaoi t>eAnA ^&c a b-pwb 
o'éAt)AC otnA t)Á cAiceAni mr An cín — bnéitn' cmceÁibce 
A^ur p^ce, cubuACA, bémceACA, rcocAÍ, pbtJit>eAnnA, -pnt. ; 
A^ur a bjruit t»e tmnbtib olnA An jrim nA héineAnn. 

6. tlí'b éAt)Ac An bit coth jroUlÁin te héAt)AÓ obnA. 1 
^ceAnn céA^An a t)éAnAni t>o'n cobAinn, cÁ CAnnAinu An 
Aein 'r^ 11 éAt)AÓ obnA, A^ur uÁ ftige at; bo^-AVlur n<\ 
cotAinne be bnnceAcc atiiac cnít>. 

7. biot) ré t>e §nÁr A5 *0A0inib nA CAOini§ a mgeAcÁn 
nonri Aimrin An beAnncA. *OÁ 'oceA^A'ó An uAin An a 
mbuncÁirce cuca, reAccriiAm Ab' ionnt)AiiiAib *oóib a 
béi^eAn beo rAn éir An mgeAcÁm, t)'fonn bo^-AVlur a 
tij;eAcc 'fAn obAinn. be^npAnn 50 teon "OAome Anoi]* ia*o 
gAn niJeACÁn A-p bic. 

8. UÁ méit) TTión 1 ^cuit) *oe nA CAcnncib ÚAn a céibe. 
1r ionnt)AiTiAit ^un CAOinig beAjjA At)AncAc& a có^cAn An 
nA rbéibcib. UÁ nA CAOini£ rtéibe An-rrocó^tA; fAnAnn 
fiAt) 'r^ $cnoc ^ac inte ú|\Ác t>e'n bbiAt)Ain. 

9. tl í beAt) nA CAOinig mónA beo An An ftiAb. tlí 
^éAt)]:Ait)ir a tigeAcc riiA-p An An ^cimín ^Anb, niAn cÁ 
pAt) bo^ A^u-p 1 ^cbeAccAt) An cmeÁbcAif. UójjCAn An ati 
ACAn néit) iAt), 'f An Áic 1 mbíonn ]?éAn mAic aca. 

10. Uó^Ann An ctnt) ir mó t>e nA cAoincib boineAnn<\ 
UAn 5AC uibe bbiAt)Ain. 1r ionnt>AThAil 50 mbíonn cúpÍAÍ 
a^ nA CAOincib ACAin néit). 'Sa mÁncA A^nr 'rAn AibneÁn 
a beinceAn n& huAin. flíon nión ciitítoóc niAic a beiú An 
nA CAOi]Acib bomeAnnA 1 n-Aimpn beijAúe nA n-iiAn. bAt> 
ceA]\c, -pneirm, ia*o a comrjbeÁit An An ^cmeÁbcAf An yAt> 
A^ur bíof 11A ViuAin a$ ntnbAÍ teo. Coif^ceAn nA hiiAin 13o 

fAoi l^u^nArA. An cuit> a beinceAn rAn AibneÁn, bionri 
riA-o 1 n-mnme a cigeAcc rtiAr An yéA|\ 'r^ líUgnAfA. 

11. TDeArui^úeAn nA caoi|\i§ ^ac inbe bbiAf)Ain, 
n-oei]\e^t) An yógniAi]\, nó 1 -ocúr An gentijM-ó, be n-A 
béigear aj\ An n^&t&n r^-pACAc &"§uy An nA rníobAib nuAf)A. 
*OeAfui5úeAn Aníf iat> ^aoi coriiAin tia ^cnum A$ur ti6 
r^iojAcÁn 'r^ rArrinA-ó. TDÁ bíonn nA huAin a$ pubAb be 
n-A nió,icneACAib caj\ éir Aimriue An beAn^AÚA, níon ™ór 
iat> a T)eAriJ5Af) be fAiccíor •oo nA r^ioncÁn^ib. 

12. UA^Ann 50 beón ^AbnAÍ An nA CAOincib rbéibe, 
A^ur CAibbueA|A An-ctnrnre tn'ob. UA^Ann ^AbAn cnuAg 
An cAoi|\cib a bíor a^ cocuije 1 mbAnnAib nA ^cnoc. 
LéigeArcAn é beir nA CAoincib a AcnugA-ó An féAn 
cmeÁbcA. 

1. CojtiATin = CAn^LinjeAnn, cA^nAnn. 

2. £uiLmc = fubAinc, f-uLAing. 

3. An-C]*OCAip = AnA-fOCAin. 

4. An niAOA-ó ionncA = An niA-onA Leo, An mAt>A"6 a^ca, 

5. An fóJAinc = An fójnAtri. 

6. te n'miceAcc = te himceAÓc. 

7. A m je&cÁn = x>o mje. 

8. CAoincib = CAOini"b, cAoiju$ib. An-cfotógtA = An-Cfotóigc», 

AnA-foÚÓJCA. 

11. SponcÁn = cAncÁt». 

12 "SAlnAÍ — JALAttU 136 
eipe A£ CAonieAt) eojjAm llu&ix). 

L— cAOineAT) eojAin ntJAi*ó tn néitt. b'A-óbA^ t>á bÁp, b& c-púi^ 
bÁif t)ó, was the cause of 
his death. 

Acpug^t), cionncót), a trans- 
lation. 

tT)óp-ctúiTiAit, Tnóp-cltnce&c, 
very famous, celebrated, 
illustrious. 

A5 zu&\\ bÁif cige, presaging 
rain. 

Ájvo-f ^AtTiAitt, great clouds. CÁrii-t&s, lifeless {lit. trance- 
weak). 

C|\iiAii), steel. 

tÁn-g^oife, of thorough 
wisdom, of good sense. 

b& be&$ nÁ 5ti|\ tÁ^ptuigtfi 
you almost saved. 

A lÁp bjun-oe, out of the 
midst of bondage. 

buAit)if\c, buAi-ófieAT), 
trouble, affliction. ftJAip 6og&n Ixii^t) Ó Héilt bÁf 1 5CI01Ó Loca 
^Uacc&i^, A^tif é &$ ■oéAnATTi ó -óe&f 1 n-&g&i-ó C^ornAiUt 137 

A"|t An reireAt) tÁ "oe tTlí nA SAihnA, 1 mbl,iAt)Ain & 1649. 
but) é An c-Aon CAOireAc AtriAm An §Aet)lib nA liAirnpne 
út> 'n-A nAib ré An a cumAf ua!í>ai]\c rÁ A|\m CnornAibt. 
but) é tUAinnn coicceATincA nA ngAe-oeAt ^un nirti a 
cu^At) t)ó b' At)bAn "OÁ bÁr. Seo AcnugAt) 50 jAetnb^ 
An'óÁn beA^ béA]\tA a r^niob TnAitpruin Atrnet) penciuAt 
JnAuer, a^ CAomeA'ó An CAOirit; riión-ctúiriói'l út>. An 
bnón rnón a bí An An Anm 5 Ae "° eA ^ A c An cAiVleAiriAinc a 
^ceAnn-unnAit), cÁ ré '5Á cun r Am 1 n-utiiAiu "ouinn. 

I. 
UÁ An rpéin A5 cuAn bÁirci^e 

A^Uf AjnO-VJAITIAlVl t)ubA, 

'S ca Ó íléiVl A^Ainn cÁtn-tA^ 

X)Á tÁn-cun 1 n-úin ; 
1r CAomceAc 'r ir cnÁróce 

AtÁniAi*o rAn criubAÍ 
JTÁ uaIac t)0 fÁiti-cuinp, 

A JnÁt) 51L Y a num. 

II. 
ill 1 ^cneACAt) An a mbÁncAib 

VIÁ 1 $cÁnnAt) An t,Ae buAt)A 
*Oo leA^At) t;o niACÁncA 

Cun bÁir tu, a Co^Ain 1luAit). 
oí An mm mr An Á]\cac út> 

*0'Án*oui5 cu uAinn.. 
TTlAn bA beA5 one, a fÁin-fin, 

5^c a nt>éAnnAit) a $c|\uavó. 

III. 
A tAoiri§ nA tÁn-^Aoire, 

A bÁTh An gnírii UiAir, 
bA beA^ nÁ $un tÁnntuiJir 

A tÁn bnui"oe Áp rbuA§. 
ttí't -oAtiAiTi 1 nt)Án -oúinr. 

Acc rÁn A^ur buAitnnc. 
VuAin Áj\ n-oóccAj'-ne bÁr 

1r cÁ LÁ1TT1 teAc Y An UA15. 

rónnA. 138 LL— AtnugA'ó bÁnn. £néAmACA, pnéAmAÓA, roots. 

Pobtl&t, pOCAIT, tUA1C fAAlC- 

nige, potash. 

SpíonAnn, uses up, im- 
poverishes, renders poor. 

UeAc AOi"óeAÓcA, ceAé óruA, 
guest-house, hostel, inn. 

FóineAf, feiteAr, oineAr, 
which suits. jAbÁtcAr, holding, farm. 

SéAr ún, f Aorún, season. 

A "out ó nAc, not being pro- 
ductive. 

5o pa-o-'oaIac, slowly, lin- 
geringly. 

Gicnin, eicne, hollow be- 
tween ridges of tilled land. 

SeAbAi-óeAcu, rotation. 1. TH hionAnn An mot) pÁip acá a$ pocÁCAíb Ax;ur 
mAn acá a$ coince A^up péAt>AmAit) a nÁt) riAÓ bptnb An 
mot) céA"onA pÁip a$ t)Á bÁnn A|\ biú. UÁ ^tnbbeo^A 
mónA An bÁn]\ A^ur t)uitbeo5A beA^A An bÁnp eibe ; cÁ 
■pnéAmACA jta'oa a céit) píop 50 *ooimin mr ati CAbAiii An 
bAnnAib A^ur pnéAmAÓA beA^A a pÁpAf 50 htiAccAnAc 
mr An calatt) An bAnnAib eibe. 

2. Tlí lnonAnn mAn au 5céA*onA An cmeÁb coúmtjúe 
acá pó^AinceAC a^ nA bAnnAib. "CeArctn^eAnn mónÁn aoiI 
ó bÁnn A^ur beA^Án ó bÁnn eite. OAineAnn bÁn^ triA|i 
porÁCAÍb mónÁn pobuAit Ar An cAtAm A$ur ir punur 
a cin^beÁit, t)Á mbeA-ó pocÁCAÍ t)Á ^cun peAÍ bbiAt)AncA 
mp An caíaiti, 50 bA§t)ócAit)e An méit) pobuAib, munA 
^ctnncí "LeAr An An cAÍAm a mbéAt) oineA*o pobuAit Ann 
A^tir t)'imci5 $ac bbiAt)Ain mr nA pouÁCAÍb. UÁ a pop 
a^ An "oinne eóbAc hac coin An bÁnn AmÁm -oo cun 50 
no-mimc mr An uaIaiti céAtmA, A^ur 'pé ^ |wo a *oeinueAn 
50 ppíonAnn po An UAbAm. Aóc ir é An pÁc acá beip, 
50 mbAmeAnn au bÁnn céA*onA An cweÁt céAtmA cocmgúe 
Ap An caLaitj 1 5cómnuit>e. 

3. péAt)AmAi*o An caíatti a éun 1 ^comóncAp be ceAÓ 
AOi-óeAcxA 1 n-A bptnt ctn*o tiA peAccmAine pÁ^ÚA IJX15 A5 
peAn An ci^e. UÁ, cwneAmAit) 1 ^cÁp, AnÁn pbtnn, AnÁn 
mm' coince, peoit, pocÁuAÍ A^uppé nó peAcc t>e cmeÁtAib 
eibe bit) Ai^e. 1llunA n-iceAt) ha t)Aome a ciocpAÓ cum 
An cige An yeAt) nA reAccitiAine t)AX)Ait) acc porÁcAÍ A^un 139 

peoib, if roibéin "oúmn 50 *ociocpyó An -oÁ ómeSX bit) fin 
$e&nn. Seo 50 oíneAÓ mAn éinigeAr -oo'n cAbAiii nuAin a 
éuinceAn ^n bÁnn céAT>nA Ann 50 no-rrnnic, ci^eAnn ré 
^eAnn mr An ^cineÁb coctngce a pói|\eAr -oo'n bÁnn rm 
nó bíonn ré 1 n-uineArbAit) be fÁr niAic a ÚAbAinc "oo'tt 
bÁnn. 

4. 1-p T)eACAin fo a óun 1 ^céibb vo tnumncin nA 
héineAnn, A^ur 50 hÁiniijte do bucc nA n^AbÁbcAf beA^. 
CuineAnn ctnt) aca pocÁcAÍ mr An Áic céADnA 50 i\o-riiimc 
A^nr mÁ C15 réAfún pbiuc, nó aicí-o 50 luac An An bÁnn, 
ní beit) -oa^oai-ó ACAAnyon a fAOCAin, A^uf bei-ó lon^AncAr 

An •OOTÍlAin OfCA CA1t)é ir C1Abb T)'Á $CU1"0 CAbAUTl a "óub ó 

nAú. 

5. tlí ^bACAnn nA peinmeoiní cotriAinbe acc 50 f at>- 
•oÁbAC. 'Sí coiiiAinbe ^ac "oume -óóib, a bpuib eóbur Ai^e 
An 510UIACC nA CAbriiAn, $An a beic a$ fíon-oibjuugAÚ 
nA n-eicnín céA-onA, acc Abéi^eAn AmAC A^uf f5Íc cAbAipc 
•001b Anoi-p A^uf Anír. t)Á nx)éATif a£ p iat> ro, ní bobf at> 
nA pocÁCAÍ be ac coin món oncA. 1'TlAn An $céAT>nA, 
níon cóin 001b nA bAnnAÍ céAonA a cun com mime inr An 
Áic ATTiÁm acc reAbAi"óeAcc a ÚAbAinc *oóib. 'Sé An "0015 
acá 50 coicéeAnn a$ nA yeinmeoinib cnit) An cín, pocÁCAÍ 
a cun 1 ^cuibneAnn An bbiA*ÓAin reo A$ur coince AC-bbiA- 
t>Ain, pocÁcAÍ An cníoniAX) bbiAX)Ain, A^ur coince An 
bbiA*ÓAin 'nA *oiAit), A$ur ní rcAT)Ann riAT> acc a$ cup 
coince 1 noiAit) pocÁcAí ^ur pocÁCAÍ 1 noiAit) coince 50 
nAib An CAbAtri ppíoncA nicce aitiac aca. 

6. SeAbAi*óeAcc x)Á bbiAt)An a beinmi ^n An nicó 
5iobbAccA ro, A^up 9 fé An bocc acá Ain 50 oci^eAnn An 
bÁnn céAcnA cAnc 50 no-riiimc inr An cAbAtft 6éA"onA. 
bAt) cóin "oo'n i*ei]uneoin a bpuib An itjoú ^iobiACCA po 
Aige f^íc bbiA*ónA nó "óó a CAbAinc *oÁ cm-o cAbAini A5 
ceAnn An uibe cúi^eAt) nó feireAt) bbiAt>nA t 'r^ f in ) ^^* 
cóin T)ó f íob péin a cun Ann A^ur gAn An cAbAiii bnifeA'ó 
irceAÓ 50 ceAnn bbiAt)nA nó t>ó. 

2. SpíotiAnn =r boócui§eAnn. 
5. SeAtAi-oeAcc = x>m"í ca|\c. 140 LIL— -mo beAnnAcu teAtr, a ssnibinn Seo *oÁn beA^ * ctnn SeAénún Céicmn, *Oocctnn 
*Oia"óacca, be Ucin a bí *ock cun Ai^e 50 hóinwn, A^u-p é 
'fAn bfnAinnc.. 1mf OaÍ^a, oibeÁn UAfAb, 

.1. éine. 
A beAnnA, tnuVl&ig a cnoc. 
A ■oceAnnA, a -ocemce. 
Oi|\eAcc, •oÁib t.neibe, a 

meeting of a clan. 
go noi-beAcc ; 50 hÁinice. 
SAoice le héi^e, pbí. 
ÍTloceAn, beAnnACAT). 
UuAn, ^ 1C 1 $cuf\CAn tíon t)Á 

cniomujAi). ConcA ia^aij,: conA, cbAi*óe 
a cÓ5ua]a 1 n-AbAinn cun 
An tnr^e a cA|"At). 

Ria|"5, -ptiAb 5A]\b. 

Só|\Ait), ftÁn, beAnriAcc. 

UuLac, cnocÁn néit). 

A poinne, a muinntin. 

lleAtrimbocc, 5A11 beic bocc 

*0|\omcbA'ó nA "oíteAnn, 
•onumi T1A f MlM A 5 e> I. ttlo beAntiAcc teAC, a yg^ibirsn, 
go hlnif ACibinn CaI^a ! 

'S cjujaj: rue téin -OA1Í1 a ^oeAnnA, 
5vó 5tiÁc a "oceAnriA "oeAngA ! II. StÁn x>Á huAirte if *oÁ hoineAÓc, 
SlÁn 50 noi-beAóc t)Á ctéincib, 

SbÁn t)Á bAncttAccAib cAoine, 
SL«i *oÁ fAoicib te héijre ! ill. Wo ftÁn x)Á mÁgAib mine, 
SlÁn f Á triíbe *oÁ cnocAib, 

llloceAn *oo'n cí cÁ mnci, 

SiÁn t)Á linncib 'f ■oÁ iocAib 141 IV. Sl£n x>Á coiUxib ]:Á co]aca;C 
Sl&n x>Á móincib 'f *oÁ rnbÁncA*b. V. SlÁn óm' c^oit)e "OÁ cu&nc&ib, 

Sóp&i-ó -oÁ cutcAib AOTIA15, 

StÁti UAim "OÁ c^Aobdb cjAom& f VI. 5^ ^nÁc a |?oi]\ne |:pAOC'OA 
1 n-ini|* n^oiricA neAtrtrnbocc, 

bew, a rgjtibe&nn, mo fae&ntiAcc ! &e&utiuti CQrtwn ccc. 
Qj^ 


Date Due 


f 

231157 BOSTON COLLEGE 3 9031 01161789 1 231157 A uthor r. qo i j n ] p> r < mip . . 
Title n r.PPttrnf 1 »^ 1- fiaga Oaedilj /1 r> q (yfouCrLSbCrVZ Boston College Library- 
Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a 
shorter time is specified. 

Two cents a day is charged for each 2-week book 
kept overtime; 25 cents a day for each overnight 
book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 

2-50